Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/38/2019/MW-Zakup i Sukcesywna dostawa leczniczych i technicznych środków koniecznych do wykonania zabiegówdiagnostycznych i leczniczych koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki WSzZ w Kielcach

  
2019-06-17 08:39
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz.1
8219 KB
2019-06-18 12:45
Informacja o terminie zawarcia umowy
768 KB
2019-04-03 10:44
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS066-153894-pl.
387 KB
2019-04-03 10:45
SIWZ
349 KB
2019-04-03 10:46
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
83 KB
2019-04-03 10:46
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo -cenowy
213 KB
2019-04-03 10:47
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy
100 KB
2019-04-03 10:47
Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ
191 KB
2019-04-03 10:48
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b9371e66-1f5d-4b35-9668-4c57cc784242
1 KB
2019-06-25 13:43
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. 2
1073 KB
2019-06-28 14:58
Odrzucenie oferty Pakiet nr 4
440 KB
2019-06-28 14:59
440 KB
2019-06-28 15:01
Unieważnienie Pakiet nr 4
393 KB
2019-04-26 13:39
Odpowiedzi na pytania
156 KB
2019-05-08 14:09
Informacja z otwarcia ofert
270 KB

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Wójcik 2019-04-03 10:44:19
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-04-03 10:49:25

Zmienił: Magdalena Wójcik 2019-04-03 10:44:19
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-04-03 10:49:25

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij