Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/87/2013 USŁUGA PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ

2014-01-10 09:40
Wybór najkorzystniejszej oferty
73 KB
2013-11-15 11:12
Ogłoszenie
111 KB
2013-11-15 11:12
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
125 KB
2013-11-15 11:13
Formularz ofertowy
29 KB
2013-11-15 11:14
Oświadczenie z mocy art.22 ust.1 ustawy Pzp
18 KB
2013-11-15 11:15
Oświadczenie z mocy art.24 ust.1 ustawy Pzp
17 KB
2013-11-15 11:16
Wykaz usług
15 KB
2013-11-15 11:16
Wykaz sprzętu
13 KB
2013-11-15 11:16
Wykaz osób
14 KB
2013-11-15 11:18
Oświadczenie o spełnieniu wymogów sanitarnych
13 KB
2013-11-15 11:18
Projekt umowy
47 KB
2013-11-15 11:19
Wykaz bielizny
15 KB
2013-11-15 11:20
Wymogi dot. bielizny pościelowej
11 KB
2013-11-21 12:32
Zmiana treści SIWZ
99 KB

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2013-11-15 11:11:29
Opublikował: Lucyna Wysocka 2013-11-15 11:11:29

Zmienił: Lucyna Wysocka 2013-11-15 11:11:29
Opublikował: Lucyna Wysocka 2013-11-15 11:11:29

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij