Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/83/2018/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW OBJETYCH REFUNDACJĄ W RAMACH PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

2018-09-28 14:17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
277 KB
2018-11-13 09:05
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. II
125 KB
2018-08-16 10:39
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2075 KB
2018-10-05 13:27
Unieważnienie pak. 15, 16, 17, 25.
644 KB
2018-08-16 10:40
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
396 KB
2018-08-16 10:47
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
182 KB
2018-08-16 10:48
JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA
206 KB
2018-08-16 10:53
FORMULARZ OFERTOWY
124 KB
2018-11-07 09:21
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. I
1237 KB
2018-11-15 13:31
UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYTSNIEJSZEJ DLA PAK. 5
351 KB
2018-11-15 13:38
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ CZ. III.
1514 KB
2018-08-20 10:23
SPROSTOWANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
342 KB
2018-09-13 09:02
Odpowiedzi na pytania.
106 KB
2018-09-19 13:38
Odpowiedz na pyt., modyfikacja, zmiana terminów!!!
350 KB
2018-09-24 13:37
SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 8 I 9/NOWE TERMINY SKŁADANIA O OTWARCIA OFERT
78 KB

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-08-16 10:38:30
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-08-16 10:38:39

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-08-16 10:38:30
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-08-16 10:38:39

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij