Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/99/2017/RI - Dostawa respiratorów dla potrzeb Kliniki Neonatologii WSzZ w Kielcach

2017-11-16 14:19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
100 KB
2017-11-16 14:20
SIWZ
168 KB
2017-11-16 14:21
Zalacznik nr 1 do SIWZ -Formularz ofertowy
57 KB
2017-11-16 14:21
Zalacznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
35 KB
2017-11-16 14:21
Zalacznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy
86 KB
2017-11-16 14:23
Zalacznik nr 4a do SIWZ - Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu
21 KB
2017-11-16 14:24
Zalacznik nr 4b do SIWZ - Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
23 KB
2017-11-24 13:32
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
83 KB
2017-12-06 10:08
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
87 KB

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2017-11-16 14:19:12
Opublikował: Rafał Iwan 2017-11-16 14:19:23

Zmienił: Rafał Iwan 2017-11-16 14:19:12
Opublikował: Rafał Iwan 2017-11-16 14:19:23

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij