Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/91/2018/RI- DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU PARKINGOWEGO Z ELEKTRONICZNYM POBOREM OPŁAT NA TERENIE WSzZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2018-10-12 14:15:40
Opublikował: Rafał Iwan 2018-10-12 14:15:47

Zmienił: Rafał 2018-10-12 14:15:40
Opublikował: Rafał Iwan 2018-10-12 14:15:47

EZ/ZP/118/2018/EK Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpiatala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2018-10-12 09:57:02
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-10-12 09:57:13

Zmienił: Edyta 2018-10-12 09:57:02
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-10-12 09:57:13

EZ/ZP/109/2018/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-10-12 09:32:26
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-10-12 09:32:33

Zmienił: Anna 2018-10-12 09:32:26
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-10-12 09:32:33

EZ/ZP/117/2018/MW ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA LECZNICZYCH I TECHNICZNYCH ŚRODKÓW KONIECZNYCH DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW DIAGNOSTYCZNYCH I LECZNICZYCH KORONAROGRAFII I KORONAROPLASTYKI W PRACOWNI HEMODYNAMIKI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Wójcik 2018-10-11 10:06:44
Opublikował: Magdalena Wójcik 2018-10-11 10:07:04

Zmienił: Magdalena 2018-10-11 10:06:44
Opublikował: Magdalena Wójcik 2018-10-11 10:07:04

EZ/ZP/119/2018/KŁ - Zakup i dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku ( elektrody EKG, elektrody bipolarne, uchwyty, przewody i inne) dla potrzeb Oddziałów WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2018-10-09 12:59:25
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2018-10-09 13:00:44

Zmienił: Katarzyna 2018-10-09 12:59:25
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2018-10-09 13:00:44

EZ/ZP/110/2018/ES DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB KLINIKI NEONATOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2018-10-05 09:42:46
Opublikował: Edyta Stefańska 2018-10-05 09:43:39

Zmienił: Edyta 2018-10-05 09:42:46
Opublikował: Edyta Stefańska 2018-10-05 09:43:39

EZ/ZP/111/2018/EK Obłożenia

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2018-10-05 09:38:25
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-10-05 09:38:37

Zmienił: Edyta 2018-10-05 09:38:25
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-10-05 09:38:37

EZ/ZP/112/2018/KŁ -- DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ZBIORNIKÓW NA WODĘ PITNĄ CELEM ZAPEWNIENIA REZERWOWEGO ZASILANIA W WODĘ DLA KLINIKI REHABILITACJI I KLINIKI CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM UTYLIZATORA/SPALARKI DO UTYLIZACJI TLENKU ETYLE

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2018-10-02 12:36:53
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2018-10-02 12:39:51

Zmienił: Katarzyna 2018-10-02 12:36:53
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2018-10-02 12:39:51

EZ/ZP/108/2018/RI -ŚWIADCZENIE POGWARANCYJNEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ REZONANSU MAGNETYCZNEGO MAGNETOM AVANTO WRAZ ZE STACJĄ ROBOCZĄ MM WORKPLACE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2018-09-27 14:17:58
Opublikował: Rafał Iwan 2018-09-27 14:18:17

Zmienił: Rafał 2018-09-27 14:17:58
Opublikował: Rafał Iwan 2018-09-27 14:18:17

EZ/ZP/102/2018/UG DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB ZAKŁADU MIKROBIOLOGII I LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO WSZZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2018-09-25 10:33:08
Opublikował: Urszula Gierada 2018-09-25 10:33:14

Zmienił: Urszula 2018-09-25 10:33:08
Opublikował: Urszula Gierada 2018-09-25 10:33:14

EZ/ZP/98/2018//UG DOSTAWA MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2018-09-25 10:23:40
Opublikował: Urszula Gierada 2018-09-25 10:23:49

Zmienił: Urszula 2018-09-25 10:23:40
Opublikował: Urszula Gierada 2018-09-25 10:23:49

EZ/ZP/105/2018/AŁ-D Sukcesywne dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-09-24 12:56:05
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-09-24 12:56:15

Zmienił: Anna 2018-09-24 12:56:05
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-09-24 12:56:15

EZ/ZP/101/2018/ES Dostawa protez do dostępu naczyniowego, konduitów, pierścieni i łat dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii i Kliniki Chirurgi Naczyniowej WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2018-09-21 11:58:11
Opublikował: Edyta Stefańska 2018-09-21 11:58:19

Zmienił: Edyta 2018-09-21 11:58:11
Opublikował: Edyta Stefańska 2018-09-21 11:58:19

EZ/ZP/97/2018 AŁ-D Sukcesywne dostawy leków objętych refundacją w ramach Programów Terapeutycznych dla WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2018-09-14 12:29:21
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-09-14 12:29:49

Zmienił: Edyta 2018-09-14 12:29:21
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-09-14 12:29:49

EZ/ZP/99/2018/MW - DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ DLA WSZZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Wójcik 2018-09-13 10:44:07
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2018-09-13 11:07:49

Zmienił: Magdalena 2018-09-13 10:44:07
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2018-09-13 11:07:49

EZ/ZP/95/2018/RI- Wykonywanie konserwacji oraz usuwanie awarii i wykonywanie drobnych naprawa urządzeń dźwigowych usytuowanych w budynkach WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2018-09-13 09:18:12
Opublikował: Rafał Iwan 2018-09-13 09:18:30

Zmienił: Rafał 2018-09-13 09:18:12
Opublikował: Rafał Iwan 2018-09-13 09:18:30

EZ/ZP/90/2018/ESŁ - Zakup i sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2018-09-10 07:38:32
Opublikował: Edyta Słowińska 2018-09-10 07:44:30

Zmienił: Edyta 2018-09-10 07:38:32
Opublikował: Edyta Słowińska 2018-09-10 07:44:30

EZ/ZP/89/2018/ESŁ - Wykonanie robót remontowo-budowlanych w zakresie wymiany posadzek i podłoży w budynku Neurologii WSzZ w Kielcach w celu usunięcia związków ksylamitu z wyrobów podłogowych

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2018-08-23 12:39:42
Opublikował: Edyta Słowińska 2018-08-23 13:06:42

Zmienił: Edyta 2018-08-23 12:39:42
Opublikował: Edyta Słowińska 2018-08-23 13:06:42

EZ/ZP/88/2018/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ KAPSUŁEK SKROBIOWYCH DO RECEPTURY DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-08-17 11:25:42
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-08-17 11:25:50

Zmienił: Anna 2018-08-17 11:25:42
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-08-17 11:25:50

EZ/ZP/83/2018/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW OBJETYCH REFUNDACJĄ W RAMACH PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-08-16 10:38:30
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-08-16 10:38:39

Zmienił: Anna 2018-08-16 10:38:30
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-08-16 10:38:39

EZ/ZP/81/2018/EK Zakup i dostawa róznych urządzeń medycznych dla potrzeb WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2018-07-27 12:31:29
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-07-27 12:31:54

Zmienił: Edyta 2018-07-27 12:31:29
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-07-27 12:31:54

EZ/ZP/75/2018/EK Sukcesywna dostawa jednorazowych zestawów operacyjnych, obłożeń, folii, fartuchów, serwet, ubrań operacyjnych, masek, czepków, pieluchomajtek itp dla potrzeb WSzZ

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2018-07-26 10:11:57
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-07-26 10:12:04

Zmienił: Edyta 2018-07-26 10:11:57
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-07-26 10:12:04

EZ/ZP/82/2018/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH I IMMUNOGLOBULIN ANTY D DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-07-23 13:23:37
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-07-23 13:23:45

Zmienił: Anna 2018-07-23 13:23:37
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-07-23 13:23:45

EZ/ZP/76/2018/AŁ-D Sukcesywne dostawy produktów leczniczych i immunoglobulin anty D dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-07-05 14:09:32
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-07-05 14:09:41

Zmienił: Anna 2018-07-05 14:09:32
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-07-05 14:09:41

EZ/ZP/74/2018/ESŁ- WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO - BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WYMIANY POSADZEK I PODŁOŻY W BUDYNKU NEUROLOGII WSZZ W KIELCACH W CELU USUNIĘCIA ZWIĄZKÓW KSYLAMITU Z WYROBÓW PODŁOGOWYCH

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2018-07-03 13:49:40
Opublikował: Rafał Iwan 2018-07-03 13:49:52

Zmienił: Rafał 2018-07-03 13:49:40
Opublikował: Rafał Iwan 2018-07-03 13:49:52

Zamknij