Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/20/2021/UG Dostawy stentgraftu do aorty piersiowo-brzusznej fenestrowany, z odgałęzieniami i/lub fenestrowany z odgałęzieniami dla potrzeb Kliniki Chirurgii Naczyń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,

Wytworzył: Urszula Gierada 2021-02-15 10:48:07
Wprowadził: Urszula Gierada 2021-02-15 10:48:07
Opublikował: Urszula Gierada 2021-02-15 10:48:07

Zmienił: Urszula Gierada 2021-02-15 10:48:07
Opublikował: Urszula Gierada 2021-02-15 10:48:07

EZ/ZP/19/2021/EK Dostawa fartuchów operacyjnych, jednorazowych zestawów do operacji, serwet oraz koszul ginekologicznych i do porodu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2021-02-12 09:36:37
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2021-02-12 09:36:37
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-02-12 09:36:37

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2021-02-12 09:36:37
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-02-12 09:36:37

EZ/ZP/15/2021 -TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Rafał Iwan 2021-02-11 12:26:38
Wprowadził: Rafał Iwan 2021-02-11 12:26:38
Opublikował: Rafał Iwan 2021-02-11 12:26:38

Zmienił: Rafał Iwan 2021-02-11 12:26:38
Opublikował: Rafał Iwan 2021-02-11 12:26:38

EZ/ZP/3/2021/MW - Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby świętokrzyskiego szpitala tymczasowego (obiekt Targi Kielce) dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2021-01-04 13:31:47
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2021-01-04 13:31:47
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-01-04 13:31:47

Zmienił: Magdalena Wójcik 2021-01-04 13:31:47
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-01-04 13:31:47

EZ/ZP/2/2021/EK - Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby świętokrzyskiego szpitala tymczasowego (obiekt Targi Kielce) dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2021-01-04 13:22:49
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2021-01-04 13:22:49
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-01-04 13:22:49

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2021-01-04 13:22:49
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-01-04 13:22:49

EZ/ZP/1/2021/ESŁ - Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby świętokrzyskiego szpitala tymczasowego (obiekt Targi Kielce) dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Wytworzył: Edyta Słowińska 2021-01-04 13:19:11
Wprowadził: Edyta Słowińska 2021-01-04 13:19:11
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-01-04 13:19:11

Zmienił: Edyta Słowińska 2021-01-04 13:19:11
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-01-04 13:19:11

EZ/ZP/214/2020/KŁ - Zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego dla potrzeb Klinik/Oddziałów Wojewódzkiego szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Katarzyna Łopińska 2020-12-30 13:40:47
Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2020-12-30 13:40:47
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-12-30 13:40:47

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2020-12-30 13:40:47
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-12-30 13:40:47

EZ/ZP/211/2020/EK Dostawa materiałów z grupy obłożeń, jednorazowych zestawów operacyjnych, fartuchów, ubrań chirurgicznych, serwet, pieluchomajtek, folii chirurgicznych itp. dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2020-12-28 11:02:28
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2020-12-28 11:02:28
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-12-28 11:02:28

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2020-12-28 11:02:28
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-12-28 11:02:28

EZ/ZP/209/2020/UG Dostawy zużywalnych materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2020-12-28 09:31:27
Wprowadził: Urszula Gierada 2020-12-28 09:31:27
Opublikował: Urszula Gierada 2020-12-28 09:31:27

Zmienił: Urszula Gierada 2020-12-28 09:31:27
Opublikował: Urszula Gierada 2020-12-28 09:31:27

EZ/ZP/181/2020/MW DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2020-12-23 13:32:40
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2020-12-23 13:32:40
Opublikował: Magdalena Wójcik 2020-12-23 13:32:40

Zmienił: Magdalena Wójcik 2020-12-23 13:32:40
Opublikował: Magdalena Wójcik 2020-12-23 13:32:40

EZ/ZP/203/2020/KŁ - Dostawa asortymentu jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Katarzyna Łopińska 2020-12-22 15:40:11
Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2020-12-22 15:40:11
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-12-22 15:40:11

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2020-12-22 15:40:11
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-12-22 15:40:11

EZ/ZP/208/2020/UG Dostawy materiałów medycznych tj. staplerów, ostrz, frezów, trokarów, cewników dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2020-12-22 11:45:07
Wprowadził: Urszula Gierada 2020-12-22 11:45:07
Opublikował: Urszula Gierada 2020-12-22 11:45:07

Zmienił: Urszula Gierada 2020-12-22 11:45:07
Opublikował: Urszula Gierada 2020-12-22 11:45:07

EZ/ZP/187/2020/ES Dostawa konduitów, elektrod i zastawek dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii WSzZ w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2020-12-22 10:42:12
Wprowadził: Edyta Stefańska 2020-12-22 10:42:12
Opublikował: Edyta Stefańska 2020-12-22 11:23:49

Zmienił: Edyta Stefańska 2020-12-22 11:23:49
Opublikował: Edyta Stefańska 2020-12-22 11:23:49

EZ/ZP/202/2020/LW Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i operacyjnych oraz opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Lucyna Wysocka 2020-12-22 10:36:37
Wprowadził: Lucyna Wysocka 2020-12-22 10:36:37
Opublikował: Lucyna Wysocka 2020-12-22 10:36:37

Zmienił: Lucyna Wysocka 2020-12-22 10:36:37
Opublikował: Lucyna Wysocka 2020-12-22 10:36:37

EZ/ZP/200/2020/KŁ - Zakup i dostawa opakowań na odpady medyczne ( kartony, worki, naklejki, taśmy )

Wytworzył: Katarzyna Łopińska 2020-12-22 10:16:55
Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2020-12-22 10:16:55
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-12-22 10:16:55

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2020-12-22 10:16:55
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-12-22 10:16:55

EZ/ZP/216/2020/RI - OBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM I ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO INFOMEDICA/AMMS WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Rafał Iwan 2020-12-22 09:36:33
Wprowadził: Rafał Iwan 2020-12-22 09:36:33
Opublikował: Rafał Iwan 2020-12-22 09:36:33

Zmienił: Rafał Iwan 2020-12-22 09:36:33
Opublikował: Rafał Iwan 2020-12-22 09:36:33

EZ/ZP/206/2020/RI - Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz szpitalnego systemu informatycznego (SSI)

Wytworzył: Rafał Iwan 2020-12-21 13:35:56
Wprowadził: Rafał Iwan 2020-12-21 13:35:56
Opublikował: Rafał Iwan 2020-12-21 13:35:56

Zmienił: Rafał Iwan 2020-12-21 13:35:56
Opublikował: Rafał Iwan 2020-12-21 13:35:56

EZ/ZP/207/2020/ES Medyczne materiały zużywalne dla potrzeb oddziałów i Klinik WSzZ w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2020-12-18 11:29:46
Wprowadził: Edyta Stefańska 2020-12-18 11:29:46
Opublikował: Edyta Stefańska 2020-12-18 11:29:46

Zmienił: Edyta Stefańska 2020-12-18 11:29:46
Opublikował: Edyta Stefańska 2020-12-18 11:29:46

EZ/ZP/196/2020/AŁ-D Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby świętokrzyskiego szpitala tymczasowego (obiekt Targi Kielce) dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-12-17 17:40:01
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-12-17 17:40:01
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-12-17 17:40:01

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-12-17 17:40:01
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-12-17 17:40:01

EZ/ZP/198/2020/MW DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SZPITALA TYMCZASOWEGO

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2020-12-17 15:39:00
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2020-12-17 15:39:00
Opublikował: Magdalena Wójcik 2020-12-17 15:39:00

Zmienił: Magdalena Wójcik 2020-12-17 15:39:00
Opublikował: Magdalena Wójcik 2020-12-17 15:39:00

EZ/ZP/197/2020/ESŁ - Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby świętokrzyskiego szpitala tymczasowego (obiekt Targi Kielce) dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Wytworzył: Edyta Słowińska 2020-12-17 15:35:37
Wprowadził: Edyta Słowińska 2020-12-17 15:35:37
Opublikował: Edyta Słowińska 2020-12-17 15:35:37

Zmienił: Edyta Słowińska 2020-12-17 15:35:37
Opublikował: Edyta Słowińska 2020-12-17 15:35:37

EZ/ZP/199/2020/EK Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby świętokrzyskiego szpitala tymczasowego (obiekt Targi Kielce) dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2” nr EZ/ZP/199/2020/EK finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2020-12-17 13:59:46
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2020-12-17 13:59:46
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-12-17 13:59:46

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2020-12-17 13:59:46
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-12-17 13:59:46

EZ/ZP/190/2020/ES DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WYKORZYSTYWANYCH W ZABIEGACH PERFUZJI DLA POTRZEB KLINIKI KARDIOCHIRURGII WSZZ W KIELCACH

Wytworzył: Edyta Stefańska 2020-12-14 10:33:45
Wprowadził: Edyta Stefańska 2020-12-14 10:33:45
Opublikował: Edyta Stefańska 2020-12-14 10:33:45

Zmienił: Edyta Stefańska 2020-12-14 10:33:45
Opublikował: Edyta Stefańska 2020-12-14 10:33:45

EZ/195/2020/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH DO APTEKI SZPITALNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-12-11 12:10:11
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-12-11 12:10:11
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-12-11 12:10:11

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-12-11 12:10:11
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-12-11 12:10:11

EZ/ZP/201/2020/UG Dostawy odczynników, testów, materiałów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2020-12-11 09:12:53
Wprowadził: Urszula Gierada 2020-12-11 09:12:53
Opublikował: Urszula Gierada 2020-12-11 09:12:53

Zmienił: Urszula Gierada 2020-12-11 09:12:53
Opublikował: Urszula Gierada 2020-12-11 09:12:53

Zamknij