Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/64/2019/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW CHEMIOTERAPEUTYCZNYCH I OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-05-10 12:51:03
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-05-10 12:51:18

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-05-10 12:51:03
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-05-10 12:51:18

EZ/ZP/63/2019/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW OBJĘTYCH REFUNDACJĄ W RAMACH PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-05-10 12:47:28
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-05-10 12:47:35

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-05-10 12:47:28
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-05-10 12:47:35

EZ/ZP/59/2019/KŁ - Zakup i dostawa zestawów rotablacyjnych do wykonywania zabiegów aterektomii rotacyjnej wraz z dzierżawą konsoli ablatora dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2019-04-29 08:51:22
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-04-29 09:00:07

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2019-04-29 08:51:22
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-04-29 09:00:07

EZ/ZP/57/2019/ES - Zakup i sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych do zabiegów tętnic szyjnych dla potrzeb KlinikiNaczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2019-04-26 10:44:53
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-04-26 10:48:22

Zmienił: Edyta Stefańska 2019-04-26 10:44:53
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-04-26 10:48:22

EZ/ZP/58/2019/ESŁ - Dostawy sprzętu medycznego do zabiegów neuroradiologicznych dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2019-04-26 10:19:06
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-04-26 10:23:34

Zmienił: Edyta Słowińska 2019-04-26 10:19:06
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-04-26 10:23:34

EZ/ZP/54/2019/EK Dostawa aparatu USG 3D dla potrzeb Kliniki Ginekologii w ramach projektu pn. "Wykorzystanie innowacyjnych metod zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego"

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2019-04-25 13:16:05
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-04-25 13:16:13

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2019-04-25 13:16:05
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-04-25 13:16:13

EZ/ZP/45/2019/UG Dostawy endoprotez stawu biodrowego dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Bloku Operacyjnego WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-04-24 12:56:48
Opublikował: Urszula Gierada 2019-04-24 12:57:00

Zmienił: Urszula Gierada 2019-04-24 12:56:48
Opublikował: Urszula Gierada 2019-04-24 12:57:00

EZ/ZP/60/2019/RI-Rozbudowa budynku–zabudowa (nadbudowa) części tarasu na IV piętrze w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia (Salę Hybrydową

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-04-18 14:05:04
Opublikował: Rafał Iwan 2019-04-18 14:05:14

Zmienił: Rafał Iwan 2019-04-18 14:05:04
Opublikował: Rafał Iwan 2019-04-18 14:05:14

EZ/ZP/55/2019/RI - Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych w ramach projekt pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-04-17 13:18:10
Opublikował: Rafał Iwan 2019-04-17 13:18:19

Zmienił: Rafał Iwan 2019-04-17 13:18:10
Opublikował: Rafał Iwan 2019-04-17 13:18:19

EZ/ZP/48/2019/KŁ - Objęcie nadzorem autorskim i świadczenie usług serwisowych dla laboratoryjnego sytemu informatycznego FILAB dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na okres 24 miesięcy

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2019-04-16 08:25:12
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-04-16 08:26:38

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2019-04-16 08:25:12
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-04-16 08:26:38

EZ/ZP/51/2019/ESŁ - Dostawy materiałów medycznych do zabiegów elektrofizjologii dla potrzeb Bloku Operacyjnego z Pracownią Hemodynamiki Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2019-04-12 09:56:19
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-04-12 10:00:31

Zmienił: Edyta Słowińska 2019-04-12 09:56:19
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-04-12 10:00:31

EZ/ZP/44/2019/UG Dostawa endoprotez stawu kolanowego i ramiennego dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Bloku Operacyjnego WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-04-09 10:33:26
Opublikował: Urszula Gierada 2019-04-09 10:33:39

Zmienił: Urszula Gierada 2019-04-09 10:33:26
Opublikował: Urszula Gierada 2019-04-09 10:33:39

EZ/ZP/50/2019/ES Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla oddziałów WSzZ oraz Ś.C.P. w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2019-04-05 12:58:54
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-04-05 13:07:06

Zmienił: Edyta Stefańska 2019-04-05 12:58:54
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-04-05 13:07:06

EZ/ZP/38/2019/MW-Zakup i Sukcesywna dostawa leczniczych i technicznych środków koniecznych do wykonania zabiegówdiagnostycznych i leczniczych koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki WSzZ w Kielcach

  

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Wójcik 2019-04-03 10:44:19
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-04-03 10:49:25

Zmienił: Magdalena Wójcik 2019-04-03 10:44:19
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-04-03 10:49:25

EZ/ZP/28/2019/MW „ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA LECZNICZYCH I TECHNICZNYCH ŚRODKÓW KONIECZNYCH DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW DIAGNOSTYCZNYCH I LECZNICZYCH KORONAROGRAFII I KORONAROPLASTYKI W PRACOWNI HEMODYNAMIKI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCAC

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Wójcik 2019-03-27 08:38:40
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-03-27 08:42:14

Zmienił: Magdalena Wójcik 2019-03-27 08:38:40
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-03-27 08:42:14

EZ/ZP/41/2019/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY ZESTAWÓW DO CIĄGŁEJ AMBULATORYJNEJ DIALIZY OTRZEWNOWEJ (CADO) I AUTOMATYCZNEJ DIALIZY OTRZEWNOWEJ (ADO) DLA KLINIKI NEFROLOGII Z OŚRODKIEM DIALIZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-03-25 11:26:40
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-03-25 11:26:46

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-03-25 11:26:40
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-03-25 11:26:46

EZ/ZP/40/2019/UG Dostawa materiałów zużywalnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-03-22 11:47:13
Opublikował: Urszula Gierada 2019-03-22 11:53:14

Zmienił: Urszula Gierada 2019-03-22 11:47:13
Opublikował: Urszula Gierada 2019-03-22 11:53:14

EZ/ZP/17/2019/EK Zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego na potrzeby sali bybrydowej WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2019-03-21 09:46:45
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-03-21 09:46:56

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2019-03-21 09:46:45
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-03-21 09:46:56

EZ/ZP/36/2019/ESŁ - Dostawy materiałów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego z Pracownią Hemodynamiki-ElektrofizjologiiŚwiętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2019-03-20 11:38:38
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-03-20 11:42:38

Zmienił: Edyta Słowińska 2019-03-20 11:38:38
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-03-20 11:42:38

EZ/ZP/37/2019/UG Dostawa implantów do zespoleń dla potrzeb Bloku Operacyjnego WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-03-12 13:42:46
Opublikował: Urszula Gierada 2019-03-12 13:42:55

Zmienił: Urszula Gierada 2019-03-12 13:42:46
Opublikował: Urszula Gierada 2019-03-12 13:42:55

EZ/ZP/32/2019/AŁ-D Sukcesywne dostawy leków ogólnego zastosowania, immunoglobulin oraz dinoprostonum - terapeutycznego systemu dopochwowego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-02-27 12:17:49
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-02-27 12:17:55

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-02-27 12:17:49
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-02-27 12:17:55

EZ/ZP/27/2019/AŁ-D Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i operacyjnych, opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-02-27 09:49:47
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-02-27 09:49:56

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-02-27 09:49:47
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-02-27 09:49:56

EZ/ZP/23/2019/ESŁ - Dostawy sprzętu medycznego do zabiegów neuroradiologicznych dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2019-02-22 09:41:42
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-02-22 09:51:42

Zmienił: Edyta Słowińska 2019-02-22 09:41:42
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-02-22 09:51:42

EZ/ZP/26/2019/EK Zakup i dostawa laparoskopu i histeroskopu dla potrzeb Kliniki Połoznictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2019-02-22 09:31:33
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-02-22 09:31:38

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2019-02-22 09:31:33
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-02-22 09:31:38

EZ/ZP/25/2019/KŁ Zakup i dostawa probówko - strzykawek oraz zestawów do gazometrii

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2019-02-19 08:24:10
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-02-19 08:32:19

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2019-02-19 08:24:10
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-02-19 08:32:19

Zamknij