Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/58/2016 - Zakup i dostawa odzieży ochronnej oraz obuwia dla pracowników WSzZ w Kielcach

2016-05-20 13:50
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
50 KB
2016-05-20 13:51
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy (Opis przedmiotu zamówienia)
109 KB
2016-05-20 13:54
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy
67 KB
2016-05-20 13:55
Załącznik nr 4a do SIWZ - wzór wymaganych oświadczeń - art. 22
41 KB
2016-05-20 13:55
Załącznik nr 4b do SIWZ - wzór wymaganych oświadczeń - art. 24
40 KB
2016-05-20 13:57
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw
35 KB
2016-05-20 13:58
Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadzcenie o przynależności do grupy kapitałowej
38 KB
2016-06-06 13:21
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
197 KB
2016-06-29 13:38
INFORMACJA O WYBORZE OFERT - BIP
133 KB
2016-05-20 13:44
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
82 KB
2016-05-20 13:47
SIWZ
136 KB

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2016-05-20 13:43:17
Opublikował: Rafał Iwan 2016-05-20 13:43:32

Zmienił: Rafał Iwan 2016-05-20 13:43:17
Opublikował: Rafał Iwan 2016-05-20 13:43:32

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij