Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/38/2016 Zakup i sukcesywna dostawa leczniczych i technicznych środków koniecznych do wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki

2016-06-06 14:17
Modyfikacja SIWZ_3
66 KB
2016-06-10 07:04
Odpowiedzi na pytania_2
89 KB
2016-06-10 13:46
Informacja dotycząca Formularza ofertowego
62 KB
2016-06-10 13:47
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - po modyfikacji
68 KB
2016-06-14 14:58
Odpowiedzi na pytania_3
76 KB
2016-09-05 14:19
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
12808 KB
2016-04-20 13:20
Ogłoszenie o zamówieniu
500 KB
2016-04-20 13:21
SIWZ
181 KB
2016-04-20 13:21
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
62 KB
2016-04-20 13:22
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
535 KB
2016-04-20 13:23
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy
65 KB
2016-04-20 13:25
Załącznik nr 4a do SIWZ - Wzór wymaganych oświadczeń - art. 22
31 KB
2016-04-20 13:26
Załącznik nr 4b do SIWZ - Wzór wymaganych oświadczeń - art. 24
29 KB
2016-04-20 13:27
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw
12 KB
2016-04-20 13:28
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
29 KB
2016-04-29 12:09
Modyfikacja SIWZ
126 KB
2016-04-29 12:11
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy - po modyfikacji
544 KB
2016-05-18 14:28
Modyfikacja SIWZ_2
79 KB
2016-05-18 14:30
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularza asortymentowo-cenowy - po modyfikacji_2
509 KB
2016-05-18 14:32
Załącznik nr 3A do SIWZ - umowa użyczenia
41 KB
2016-05-20 13:25
Odpowiedzi na pytania
269 KB

Wytworzył/Wprowadził: Anna Pniewska 2016-04-20 13:19:10
Opublikował: Anna Pniewska 2016-04-20 13:19:24

Zmienił: Anna Pniewska 2016-04-20 13:19:10
Opublikował: Anna Pniewska 2016-04-20 13:19:24

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij