Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Informacja do postepowania K/4/2018 - Oferent przedkłada dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-03-07 08:10:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-07 08:10:32

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-03-07 08:10:40
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-07 08:10:46

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Informacja do postepowania K/4/2018 - Oferent przedkłada dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-03-07 08:10:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-07 08:10:32

Zmienił: Ewa 2018-03-07 08:10:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-07 08:10:32

Zamknij