Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/30/2022 Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Kliniki Neonatologii i Ś. C. P. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2022-02-25 09:35:02
Wprowadził: Edyta Stefańska 2022-02-25 09:35:02
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-02-25 09:35:02

Zmienił: Edyta Stefańska 2022-02-25 09:35:02
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-02-25 09:35:02

EZ/38/2022/EK Dostawa toru laparoskopowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2022-02-23 09:33:46
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2022-02-23 09:33:46
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-02-23 09:33:46

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2022-02-23 09:33:46
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-02-23 09:33:46

EZ/27/2022/KS Sukcesywne dostawy odczynników do analizatorów wraz z użyczeniem aparatów dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Karolina Skiba 2022-02-22 10:02:57
Wprowadził: Karolina Skiba 2022-02-22 10:02:57
Opublikował: Karolina Skiba 2022-02-22 10:02:57

Zmienił: Karolina Skiba 2022-02-22 10:02:57
Opublikował: Karolina Skiba 2022-02-22 10:02:57

EZ/1/2022/ESŁ - Dostawy testów, podłoży i odczynników mikrobiologicznych dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2022-02-18 09:54:37
Wprowadził: Edyta Słowińska 2022-02-18 09:54:37
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-02-18 09:54:37

Zmienił: Edyta Słowińska 2022-02-18 09:54:37
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-02-18 09:54:37

EZ/35/2022/SN USŁUGA NADZORU AUTORSKIEGO I ŚWIADCZENIE OPIEKI SERWISOWEJ DLA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO AMMS/INFOMEDICA DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Sylwia Nartowska 2022-02-17 08:31:43
Wprowadził: Sylwia Nartowska 2022-02-17 08:31:43
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-02-17 08:31:43

Zmienił: Sylwia Nartowska 2022-02-17 08:31:43
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-02-17 08:31:43

EZ/29/2022/SN Dostawa stengraftów oraz materiałów medycznych do zabiegów chirurgii naczyniowej dla potrzeb Kliniki Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Sylwia Nartowska 2022-02-15 09:39:37
Wprowadził: Sylwia Nartowska 2022-02-15 09:39:37
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-02-15 09:39:37

Zmienił: Sylwia Nartowska 2022-02-15 09:39:37
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-02-15 09:39:37

EZ/25/2022/SN Sukcesywna dostawa koncentratów zasadowych suchych wraz z dzierżawą 4 aparatów do dializ dla potrzeb Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Sylwia Nartowska 2022-02-11 12:35:32
Wprowadził: Sylwia Nartowska 2022-02-11 12:35:32
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-02-11 12:35:32

Zmienił: Sylwia Nartowska 2022-02-11 12:35:32
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-02-11 12:35:32

EZ/21/2022/EK zakup i dostawa sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach realizacji zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej” dla potrzeb Działu Fizjoterapii Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Kielcach.

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2022-02-07 12:21:37
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2022-02-07 12:21:37
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-02-07 12:21:37

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2022-02-07 12:21:37
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-02-07 12:21:37

EZ/18/2022/KS Sukcesywne dostawy zestawów do Ciągłej Ambulatoryjnej Dializy Otrzewnowej (CADO) i Automatycznej Dializy Otrzewnowej (ADO) dla Kliniki Nefrologii z Ośrodkiem Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Karolina Skiba 2022-02-04 11:02:00
Wprowadził: Karolina Skiba 2022-02-04 11:02:00
Opublikował: Karolina Skiba 2022-02-04 11:02:00

Zmienił: Karolina Skiba 2022-02-04 11:02:00
Opublikował: Karolina Skiba 2022-02-04 11:02:00

EZ/ZP/16/2022/ES DOSTAWY ŚRÓDPIERSIOWYCH ZASTAWEK AORTALNYCH DLA POTRZEB KLINIKI KARDIOCHIRURGII WSzZ W KIELCACH

Wytworzył: Edyta Stefańska 2022-02-04 08:41:06
Wprowadził: Edyta Stefańska 2022-02-04 08:41:06
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-02-04 08:41:06

Zmienił: Edyta Stefańska 2022-02-04 08:41:06
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-02-04 08:41:06

EZ/ZP/8/2022/ES Sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb WSzZ i Ś.C.P. w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2022-02-01 10:02:10
Wprowadził: Edyta Stefańska 2022-02-01 10:02:10
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-02-01 10:02:10

Zmienił: Edyta Stefańska 2022-02-01 10:02:10
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-02-01 10:02:10

EZ/17/2022/SN USŁUGA NADZORU AUTORSKIEGO I ŚWIADCZENIE OPIEKI SERWISOWEJ DLA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO AMMS/INFOMEDICA DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Sylwia Nartowska 2022-01-28 09:56:40
Wprowadził: Sylwia Nartowska 2022-01-28 09:56:40
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-01-28 09:56:40

Zmienił: Sylwia Nartowska 2022-01-28 09:56:40
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-01-28 09:56:40

EZ/11/2022/AŁD Sukcesywne dostawy leków stosowanych w programach lekowych do Apteki Szpitalnej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-01-28 09:16:17
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-01-28 09:16:17
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-01-28 09:16:17

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-01-28 09:16:17
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-01-28 09:16:17

EZ/2/2022/ESŁ - Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne – wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2022-01-13 11:13:35
Wprowadził: Edyta Słowińska 2022-01-13 11:13:35
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-01-13 11:13:35

Zmienił: Edyta Słowińska 2022-01-13 11:13:35
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-01-13 11:13:35

EZ/5/2022/SN ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Sylwia Nartowska 2022-01-11 12:45:46
Wprowadził: Sylwia Nartowska 2022-01-11 12:45:46
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-01-11 12:45:46

Zmienił: Sylwia Nartowska 2022-01-11 12:45:46
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-01-11 12:45:46

EZ/164/2021/ESŁ - Dostawy testów wraz z dzierżawą aparatów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2021-12-22 09:31:50
Wprowadził: Edyta Słowińska 2021-12-22 09:31:50
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-12-22 09:31:50

Zmienił: Edyta Słowińska 2021-12-22 09:31:50
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-12-22 09:31:50

EZ/171/2021/KS Zakup i dostawa opakowań na odpady medyczne (kartony, worki, naklejki, taśmy) dla potrzeb Wo-jewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Karolina Skiba 2021-12-21 09:51:14
Wprowadził: Karolina Skiba 2021-12-21 09:51:14
Opublikował: Karolina Skiba 2021-12-21 09:51:14

Zmienił: Karolina Skiba 2021-12-21 09:51:14
Opublikował: Karolina Skiba 2021-12-21 09:51:14

EZ/ZP/162/2021/MW - ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU ORAZ UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Edyta Słowińska 2021-12-13 09:45:38
Wprowadził: Edyta Słowińska 2021-12-13 09:45:38
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-12-13 09:45:38

Zmienił: Edyta Słowińska 2021-12-13 09:45:38
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-12-13 09:45:38

EZ/161/2021/AŁD ZAKUP I DOSTAWA ASORTYMENTU DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-12-08 10:24:58
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-12-08 10:24:58
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-12-08 10:24:58

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-12-08 10:24:58
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-12-08 10:24:58

EZ/ZP/160/2021/MW Sukcesywna dostawa zużywalnych materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2021-11-30 11:55:44
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2021-11-30 11:55:44
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-11-30 11:55:44

Zmienił: Magdalena Wójcik 2021-11-30 11:55:44
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-11-30 11:55:44

EZ/163/2021/KS DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI MEDYCZNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA KLINIKI ANESTEZJOLOGII WSZZ W KIELCACH

Wytworzył: Karolina Skiba 2021-11-29 12:04:46
Wprowadził: Karolina Skiba 2021-11-29 12:04:46
Opublikował: Karolina Skiba 2021-11-29 12:04:46

Zmienił: Karolina Skiba 2021-11-29 12:04:46
Opublikował: Karolina Skiba 2021-11-29 12:04:46

EZ/ZP/147/2021/MW Sukcesywna dostawa leczniczych środków technicznych – kardiowerterów oraz stymulatorów serca dla potrzeb Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2021-11-29 09:44:12
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2021-11-29 09:44:12
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-11-29 09:44:12

Zmienił: Magdalena Wójcik 2021-11-29 09:44:12
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-11-29 09:44:12

EZ/159/2021/EK „Zakup i dostawa echokardiografu z wyposażeniem na potrzeby II Kliniki Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2021-11-23 09:58:45
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2021-11-23 09:58:45
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-11-23 09:58:45

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2021-11-23 09:58:45
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-11-23 09:58:45

EZ/151/2021/ESŁ - Zakup i dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2021-11-18 09:30:51
Wprowadził: Edyta Słowińska 2021-11-18 09:30:51
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-11-18 09:30:51

Zmienił: Edyta Słowińska 2021-11-18 09:30:51
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-11-18 09:30:51

EZ/158/2021/EK Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii” dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Kielcach.

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2021-11-18 08:31:12
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2021-11-18 08:31:12
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-11-18 08:31:12

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2021-11-18 08:31:12
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-11-18 08:31:12

Zamknij