Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/9/2015 - Dostawa rękawic chirurgicznych, bezlateksowych, lateksowych, bezpudrowych, sterylnych, nitrylowych o obniżonej grubości na potrzeby Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

2015-04-10 13:46
Odpowiedzi na pytania
190 KB
2015-03-10 09:34
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
299 KB
2015-03-10 09:35
Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy
57 KB
2015-03-10 09:35
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
79 KB
2015-03-10 09:35
Załącznik nr 4a - oświadczenie z art. 22
45 KB
2015-03-10 09:36
Załącznik nr 4b - Oświadczenie z art. 24
45 KB
2015-03-10 09:37
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej
39 KB
2015-06-19 11:59
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 4
88 KB
2015-03-10 09:37
Załącznik nr 6 - Wykaz zrealizowanych dostaw
33 KB
2015-03-10 09:49
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
59 KB
2015-03-11 09:02
Ogłoszenie o zamówieniu
228 KB
2015-05-11 14:16
Zawiadomienie o wyborze ofert
105 KB

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2015-03-10 09:33:24
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2015-03-10 09:33:24

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2015-03-10 09:33:24
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2015-03-10 09:33:24

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij