Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/93/2014 - dostawa odczynników i testów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii WSzZ Kielce.

2014-11-12 13:14
Informacja o wyborze ofert.
111 KB
2014-11-13 13:37
Informacja o wyborze ofert dot.pakietu nr 8.
83 KB
2014-10-10 14:20
Odpowiedzi na pytania.
187 KB
2014-10-15 10:42
Modyfikacja załącznika nr 1 do SIWZ.
97 KB
2014-10-16 10:49
omyłka w odpowiedziach na pytania.
98 KB
2014-09-09 12:13
Ogłoszenie o zamówieniu
220 KB
2014-09-09 12:13
SIWZ
198 KB
2014-09-09 12:14
formularz ofertowy
59 KB
2014-09-09 12:14
formularz asortymentowo-cenowy
168 KB
2014-09-09 12:15
wzór umowy
94 KB
2014-09-09 12:16
Oświadczenie wykonawcy art. 26 ust. 2b u.p.z.p.
46 KB
2014-09-09 12:17
oświadczenie wykonawcy art. 24 ust. 1 u.p.z.p.
45 KB
2014-09-09 12:18
wykaz zrealizowanych dostaw
32 KB
2014-09-09 12:19
oświadczenie wykonawcy o przynależnoci do grupy kapitałowej
40 KB

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2014-09-09 12:11:35
Opublikował: Urszula Gierada 2014-09-09 12:11:35

Zmienił: Urszula Gierada 2014-09-09 12:11:35
Opublikował: Urszula Gierada 2014-09-09 12:11:35

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij