Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/63/2021/KŁ - Sukcesywne dostawy probówko - strzykawek oraz zestawów do gazometrii dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Katarzyna Łopińska 2021-05-11 08:41:30
Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2021-05-11 08:41:30
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2021-05-11 08:43:33

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2021-05-11 08:43:33
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2021-05-11 08:43:33

EZ/60/2021/AŁD ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU OSÓB DIALIZOWANYCH I TRANSPORTU SANITARNEGO KRWI DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PEDIATRII W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-05-07 10:56:59
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-05-07 10:56:59
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-05-07 10:56:59

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-05-07 10:56:59
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-05-07 10:56:59

EZ/44/2021/EK zakup i dostawa mikroskopu operacyjnego na potrzeby Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa WSzZ w Kielcach w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2021-05-05 10:30:45
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2021-05-05 10:30:45
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-05-05 10:30:45

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2021-05-05 10:30:45
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-05-05 10:30:45

EZ/ZP/56/2021/MW - ZAKUP AMBULANSU TYPU B/C NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2021-05-04 08:23:38
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2021-05-04 08:23:38
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-05-04 08:23:38

Zmienił: Magdalena Wójcik 2021-05-04 08:23:38
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-05-04 08:23:38

EZ/ZP/40/2021/ESŁ - Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2021-04-30 14:12:14
Wprowadził: Edyta Słowińska 2021-04-30 14:12:14
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-04-30 14:12:14

Zmienił: Edyta Słowińska 2021-04-30 14:12:14
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-04-30 14:12:14

EZ/ZP/43/2021/LW SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I OPERACYJNYCH ORAZ OPATRUNKÓW SPECJALISTYCZNYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Lucyna Wysocka 2021-04-26 11:29:55
Wprowadził: Lucyna Wysocka 2021-04-26 11:29:55
Opublikował: Lucyna Wysocka 2021-04-26 11:29:55

Zmienił: Lucyna Wysocka 2021-04-26 11:29:55
Opublikował: Lucyna Wysocka 2021-04-26 11:29:55

EZ/ZP/51/2021/ES Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2021-04-23 09:53:57
Wprowadził: Edyta Stefańska 2021-04-23 09:53:57
Opublikował: Edyta Stefańska 2021-04-23 09:53:57

Zmienił: Edyta Stefańska 2021-04-23 09:53:57
Opublikował: Edyta Stefańska 2021-04-23 09:53:57

EZ/55/2021/AŁD SUKCESYWNE DOSTAWY LEKU STOSOWANEGO W PROGRAMIE LEKOWYM „LECZENIE CHOROBY FABRY`EGO” DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-04-22 09:16:45
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-04-22 09:16:45
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-04-22 09:16:45

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-04-22 09:16:45
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-04-22 09:16:45

EZ/52/2021/AŁD SUKCESYWNE DOSTAWY OCHRANIACZY WYSOKICH NA BUTY I KOMBINEZONÓW OCHRONNYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-04-14 10:22:26
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-04-14 10:22:26
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-04-14 10:22:26

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-04-14 10:22:26
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-04-14 10:22:26

EZ/42/2021/AŁD ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO OSÓB DIALIZOWANYCH I KRWI DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-04-13 11:11:09
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-04-13 11:11:09
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-04-13 11:11:09

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-04-13 11:11:09
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-04-13 11:11:09

EZ/45/2021/EK „Zakup i sukcesywną dostawę jednorazowych zestawów operacyjnych, serwet, ubrań chirurgicznych – ocieplacz, materiałów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb WSzZ w Kielcach

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2021-04-09 09:39:02
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2021-04-09 09:39:02
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-04-09 09:39:02

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2021-04-09 09:39:02
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-04-09 09:39:02

EZ/ZP/38/2021/MW ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA POMP INSULINOWYCH DLA III ODDZIAŁU ENDOKRYNOLOGICZNO-DIABETOLOGICZNEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PEDIATRII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2021-03-30 09:08:32
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2021-03-30 09:08:32
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-03-30 09:08:32

Zmienił: Magdalena Wójcik 2021-03-30 09:08:32
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-03-30 09:08:32

EZ/26/2021/EK „Dostawa różnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” w ramach działania 7.3 oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2021-03-22 10:08:33
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2021-03-22 10:08:33
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-03-22 10:08:33

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2021-03-22 10:08:33
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-03-22 10:08:33

EZ/ZP/33/2021/UG Dostawy odczynników, testów, materiałów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2021-03-17 10:42:27
Wprowadził: Urszula Gierada 2021-03-17 10:42:27
Opublikował: Urszula Gierada 2021-03-17 10:42:27

Zmienił: Urszula Gierada 2021-03-17 10:42:27
Opublikował: Urszula Gierada 2021-03-17 10:42:27

EZ/ZP/31/2021/ESŁ - Sukcesywne dostawy rękawic medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2021-03-16 11:58:57
Wprowadził: Edyta Słowińska 2021-03-16 11:58:57
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-03-16 11:58:57

Zmienił: Edyta Słowińska 2021-03-16 11:58:57
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-03-16 11:58:57

EZ/ZP/30/2021/ESŁ - Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych do Apteki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2021-03-16 10:23:08
Wprowadził: Edyta Słowińska 2021-03-16 10:23:08
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-03-16 10:23:08

Zmienił: Edyta Słowińska 2021-03-16 10:23:08
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-03-16 10:23:08

EZ/ZP/36/RI - Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45

Wytworzył: Rafał Iwan 2021-03-15 13:46:08
Wprowadził: Rafał Iwan 2021-03-15 13:46:08
Opublikował: Rafał Iwan 2021-03-15 13:46:08

Zmienił: Rafał Iwan 2021-03-15 13:46:08
Opublikował: Rafał Iwan 2021-03-15 13:46:08

EZ/ 34 /2021/ES Zakup i dostawa zastawki aortalnej do zabiegów kardiochirurgicznych dla Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2021-03-11 09:58:07
Wprowadził: Edyta Stefańska 2021-03-11 09:58:07
Opublikował: Edyta Stefańska 2021-03-11 09:58:07

Zmienił: Edyta Stefańska 2021-03-11 09:58:07
Opublikował: Edyta Stefańska 2021-03-11 09:58:07

EZ/24/2021/AŁD DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-02-26 14:00:56
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-02-26 14:00:56
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-02-26 14:00:56

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-02-26 14:00:56
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-02-26 14:00:56

EZ/25/2021/LW Zakup i dostawa wózków na odpady medyczne i komunalne dla komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Lucyna Wysocka 2021-02-24 14:15:35
Wprowadził: Lucyna Wysocka 2021-02-24 14:15:35
Opublikował: Lucyna Wysocka 2021-02-24 14:15:35

Zmienił: Lucyna Wysocka 2021-02-24 14:15:35
Opublikował: Lucyna Wysocka 2021-02-24 14:15:35

EZ/ZP/27/2021/RI - Remont pomieszczeń dla zadania pn.”Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”

Wytworzył: Rafał Iwan 2021-02-24 13:50:43
Wprowadził: Rafał Iwan 2021-02-24 13:50:43
Opublikował: Rafał Iwan 2021-02-24 13:50:43

Zmienił: Rafał Iwan 2021-02-24 13:50:43
Opublikował: Rafał Iwan 2021-02-24 13:50:43

EZ/ZP/12/2021/EK Zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2021-02-24 09:20:09
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2021-02-24 09:20:09
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-02-24 09:20:09

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2021-02-24 09:20:09
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-02-24 09:20:09

EZ/ZP/18/2021/MW Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Klinik/Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2021-02-23 09:09:22
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2021-02-23 09:09:22
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-02-23 09:09:22

Zmienił: Magdalena Wójcik 2021-02-23 09:09:22
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-02-23 09:09:22

EZ/ZP/22/2021/RI - ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO NA RZECZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH UL. GRUNWALDZKA 45

Wytworzył: Rafał Iwan 2021-02-16 11:15:27
Wprowadził: Rafał Iwan 2021-02-16 11:15:27
Opublikował: Rafał Iwan 2021-02-16 11:15:27

Zmienił: Rafał Iwan 2021-02-16 11:15:27
Opublikował: Rafał Iwan 2021-02-16 11:15:27

EZ/17/2021/AŁD SUKCESYWNE DOSTAWY LEKU STOSOWANEGO W PROGRAMIE LEKOWYM „LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ” DO APTEKI SZPITALNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Urszula Gierada 2021-02-15 11:27:13
Wprowadził: Urszula Gierada 2021-02-15 11:27:13
Opublikował: Urszula Gierada 2021-02-15 11:27:13

Zmienił: Urszula Gierada 2021-02-15 11:27:13
Opublikował: Urszula Gierada 2021-02-15 11:27:13

Zamknij