Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/10/2019/RI -Rozbudowa budynku–zabudowa (nadbudowa) części tarasu na IV piętrze w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydow

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-01-14 13:25:07
Opublikował: Rafał Iwan 2019-01-14 13:25:16

Zmienił: Rafał 2019-01-14 13:25:07
Opublikował: Rafał Iwan 2019-01-14 13:25:16

EZ/ZP/7/2019/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH DLA POTRZEB APTEKI SZPITALENJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-01-11 12:55:49
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-01-11 12:55:58

Zmienił: Anna 2019-01-11 12:55:49
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-01-11 12:55:58

EZ/ZP/3/2019/KŁ - Dostawa wraz z montażem drobnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn.:” Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” w ramach działania 9.1. Infrastruktura Ratownictwa Medycznego

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2019-01-10 11:07:57
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-01-10 11:20:40

Zmienił: Katarzyna 2019-01-10 11:07:57
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-01-10 11:20:40

EZ/ZP/147/2018/AL-D sukcesywne dostawy leków objętych refundacją w ramach Programów Terapeutycznych w Leczeniu przewlekłego WZW C terapia bezinterferonową oraz w Leczeniu umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej dla Wojewódzkiego Sz

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-01-08 14:05:08
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-01-08 14:05:16

Zmienił: Anna 2019-01-08 14:05:08
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-01-08 14:05:16

EZ/ZP/2/2019/RI -ŚWIADCZENIE POGWARANCYJNEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ SYSTEMU ANGIOGRAFICZNEGO ALLURA XPER FD10 BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU PRACOWNI HEMODYNAMIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM KARDIOLOGII WSZZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-01-07 14:10:52
Opublikował: Rafał Iwan 2019-01-07 14:11:04

Zmienił: Rafał 2019-01-07 14:10:52
Opublikował: Rafał Iwan 2019-01-07 14:11:04

Wstępne ogłoszenie informacyjne Planowanych Zamówień Publicznych na 2019 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-01-03 13:22:16
Opublikował: Rafał Iwan 2019-01-03 13:22:22

Zmienił: Rafał 2019-01-03 13:22:16
Opublikował: Rafał Iwan 2019-01-03 13:22:22

EZ/ZP/150/2018/MW - ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG W ZAKRESIE STERYLIZACJI WYSOKOTEMPERATUROWEJ I NISKOTEMPERATUROWEJ NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA WSZZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Wójcik 2018-12-21 12:34:33
Opublikował: Magdalena Wójcik 2018-12-21 12:34:40

Zmienił: Magdalena 2018-12-21 12:34:33
Opublikował: Magdalena Wójcik 2018-12-21 12:34:40

EZ/ZP/149/2018/RI - WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH – BUDOWA CENTRUM URAZOWEGO DLA DZIECI W WSZZ W KIELCACH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 45

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2018-12-21 10:45:46
Opublikował: Rafał Iwan 2018-12-21 10:46:00

Zmienił: Rafał 2018-12-21 10:45:46
Opublikował: Rafał Iwan 2018-12-21 10:46:00

EZ/ZP/146/2018/RI - Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul.Grunwaldzka 45

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2018-12-13 13:00:52
Opublikował: Rafał Iwan 2018-12-13 13:01:11

Zmienił: Rafał 2018-12-13 13:00:52
Opublikował: Rafał Iwan 2018-12-13 13:01:11

EZ/ZP/133/2018/UG Dostawa materiałów zużywalnych dla potrzeb Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Kardiochirurgii i Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2018-11-26 11:13:50
Opublikował: Urszula Gierada 2018-11-26 12:59:51

Zmienił: Urszula 2018-11-26 11:13:50
Opublikował: Urszula Gierada 2018-11-26 12:59:51

EZ/ZP/137/2018/KŁ - Zakup i dostawa bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2018-11-23 12:50:49
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2018-11-23 12:54:43

Zmienił: Katarzyna 2018-11-23 12:50:49
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2018-11-23 12:54:43

EZ/ZP/138/2018/RI - DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU PARKINGOWEGO Z ELEKTRONICZNYM POBOREM OPŁAT NA TERENIE WSZZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2018-11-22 11:37:12
Opublikował: Rafał Iwan 2018-11-22 11:37:49

Zmienił: Rafał 2018-11-22 11:37:12
Opublikował: Rafał Iwan 2018-11-22 11:37:49

EZ/ZP/136/2018/RI - DOSTAWA KARETKI TRANSPORTOWEJ TYPU „B” Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY WSZZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2018-11-13 14:01:05
Opublikował: Rafał Iwan 2018-11-13 14:01:15

Zmienił: Rafał 2018-11-13 14:01:05
Opublikował: Rafał Iwan 2018-11-13 14:01:15

EZ/ZP/132/2018/KŁ - Dostawa wraz z montażem, instalacją oraz uruchomieniem utylizatora/spalarki do utylizacji tlenku etylenu dla Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2018-10-31 13:22:14
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2018-10-31 13:23:43

Zmienił: Katarzyna 2018-10-31 13:22:14
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2018-10-31 13:23:43

EZ/ZP/131/2018/RI -DOSTAWA KARETKI TRANSPORTOWEJ TYPU „B” Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY WSZZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2018-10-31 12:28:11
Opublikował: Rafał Iwan 2018-10-31 12:28:21

Zmienił: Rafał 2018-10-31 12:28:11
Opublikował: Rafał Iwan 2018-10-31 12:28:21

EZ/ZP/128/2018/KŁ- Dostosowanie pokoi chorych na potrzeby izolatek wraz z robotami budowlanymi i niezbędnymi instalacjami oraz wykonanie śluz umywalkowo – fartuchowych i montaż maceratorów w Pawilonie G ŚCP , wykonanie śluzy umywalkowo – fartu

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2018-10-24 13:16:22
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2018-10-24 13:51:59

Zmienił: Katarzyna 2018-10-24 13:16:22
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2018-10-24 13:51:59

EZ/ZP/126/2018/EK Zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2018-10-17 10:56:52
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-10-17 10:56:58

Zmienił: Edyta 2018-10-17 10:56:52
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-10-17 10:56:58

EZ/ZP/127/2018/MW ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB KLINIKI POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Wójcik 2018-10-17 09:30:15
Opublikował: Magdalena Wójcik 2018-10-17 09:36:18

Zmienił: Magdalena 2018-10-17 09:30:15
Opublikował: Magdalena Wójcik 2018-10-17 09:36:18

EZ/ZP/120/2018/ESŁ - DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO ZABIEGÓW NEURORADIOLOGICZNYCH DLA POTRZEB KLINIKI NEUROCHIRURGII I CHIRURGII KRĘGOSŁUPA WSZZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2018-10-16 10:28:48
Opublikował: Edyta Słowińska 2018-10-16 10:34:38

Zmienił: Edyta 2018-10-16 10:28:48
Opublikował: Edyta Słowińska 2018-10-16 10:34:38

EZ/ZP/121/2018/UG Dostawa odczynników do wykonywania w PBM badań molekularnych infekcji wirusowych i bakteryjnych dla potrzeb WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2018-10-16 09:56:14
Opublikował: Urszula Gierada 2018-10-16 09:58:11

Zmienił: Urszula Gierada 2018-10-16 10:00:43
Opublikował: Urszula Gierada 2018-10-16 10:01:01

EZ/ZP/114/2018/ESŁ - ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WSZZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2018-10-16 09:54:31
Opublikował: Edyta Słowińska 2018-10-16 09:58:24

Zmienił: Edyta 2018-10-16 09:54:31
Opublikował: Edyta Słowińska 2018-10-16 09:58:24

EZ/ZP/94/2018/ES DOSTAWY MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ODDZIAŁÓW ORAZ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2018-10-16 09:34:41
Opublikował: Edyta Stefańska 2018-10-16 09:35:11

Zmienił: Edyta 2018-10-16 09:34:41
Opublikował: Edyta Stefańska 2018-10-16 09:35:11

EZ/ZP/116/2018/RI - Zakup i dostawa narzędzi i zestawu pił chirurgicznych w ramach projekt pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach"

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2018-10-13 12:08:28
Opublikował: Rafał Iwan 2018-10-15 12:08:40

Zmienił: Rafał 2018-10-13 12:08:28
Opublikował: Rafał Iwan 2018-10-15 12:08:40

EZ/ZP/123/2018/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW OBJETYCH REFUNDACJĄ W RAMACH PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-10-13 10:41:37
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-10-13 10:41:44

Zmienił: Anna 2018-10-13 10:41:37
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-10-13 10:41:44

EZ/ZP/115/2018/AŁ-D Zakup i dostawę wyposażenia na potrzeby monitorowania chorych przez uruchomienie telemetrii projekt pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego szpitala zespolonego w Kielcach” w ramach Regio

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-10-13 10:17:44
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-10-13 10:17:56

Zmienił: Anna 2018-10-13 10:17:44
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-10-13 10:17:56

Zamknij