Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/124/2019/ES - Zakup i sukcesywne dostawy pasków testowych do glukometrów dla oddziałów WSzZ oraz Ś.C.P. w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2019-08-22 12:48:22
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-08-22 12:55:24

Zmienił: Edyta Stefańska 2019-08-22 12:48:22
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-08-22 12:55:24

EZ/ZP/119/2019/KŁ - Wymiana rur centralnego ogrzewania w kanale ciepłowniczym od budynku kotłowni /archiwum/ do budynku Kliniki Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2019-08-19 08:56:45
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-08-19 08:58:42

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2019-08-19 08:56:45
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-08-19 08:58:42

EZ/ZP/120/2019/RI- WYKONANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH I BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W KLINICE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ W KLINICE NEUROCHIRURGII I CHIRURGII KRĘGOSŁUPA WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MACERATORA DO KLI

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-08-16 13:50:42
Opublikował: Rafał Iwan 2019-08-16 13:50:52

Zmienił: Rafał Iwan 2019-08-16 13:50:42
Opublikował: Rafał Iwan 2019-08-16 13:50:52

EZ/ZP/115/2019/MW-Zakup i Sukcesywna dostawa leczniczych i technicznych środków koniecznych do wykonania zabiegówdiagnostycznych i leczniczych koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Wójcik 2019-08-12 10:24:19
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-08-12 10:25:12

Zmienił: Magdalena Wójcik 2019-08-12 10:24:19
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-08-12 10:25:12

EZ/ZP/105/2019/EK Zakup i dostawa angiografu z wyposażeniem na potrzeby sali hybrydowej WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2019-08-02 10:26:40
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-08-02 10:26:45

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2019-08-02 10:26:40
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-08-02 10:26:45

EZ/ZP/112/2019/ESŁ - BUDOWA ZEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DŹWIGU OSOBOWEGO - PAWILON „G” UL. ARTWIŃSKIEGO 3A W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU DOSTOSOWAWCZEGO W WSzZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2019-07-31 10:47:14
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-07-31 11:07:44

Zmienił: Edyta Słowińska 2019-07-31 10:47:14
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-07-31 11:07:44

EZ/ZP/110/2019/UG Dostawy materiałów zużywalnych dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Bloku Operacyjnego WSzZ oraz Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-07-29 11:22:06
Opublikował: Urszula Gierada 2019-07-29 12:28:13

Zmienił: Urszula Gierada 2019-07-29 11:22:06
Opublikował: Urszula Gierada 2019-07-29 12:28:13

EZ/ZP/99/2019/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY SZWÓW CHIRURGICZNYCH I MATERIAŁÓW SZEWNYCH DLA APTEKI SZPITALNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-07-18 09:34:36
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-07-18 09:34:42

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-07-18 09:34:36
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-07-18 09:34:42

EZ/ZP/96/2019/RI -BUDOWA ZEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DŹWIGU OSOBOWEGO - PAWILON „G” UL. ARTWIŃSKIEGO 3A W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU DOSTOSOWAWCZEGO W WSzZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-07-09 13:17:29
Opublikował: Rafał Iwan 2019-07-09 13:17:42

Zmienił: Rafał Iwan 2019-07-09 13:17:29
Opublikował: Rafał Iwan 2019-07-09 13:17:42

EZ/ZP/95/2019/RI - Świadczenie usługi przygotowania i dystrybucji posiłków do pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z prowadzeniem bufetu dla pracowników/odwiedzających

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-07-05 13:45:00
Opublikował: Rafał Iwan 2019-07-05 13:45:14

Zmienił: Rafał Iwan 2019-07-05 13:45:00
Opublikował: Rafał Iwan 2019-07-05 13:45:14

EZ/ZP/91/2019/KŁ - Zakup i dostawa odczynników do równowagi kwasowo - zasadowej wraz z użyczeniem analizatora dla potrzeb Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na okres 36 miesięcy

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2019-07-05 07:50:38
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-07-05 07:52:26

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2019-07-05 07:50:38
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-07-05 07:52:26

EZ/ZP/86/2019/UG Dostawy materiałów zużywalnych dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Bloku Operacyjnego WSzZ oraz Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-06-27 11:08:12
Opublikował: Urszula Gierada 2019-06-27 11:11:58

Zmienił: Urszula Gierada 2019-06-27 11:08:12
Opublikował: Urszula Gierada 2019-06-27 11:11:58

EZ/ZP/93/2019/ES SUKCESYWNA DOSTAWA ZASTAWEK BIOLOGICZNYCH SERCA DLA POTRZEB KLINIKI KARDIOCHIRURGII WSzZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2019-06-25 10:46:09
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-06-25 10:50:29

Zmienił: Edyta Stefańska 2019-06-25 10:46:09
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-06-25 10:50:29

EZ/ZP/85/2019/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I OPATRUNKÓW SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-06-24 11:51:28
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-06-24 11:51:39

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-06-24 11:51:28
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-06-24 11:51:39

EZ/ZP/89/2019/KŁ - Wykonanie robót remontowo – budowlanych w obrębie bloku porodowego Kliniki Neonatologii oraz wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach II Kliniki Pediatrii III Oddziału Chorób Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2019-06-14 10:24:09
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-06-14 10:33:42

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2019-06-14 10:24:09
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-06-14 10:33:42

EZ/ZP/87/2019/RI - WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO–BUDOWLANYCH – BUDOWA CENTRUM URAZOWEGO DLA DZIECI W WSzZ W KIELCACH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 45

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-06-12 13:54:04
Opublikował: Rafał Iwan 2019-06-12 13:54:13

Zmienił: Rafał Iwan 2019-06-12 13:54:04
Opublikował: Rafał Iwan 2019-06-12 13:54:13

EZ/ZP/77/2019/EK Sukcesywna dostawa elementów zużywalnych do zestawu automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT Dual oraz Empower MR dla potrzeb WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2019-06-03 12:30:36
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-06-03 12:30:57

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2019-06-03 12:30:36
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-06-03 12:30:57

EZ/ZP/68/2019/ES SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ZASTAWEK BIOLOGICZNYCH SERCA DLA POTRZEB KLINIKI KARDIOCHIRURGII WSzZ W KIELCACH”

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2019-05-29 12:06:26
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-05-29 12:12:31

Zmienił: Edyta Stefańska 2019-05-29 12:06:26
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-05-29 12:12:31

EZ/ZP/70/2019/ESŁ - Dostawy materiałów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego z Pracownią Hemodynamiki-Elektrofizjologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2019-05-27 10:48:08
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-05-27 10:53:40

Zmienił: Edyta Słowińska 2019-05-27 10:48:08
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-05-27 10:53:40

EZ/ZP/75/2019/UG Dostawa implantów do zespoleń dla potrzeb Bloku Operacyjnego WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-05-27 08:38:02
Opublikował: Urszula Gierada 2019-05-27 08:41:10

Zmienił: Urszula Gierada 2019-05-27 08:38:02
Opublikował: Urszula Gierada 2019-05-27 08:41:10

EZ/ZP/73/2019/KŁ -„Wykonanie robót remontowo – budowlanych w obrębie bloku porodowego Kliniki Neonatologii oraz wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach II Kliniki Pediatrii III Oddziału Chorób Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2019-05-24 12:07:55
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-05-24 12:18:43

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2019-05-24 12:07:55
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-05-24 12:18:43

EZ/ZP/76/2019/RI -Rozbudowa budynku–zabudowa (nadbudowa) części tarasu na IV piętrze w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydowa

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-05-23 13:03:01
Opublikował: Rafał Iwan 2019-05-23 13:03:12

Zmienił: Rafał Iwan 2019-05-23 13:03:01
Opublikował: Rafał Iwan 2019-05-23 13:03:12

EZ/ZP/66/2019/MW Zakup i Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Bloku operacyjnego ŚĆP i Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Wójcik 2019-05-20 13:12:38
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-05-20 13:16:30

Zmienił: Magdalena Wójcik 2019-05-20 13:12:38
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-05-20 13:16:30

EZ/ZP/69/2019/KŁ - Objęcie nadzorem autorskim i świadczenie usług serwisowych dla laboratoryjnego sytemu informatycznego FILAB dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” na okres 24 miesięcy.

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2019-05-17 13:50:20
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-05-17 13:52:41

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2019-05-17 13:50:20
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-05-17 13:52:41

EZ/ZP/46/2019/RI -Świadczenie usługi przygotowania i dystrybucji posiłków do pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z prowadzeniem bufetu dla pracowników/odwiedzających

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-05-13 14:22:36
Opublikował: Rafał Iwan 2019-05-13 14:22:44

Zmienił: Rafał Iwan 2019-05-13 14:22:36
Opublikował: Rafał Iwan 2019-05-13 14:22:44

Zamknij