Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/96/2022/EK Zakup i dostawa bezprzewodowych kardiotokografów dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach realizacji zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”.

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2022-05-18 09:53:58
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2022-05-18 09:53:58
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-05-18 09:53:58

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2022-05-18 09:53:58
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-05-18 09:53:58

EZ/91/2022/MW DOSTAWA ZESPOLEŃ NEUROCHIRURGICZNYCH ORAZ JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB KLINIKI NEUROCHIRURGII I CHIRURGII KRĘGOSŁUPA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2022-05-16 12:18:36
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2022-05-16 12:18:36
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-05-16 12:18:36

Zmienił: Magdalena Wójcik 2022-05-16 12:18:36
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-05-16 12:18:36

EZ/92/2022/EK Zakup i dostawa łóżek porodowych z wyposażeniem dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach realizacji zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”.

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2022-05-12 13:15:37
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2022-05-12 13:15:37
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-05-12 13:15:37

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2022-05-12 13:15:37
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-05-12 13:15:37

EZ/49/2022/MK SUKCESYWNA DOSTAWA ZUŻYWALNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Magdalena Kuszewska 2022-05-10 11:16:32
Wprowadził: Magdalena Kuszewska 2022-05-10 11:16:32
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2022-05-10 11:22:14

Zmienił: Magdalena Kuszewska 2022-05-10 11:24:15
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2022-05-10 11:24:15

EZ/73/2022/EK Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach realizacji zadania „Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2022-04-29 10:14:24
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2022-04-29 10:14:24
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-04-29 10:14:24

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2022-04-29 10:14:24
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-04-29 10:14:24

EZ/ZP/75/2022 Środki ochrony indywidualnej oraz produkty do przygotowania i podaży leków dla Pracowni Cytostatycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2022-04-28 11:24:54
Wprowadził: Urszula Gierada 2022-04-28 11:24:54
Opublikował: Urszula Gierada 2022-04-28 11:24:54

Zmienił: Urszula Gierada 2022-04-28 11:24:54
Opublikował: Urszula Gierada 2022-04-28 11:24:54

EZ/87/2022/AŁD SUKCESYWNE DOSTAWY LEKU STOSOWANEGO W PROGRAMIE LEKOWYM PN. ”Leczenie umiarkowanej i ciężkiejpostaci łuszczycy plackowatej B.47” DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH.

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-04-28 10:11:14
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-04-28 10:11:14
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-04-28 10:11:14

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-04-28 10:11:14
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-04-28 10:11:14

EZ/64/2022/AŁD DOSTAWY EDNOPROTEZ, IMPLANTÓW ORAZ SYSTEMU DO PŁUKANIA ŚRÓDOPERACYJNEGO DLA KLINKI CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH.

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-04-20 12:36:01
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-04-20 12:36:01
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-04-20 12:36:01

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-04-20 12:36:01
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-04-20 12:36:01

EZ/ZP/74/2022/ES Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2022-04-15 09:41:38
Wprowadził: Edyta Stefańska 2022-04-15 09:41:38
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-04-15 09:41:38

Zmienił: Edyta Stefańska 2022-04-15 09:41:38
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-04-15 09:41:38

EZ/77/2022/MW USŁUGA OPRACOWANIA KONCEPCJI FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNEJ ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DLA PORTRZEB WSZZ W KIELCACH

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2022-04-11 13:59:16
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2022-04-11 13:59:16
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-04-11 13:59:16

Zmienił: Magdalena Wójcik 2022-04-11 13:59:16
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-04-11 13:59:16

EZ/59/2022/AŁD ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY OSTRZY I WIERTEŁ WRAZ Z UŻYCZENIEM ZESTAWU WIERTARKOWEGO DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO KLINIKI NEUROCHIRURGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-04-11 09:30:54
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-04-11 09:30:54
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-04-11 09:30:54

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-04-11 09:30:54
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-04-11 09:30:54

EZ/71/2022/AŁD ZAKUP I DOSTAWA ODCZYNNIKÓW IMMUNOCHEMICZNYCH KOMPATYBILNYCH Z APARTEM COBAS E 411 BĘDĄCYM NA WYPOSAŻENIU LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-04-08 09:44:51
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-04-08 09:44:51
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-04-08 09:44:51

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-04-08 09:44:51
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-04-08 09:44:51

EZ/70/2022/MW ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU ORAZ UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2022-04-05 10:03:54
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2022-04-05 10:03:54
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-04-05 10:03:54

Zmienił: Magdalena Wójcik 2022-04-05 10:03:54
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-04-05 10:03:54

EZ/65/2022/ESŁ - Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej rezonansów magnetycznych będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2022-04-01 09:52:20
Wprowadził: Edyta Słowińska 2022-04-01 09:52:20
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-04-01 09:52:20

Zmienił: Edyta Słowińska 2022-04-01 09:52:20
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-04-01 09:52:20

EZ/67/2022/SN Sukcesywne dostawy stentgraftów obwodowych oraz materiałów medycznych do zabiegów chirurgii naczyniowej dla potrzeb Kliniki Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Sylwia Nartowska 2022-03-29 09:53:10
Wprowadził: Sylwia Nartowska 2022-03-29 09:53:10
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-03-29 09:53:10

Zmienił: Sylwia Nartowska 2022-03-29 09:53:10
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-03-29 09:53:10

EZ/57/2022/ESŁ - Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej tomografów komputerowych będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2022-03-21 09:28:11
Wprowadził: Edyta Słowińska 2022-03-21 09:28:11
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-03-21 09:28:11

Zmienił: Edyta Słowińska 2022-03-21 09:28:11
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-03-21 09:28:11

EZ/ZP/61/2022/UG Zakup wraz z montażem pompy obiegu chłodzenia oraz lampy rentgenowskiej w Tomografie Komputerowym VCT SELECT (HINO) GT2000 SN: 18609YC8 dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2022-03-18 11:43:52
Wprowadził: Urszula Gierada 2022-03-18 11:43:52
Opublikował: Urszula Gierada 2022-03-18 11:43:52

Zmienił: Urszula Gierada 2022-03-18 11:43:52
Opublikował: Urszula Gierada 2022-03-18 11:43:52

EZ/52/2022/MW ,,Zakup i sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii”

Wytworzył: Urszula Gierada 2022-03-16 12:55:02
Wprowadził: Urszula Gierada 2022-03-16 12:55:02
Opublikował: Urszula Gierada 2022-03-16 12:55:02

Zmienił: Urszula Gierada 2022-03-16 12:55:02
Opublikował: Urszula Gierada 2022-03-16 12:55:02

EZ/46/2022/KS Sukcesywne dostawy materiałów hemostatycznych i opatrunków specjalistycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Karolina Skiba 2022-03-16 10:33:47
Wprowadził: Karolina Skiba 2022-03-16 10:33:47
Opublikował: Karolina Skiba 2022-03-16 10:33:47

Zmienił: Karolina Skiba 2022-03-16 10:33:47
Opublikował: Karolina Skiba 2022-03-16 10:33:47

EZ/45/2022/AŁD Dostawy endoprotez, implantów oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do pracy bloków operacyjnych Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-03-16 10:29:29
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-03-16 10:29:29
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-03-16 10:29:29

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-03-16 10:29:29
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-03-16 10:29:29

EZ/51/2022/MK Zakup i sukcesywna dostawa jednorazowych zestawów operacyjnych, serwet, fartuchów chirurgicznych, materiałów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Kuszewska 2022-03-16 09:54:22
Wprowadził: Magdalena Kuszewska 2022-03-16 09:54:22
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2022-03-16 09:54:22

Zmienił: Magdalena Kuszewska 2022-03-16 09:54:22
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2022-03-16 09:54:22

EZ/44/2022/SN Zakup i sukcesywna dostawa pomp insulinowych dla III Oddziału Endokrynologiczno-Diabetologicznego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Sylwia Nartowska 2022-03-10 10:07:01
Wprowadził: Sylwia Nartowska 2022-03-10 10:07:01
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-03-10 10:07:01

Zmienił: Sylwia Nartowska 2022-03-10 10:07:01
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-03-10 10:07:01

EZ/42/2022/EK Rozbudowa posiadanej centrali monitorującej wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb II Kliniki Kardiologii ŚCK Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2022-03-07 09:15:34
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2022-03-07 09:15:34
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-03-07 09:15:34

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2022-03-07 09:15:34
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-03-07 09:15:34

EZ/43/2022/MW ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA LECZNICZYCH I TECHNICZNYCH ŚRODKÓW KONIECZNYCH DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW DIAGNOSTYCZNYCH I LECZNICZYCH KORONAROGRAFII I KORONAROPLASTYKI W PRACOWNI HEMODYNAMIKI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2022-03-02 11:05:36
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2022-03-02 11:05:36
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-03-02 11:05:36

Zmienił: Magdalena Wójcik 2022-03-02 11:05:36
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-03-02 11:05:36

EZ/31/2022/ESŁ - Dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów elektrofizjologii dla potrzeb Bloku Operacyjnego z Pracownią Elektrofizjologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2022-03-01 10:27:22
Wprowadził: Edyta Słowińska 2022-03-01 10:27:22
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-03-01 10:27:22

Zmienił: Edyta Słowińska 2022-03-01 10:27:22
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-03-01 10:27:22

Zamknij