Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/40/2017/AŁ-D Zakup i sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych dla Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

2017-04-28 13:53
Ogłoszenie o zamówieniu
105 KB
2017-04-28 13:54
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
194 KB
2017-04-28 13:55
Formularz ofertowy
49 KB
2017-04-28 13:56
Formularz asortymentowo - cenowy
23 KB
2017-04-28 13:59
Oświadczenie - podtsawy wykluczenia-
19 KB
2017-04-28 13:59
Wzór umowy
96 KB
2017-05-05 13:49
Odpowiedzi na pytania
89 KB
2017-05-05 13:50
ZMODYFIKOWANY formularz asortymentowo - cenowy dla Pakietu nr 4
25 KB
2017-05-10 12:28
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
73 KB
2017-05-17 09:45
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1000 KB

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-04-28 13:53:28
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-04-28 13:53:38

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-04-28 13:53:28
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-04-28 13:53:38

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij