Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/55/2019/RI - Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych w ramach projekt pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

2019-06-19 13:04
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1071 KB
2019-05-22 13:34
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
195 KB
2019-04-17 13:19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
141 KB
2019-04-17 13:20
SIWZ
301 KB
2019-04-17 13:20
Zalacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
107 KB
2019-04-17 13:21
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
311 KB
2019-04-17 13:21
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy
139 KB
2019-04-17 13:22
Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ
191 KB
2019-05-10 12:45
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
808 KB

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-04-17 13:18:10
Opublikował: Rafał Iwan 2019-04-17 13:18:19

Zmienił: Rafał Iwan 2019-04-17 13:18:10
Opublikował: Rafał Iwan 2019-04-17 13:18:19

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij