Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/41/2017/AŁ-D Zakup i sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i opreacyjnych dla WSzZ w Kielcach

2017-06-07 12:47
Informacja z otwarcia ofert
114 KB
2017-06-30 08:10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla Pakietów nr 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13
1911 KB
2017-07-07 08:21
Informacja o wyborze oferty najkorzytsniejszej dla Pakietu nr5
429 KB
2017-07-14 11:31
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla Pakietu nr 1
386 KB
2017-05-26 13:18
OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU
181 KB
2017-05-26 13:19
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
220 KB
2017-05-26 13:20
FORMULARZ OFERTOWY
62 KB
2017-05-26 13:20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
155 KB
2017-05-26 13:21
WZÓR UMOWY
102 KB
2017-05-26 13:21
WZÓR UMOWY UŻYCZENIA NA SPRZĘT DO PAKIETU NR 13
55 KB
2017-05-26 13:22
OŚWIADCZENIE - DOT. WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
17 KB
2017-05-26 13:25
OŚWIADCZENIE - DOT. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPWANIA
19 KB
2017-05-30 12:34
Odpowiedzi na pytania
105 KB
2017-05-31 09:22
Zmiana terminów składania i otwarcia ofert!!!
68 KB
2017-06-02 11:07
Odpowiedzi na pytania cz.II
97 KB

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-05-26 13:18:00
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-05-26 13:18:09

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-05-26 13:18:00
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-05-26 13:18:09

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij