Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/41/2018/EK Dostawa urządzeń medycznych w ramach projektu "Wsparcie Oddziałów WSzZ w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci a także współpracujących pracowni diagnostycznych "

2018-05-21 13:16
Zbiorcze zestawienie ofert
16 KB
2018-04-06 13:49
ogłoszenie o zamówieniu
213 KB
2018-04-06 13:49
Specyfikacja
530 KB
2018-04-06 13:50
Załącznik nr 1 do SIWZ
671 KB
2018-04-06 13:50
Załącznik nr 2a do SIWZ
384 KB
2018-04-06 13:50
Załącznik nr 2b do SIWZ
369 KB
2018-04-06 13:51
Załącznik nr 2c do SIWZ
604 KB
2018-04-06 13:51
Załącznik nr 2d do SIWZ
446 KB
2018-04-06 13:52
Załącznik nr 2e do SIWZ
340 KB
2018-04-06 13:52
Załącznik nr 2f do SIWZ
379 KB
2018-04-06 13:53
Załącznik nr 2g do SIWZ
357 KB
2018-04-06 13:54
Załącznik nr 3 do SIWZ
381 KB
2018-04-06 13:54
Załącznik nr 4 do SIWZ
186 KB
2018-04-06 11:56
Załącznik nr 2h do SIWZ
39 KB
2018-06-26 08:41
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych
1930 KB
2018-04-18 13:03
Modyfikacja treści SIWZ
318 KB
2018-05-10 11:34
Odpowiedzi na pytania, modyfikacja, zmiana terminów
1683 KB

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2018-04-06 13:48:46
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-04-06 13:48:51

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2018-04-06 13:48:46
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-04-06 13:48:51

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij