Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

 EZ/ZP/78/2014 -Zakup i dostawa leków oraz innych produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej WSzZ

2014-10-08 13:44
INFORMACJA O WYBORZE OFERT - BIP
92 KB
2014-08-22 13:58
MODYFIKACJA DO SIWZ
72 KB
2014-08-29 13:25
Odpowiedzi na pytania - MODYFIKACJA SIWZ
138 KB
2014-08-07 09:27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
207 KB
2014-08-07 09:27
SIWZ
137 KB
2014-08-07 09:27
załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
31 KB
2014-08-07 09:28
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowo-asortymentowy
78 KB
2014-08-07 09:29
załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy - dostawa leków
69 KB
2014-08-07 09:29
załącznik nr 4a do SIWZ - wzór wymaganych oświadczeń - art. 22
25 KB
2014-08-07 09:30
załącznik nr 4b do SIWZ - wzór wymaganych oświadczeń - art. 24
23 KB
2014-08-07 09:30
załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw
23 KB
2014-08-07 09:30
załącznik nr 6 do SIWZ - oświadzcenie o przynależności do grupy kapitałowej
21 KB

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2014-08-07 09:25:45
Opublikował: Rafał Iwan 2014-08-07 09:25:45

Zmienił: Rafał Iwan 2014-08-07 09:25:45
Opublikował: Rafał Iwan 2014-08-07 09:25:45

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij