Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/94/2014 Materiały opatrunkowe i specjalistyczne.

2014-10-09 12:35
Odpowiedzi na pytania do SIWZ.
138 KB
2014-09-03 07:21
SIWZ
172 KB
2014-09-03 07:22
Formularz ofertowy - zał. nr 1
36 KB
2014-09-03 07:23
Formularz cenowy - zał. nr 2
59 KB
2014-09-03 07:23
Wzór umowy - zał. nr 3
105 KB
2014-09-03 07:24
Oświadczenie - zał. nr 4a
43 KB
2014-09-03 07:24
Oświadczenie - zał. nr 4b
43 KB
2014-09-03 07:24
Wykaz dostaw - zał. nr 5
35 KB
2014-09-03 07:29
Ogłoszenie
144 KB
2014-11-27 12:58
Informacja o wyborze ofert.
118 KB
2014-09-24 09:48
Modyfikacja zapisów SIWZ
113 KB
2014-09-24 12:50
Pakiet nr 10 do załącznika nr 2 Formularz cenowy
18 KB
2014-12-08 13:56
Informacja o wyborze ofert dot. pak. 10
80 KB

Wytworzył/Wprowadził: Dariusz Kielasiński 2014-09-03 07:20:12
Opublikował: Dariusz Kielasiński 2014-09-03 07:20:12

Zmienił: Dariusz Kielasiński 2014-09-03 07:20:12
Opublikował: Dariusz Kielasiński 2014-09-03 07:20:12

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij