Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/60/2013  Zakup i dostawa stentów wieńcowych

2013-07-23 12:28
Ogłoszenie
41 KB
2013-07-23 12:28
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
124 KB
2013-07-23 12:30
Formularz ofertowy
24 KB
2013-07-23 12:31
Formularz cenowo-asortymentowy
22 KB
2013-07-23 12:34
Wykaz dostaw
17 KB
2013-07-23 12:35
Oświadczenie z mocy art. 22 ust.1 ustawy Pzp
18 KB
2013-07-23 12:36
Oświadczenie z mocy art. 24 ust.1 ustawy Pzp
17 KB
2013-07-23 12:36
Projekt umowy
32 KB
2013-07-24 12:53
Parametry techniczne
24 KB
2013-07-29 11:40
Odpowiedzi na pytania
82 KB
2013-08-06 13:35
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert
75 KB

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2013-07-23 12:27:30
Opublikował: Lucyna Wysocka 2013-07-23 12:27:30

Zmienił: Lucyna Wysocka 2013-07-23 12:27:30
Opublikował: Lucyna Wysocka 2013-07-23 12:27:30

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij