Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/107/2021/UG Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora Cobas 411 dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2021-08-10 13:11:59
Wprowadził: Urszula Gierada 2021-08-10 13:11:59
Opublikował: Urszula Gierada 2021-08-10 13:11:59

Zmienił: Urszula Gierada 2021-08-10 13:11:59
Opublikował: Urszula Gierada 2021-08-10 13:11:59

EZ/ZP/95/2021/UG Dostawy implantów, endoprotez i materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2021-07-30 11:24:47
Wprowadził: Urszula Gierada 2021-07-30 11:24:47
Opublikował: Urszula Gierada 2021-07-30 11:24:47

Zmienił: Urszula Gierada 2021-07-30 11:24:47
Opublikował: Urszula Gierada 2021-07-30 11:24:47

EZ/92/2021/EK Zakup i dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii oraz zakup i dostawa aparatu USG z funkcją echokardiografii z wyposażeniem na potrzeby I Kliniki Kardiologii WSzZ

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2021-07-26 09:43:29
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2021-07-26 09:43:29
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-07-26 09:43:29

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2021-07-26 09:43:29
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-07-26 09:43:29

EZ/89/2021/EK Zakup i dostawa kardiomonitorów 14 sztuk wraz z centrala monitorującą w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” w ramach działania 7.3 oś priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2021-07-22 09:09:29
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2021-07-22 09:09:29
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-07-22 09:09:29

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2021-07-22 09:09:29
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-07-22 09:09:29

EZ/ZP/100/2021/ES Sukcesywne dostawy zastawek aortalnych dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2021-07-16 12:22:22
Wprowadził: Edyta Stefańska 2021-07-16 12:22:22
Opublikował: Edyta Stefańska 2021-07-16 12:22:22

Zmienił: Edyta Stefańska 2021-07-16 12:22:22
Opublikował: Edyta Stefańska 2021-07-16 12:22:22

EZ/86/2021/AŁD SUKCESYWNE DOSTAWY SPECJALISTYCZNYCH SZWÓW CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW SZEWNYCH I SIATEK PRZESTRZENNYCH DO APTEKI SZPITALNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-07-16 10:13:18
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-07-16 10:13:18
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-07-16 10:13:18

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-07-16 10:13:18
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-07-16 10:13:18

EZ/ZP/94/2021/RI -Wykonywanie konserwacji oraz usuwanie awarii i dokonywanie drobnych napraw urządzeń dźwigowych usytuowanych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Rafał Iwan 2021-07-12 10:00:10
Wprowadził: Rafał Iwan 2021-07-12 10:00:10
Opublikował: Rafał Iwan 2021-07-12 10:00:10

Zmienił: Rafał Iwan 2021-07-12 10:00:10
Opublikował: Rafał Iwan 2021-07-12 10:00:10

EZ/ZP/85/2021/ESŁ - Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2021-07-07 13:22:33
Wprowadził: Edyta Słowińska 2021-07-07 13:22:33
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-07-07 13:22:33

Zmienił: Edyta Słowińska 2021-07-07 13:22:33
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-07-07 13:22:33

EZ/ZP/78/2021/MW Usługi doradcze w zakresie benchmarkingu i optymalizacji pracy szpitala przez okres 12 miesięcy i usługa przygotowania i przekazania szpitalowi normatywnej wyceny procedur realizowanych w ośrodkach proceduralnych jednostki, obejmująca dostosowanie normatywów do rozchodów magazynowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2021-07-01 10:12:11
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2021-07-01 10:12:11
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-07-01 10:12:11

Zmienił: Magdalena Wójcik 2021-07-01 10:12:11
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-07-01 10:12:11

EZ/ZP/77/2021/ES Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2021-06-25 10:07:25
Wprowadził: Edyta Stefańska 2021-06-25 10:07:25
Opublikował: Edyta Stefańska 2021-06-25 10:07:25

Zmienił: Edyta Stefańska 2021-06-25 10:07:25
Opublikował: Edyta Stefańska 2021-06-25 10:07:25

EZ/82/2021/AŁD Sukcesywne dostawy leków do Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-06-21 10:57:34
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-06-21 10:57:34
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-06-21 10:57:34

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-06-21 10:57:34
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-06-21 10:57:34

EZ/ZP/83/2021/RI - Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji, pomocy przy pacjencie w obiektach zamawiającego,całorocznego utrzymania czystości i porządku terenów zewnętrznych w WSzZ w Kielcach

Wytworzył: Rafał Iwan 2021-06-18 13:54:42
Wprowadził: Rafał Iwan 2021-06-18 13:54:42
Opublikował: Rafał Iwan 2021-06-18 13:54:42

Zmienił: Rafał Iwan 2021-06-18 13:54:42
Opublikował: Rafał Iwan 2021-06-18 13:54:42

EZ/79/2021/AŁD SUKCESYWNE DOSTAWY IMMUNOGLOBULIN DO APTEKI SZPITALNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-06-15 11:13:18
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-06-15 11:13:18
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-06-15 11:13:18

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-06-15 11:13:18
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-06-15 11:13:18

EZ/ZP/72/2021/UG Dostawy odczynników, testów, materiałów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2021-06-09 11:20:10
Wprowadził: Urszula Gierada 2021-06-09 11:20:10
Opublikował: Urszula Gierada 2021-06-09 11:20:10

Zmienił: Urszula Gierada 2021-06-09 11:20:10
Opublikował: Urszula Gierada 2021-06-09 11:20:10

EZ/ZP/69/2021/MW Objęcie nadzorem autorskim i świadczenie usług serwisowych dla laboratoryjnego systemu informatycznego FILAB dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2021-06-08 08:24:23
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2021-06-08 08:24:23
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-06-08 08:24:23

Zmienił: Magdalena Wójcik 2021-06-08 08:24:23
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-06-08 08:24:23

EZ/ZP/57/2021/KŁ - Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Katarzyna Łopińska 2021-06-01 10:14:31
Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2021-06-01 10:14:31
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2021-06-01 10:14:31

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2021-06-01 10:25:25
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2021-06-01 10:25:25

EZ/ZP/73/2021/MW Zakup ambulansu typy B/C na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2021-06-01 09:27:47
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2021-06-01 09:27:47
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-06-01 09:27:47

Zmienił: Magdalena Wójcik 2021-06-01 09:27:47
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-06-01 09:27:47

EZ/71/2021/AŁD SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW STOSOWANYCH W PROGRAMACH LEKOWYCH DO APTEKI SZPITALNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-05-31 11:02:21
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-05-31 11:02:21
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-05-31 11:02:21

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-05-31 11:02:21
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-05-31 11:02:21

EZ/70/2021/AŁD SUKCESYWNE DOSTAWY KONCENTRATÓW DO DIALIZ POZAUSTROJOWYCH DO APTEKI SZPITALNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-05-27 10:15:03
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-05-27 10:15:03
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-05-27 10:15:03

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-05-27 10:15:03
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-05-27 10:15:03

EZ/ZP/74/2021/KŁ - Sukcesywne dostawy strzykawko – probówek oraz zestawów do gazometrii dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Katarzyna Łopińska 2021-05-27 08:20:25
Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2021-05-27 08:20:25
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2021-05-27 08:20:25

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2021-05-27 08:20:25
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2021-05-27 08:20:25

EZ/ZP/67/2021/UG Dostawy stentgraftu do aorty piersiowo-brzusznej fenestrowany, z odgałęzieniami i/lub fenestrowany z odgałęzieniami dla potrzeb Kliniki Chirurgii Naczyń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2021-05-21 12:09:36
Wprowadził: Urszula Gierada 2021-05-21 12:09:36
Opublikował: Urszula Gierada 2021-05-21 12:09:36

Zmienił: Urszula Gierada 2021-05-21 12:09:36
Opublikował: Urszula Gierada 2021-05-21 12:09:36

EZ/ZP/64/2021/ES Zakup i dostawa zastawek aortalnych do zabiegów kardiochirurgicznych dla Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2021-05-17 11:00:57
Wprowadził: Edyta Stefańska 2021-05-17 11:00:57
Opublikował: Edyta Stefańska 2021-05-17 11:00:57

Zmienił: Edyta Stefańska 2021-05-17 11:00:57
Opublikował: Edyta Stefańska 2021-05-17 11:00:57

EZ/ZP/58/2021/ES Zakup paliwa do samochodów służbowych będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2021-05-13 10:35:57
Wprowadził: Edyta Stefańska 2021-05-13 10:35:57
Opublikował: Edyta Stefańska 2021-05-13 10:35:57

Zmienił: Edyta Stefańska 2021-05-13 10:35:57
Opublikował: Edyta Stefańska 2021-05-13 10:35:57

Zamknij