Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 930

EZ/169/2022/SN Dostawy stentgraftów i materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Sylwia Nartowska 2022-10-03 09:48:38
Wprowadził: Sylwia Nartowska 2022-10-03 09:48:38
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-10-03 09:48:38

Zmienił: Sylwia Nartowska 2022-10-03 09:48:38
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-10-03 09:48:38

EZ/185/2022/UG Wykonanie prac budowlano-montażowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w celu wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na wyposażeniu Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru

Wytworzył: Urszula Gierada 2022-09-30 13:04:31
Wprowadził: Urszula Gierada 2022-09-30 13:04:31
Opublikował: Urszula Gierada 2022-09-30 13:04:31

Zmienił: Urszula Gierada 2022-09-30 13:04:31
Opublikował: Urszula Gierada 2022-09-30 13:04:31

EZ/181/2022/MW Wykonanie prac budowlano-montażowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w celu wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na wydzieleniu korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2022-09-29 10:07:11
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2022-09-29 10:07:11
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-09-29 10:07:11

Zmienił: Magdalena Wójcik 2022-09-29 10:07:11
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-09-29 10:07:11

EZ/170/2022/KS Dostawa zespoleń neurochirurgicznych oraz jednorazowych materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Karolina Skiba 2022-09-23 10:01:50
Wprowadził: Karolina Skiba 2022-09-23 10:01:50
Opublikował: Karolina Skiba 2022-09-23 10:01:50

Zmienił: Karolina Skiba 2022-09-23 10:01:50
Opublikował: Karolina Skiba 2022-09-23 10:01:50

ZP/175/2022/ES Dostawa zastawek aortalnych, biologicznych oraz pierścieni do plastyki serca dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2022-09-23 09:59:36
Wprowadził: Edyta Stefańska 2022-09-23 09:59:36
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-09-23 09:59:36

Zmienił: Edyta Stefańska 2022-09-23 09:59:36
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-09-23 09:59:36

EZ/168/2022/AŁD SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW REFUNDOWANYCH STOSOWANYCH W PROGRAMACH LEKOWYCH DO APTEKI SZPITALNEJ DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PEDIATRII I WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-09-20 09:33:35
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-09-20 09:33:35
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-09-20 09:33:35

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-09-20 09:33:35
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-09-20 09:33:35

EZ/173/2022/UG SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNNCY DLA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Urszula Gierada 2022-09-16 10:18:30
Wprowadził: Urszula Gierada 2022-09-16 10:18:30
Opublikował: Urszula Gierada 2022-09-16 10:18:30

Zmienił: Urszula Gierada 2022-09-16 10:18:30
Opublikował: Urszula Gierada 2022-09-16 10:18:30

EZ/ZP/166/2022/ES Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2022-09-09 10:19:49
Wprowadził: Edyta Stefańska 2022-09-09 10:19:49
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-09-09 10:19:49

Zmienił: Edyta Stefańska 2022-09-09 10:19:49
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-09-09 10:19:49

EZ/162/2022/AŁD DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PEDIATRII I WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH.

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-09-06 12:33:38
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-09-06 12:33:38
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-09-06 12:33:38

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-09-06 12:33:38
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-09-06 12:33:38

EZ/165/2022/ESŁ - Wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na wydzieleniu korytarzy na odcinki za pomocą drzwi dymoszczelnych w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2022-08-31 13:44:21
Wprowadził: Edyta Słowińska 2022-08-31 13:44:21
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-08-31 13:44:21

Zmienił: Edyta Słowińska 2022-08-31 13:44:21
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-08-31 13:44:21

EZ/160/2022/EK Zakup i dostawa sprzętu oraz wyposażenia w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0008/19 dla zadania „Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2022-08-24 12:08:45
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2022-08-24 12:08:45
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-08-24 12:08:45

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2022-08-24 12:08:45
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-08-24 12:08:45

EZ/159/2022/ESŁ - Wykonanie prac budowlanych w Klinice Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2022-08-18 14:23:37
Wprowadził: Edyta Słowińska 2022-08-18 14:23:37
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-08-18 14:23:37

Zmienił: Edyta Słowińska 2022-08-18 14:23:37
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-08-18 14:23:37

EZ/155/2022/MK "Zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach"

Wytworzył: Magdalena Kuszewska 2022-08-16 12:06:08
Wprowadził: Magdalena Kuszewska 2022-08-16 12:06:08
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2022-08-16 12:06:08

Zmienił: Magdalena Kuszewska 2022-08-16 12:06:08
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2022-08-16 12:06:08

EZ/153/2022/ESŁ - Sukcesywne dostawy rękawic medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2022-08-11 13:35:09
Wprowadził: Edyta Słowińska 2022-08-11 13:35:09
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-08-11 13:35:09

Zmienił: Edyta Słowińska 2022-08-11 13:35:09
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-08-11 13:35:09

EZ/152/2022/UG SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ SUPLEMENTÓW DIETY DO APTEKI SZPITALNEJ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PEDIATRII I WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Urszula Gierada 2022-08-10 13:06:00
Wprowadził: Urszula Gierada 2022-08-10 13:06:00
Opublikował: Urszula Gierada 2022-08-10 13:06:00

Zmienił: Urszula Gierada 2022-08-10 13:06:00
Opublikował: Urszula Gierada 2022-08-10 13:06:00

EZ/157/2022/KS Zakup i dostawa zespoleń neurochirurgicznych dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Karolina Skiba 2022-08-10 10:09:57
Wprowadził: Karolina Skiba 2022-08-10 10:09:57
Opublikował: Karolina Skiba 2022-08-10 10:09:57

Zmienił: Karolina Skiba 2022-08-10 10:09:57
Opublikował: Karolina Skiba 2022-08-10 10:09:57

EZ/156/2022/AŁD Dostawy implantów do zespoleń kości dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-08-09 13:45:36
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-08-09 13:45:36
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-08-09 13:45:36

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-08-09 13:45:36
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-08-09 13:45:36

EZ/144/2022/KS Sukcesywna dostawa leków stosowanych w ramach chemioterapii dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Karolina Skiba 2022-08-02 12:57:59
Wprowadził: Karolina Skiba 2022-08-02 12:57:59
Opublikował: Karolina Skiba 2022-08-02 12:57:59

Zmienił: Karolina Skiba 2022-08-02 12:57:59
Opublikował: Karolina Skiba 2022-08-02 12:57:59

EZ/151/2022/EK Zakup i dostawa zestawu do diagnostyki zaburzeń centralnych narządu równowagi i rehabilitacji wraz z oporządzeniem – 1 kpl dla potrzeb Kliniki Otorynolaryngologii WSzZ w Kielcach w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2022-08-02 11:43:34
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2022-08-02 11:43:34
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-08-02 11:43:34

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2022-08-02 11:43:34
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-08-02 11:43:34

EZ/147/2022/MK Zakup Tromboelastografu z wyposażeniem dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach realizacji zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”.

Wytworzył: Magdalena Kuszewska 2022-07-27 10:58:28
Wprowadził: Magdalena Kuszewska 2022-07-27 10:58:28
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2022-07-27 10:58:28

Zmienił: Magdalena Kuszewska 2022-07-27 10:58:28
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2022-07-27 10:58:28

EZ/149/2022/MW Usługi doradcze w zakresie benchmarkingu i optymalizacji pracy szpitala przez okres 12 miesięcy dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2022-07-26 12:00:38
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2022-07-26 12:00:38
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-07-26 12:00:38

Zmienił: Magdalena Wójcik 2022-07-26 12:00:38
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-07-26 12:00:38

EZ/148/2022/SN „Zakup samochodu transportowo-osobowego w ramach zadania pn. „ Inwestycje w ochronie zdrowia” dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Sylwia Nartowska 2022-07-26 08:48:07
Wprowadził: Sylwia Nartowska 2022-07-26 08:48:07
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-07-26 08:48:07

Zmienił: Sylwia Nartowska 2022-07-26 08:48:07
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-07-26 08:48:07

EZ/132/2022 Zakup, dostawa, instalacja TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO z wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2022-07-19 09:33:57
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2022-07-19 09:33:57
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-07-19 09:33:57

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2022-07-19 09:33:57
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-07-19 09:33:57

EZ/142/2022/SN Zakup samochodu transportowo-osobowego w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Sylwia Nartowska 2022-07-15 09:04:12
Wprowadził: Sylwia Nartowska 2022-07-15 09:04:12
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-07-15 09:04:12

Zmienił: Sylwia Nartowska 2022-07-15 09:04:12
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-07-15 09:04:12

EZ/143/2022/MW Usługi doradcze w zakresie benchmarkingu i optymalizacji pracy szpitala przez okres 12 miesięcy dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2022-07-14 11:20:08
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2022-07-14 11:20:08
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-07-14 11:20:08

Zmienił: Magdalena Wójcik 2022-07-14 11:20:08
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-07-14 11:20:08

Ilość artykułów: 930

Zamknij