Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/73/2018/RI -WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO–BUDOWLANYCH–BUDOWA CENTRUM URAZOWEGO DLA DOROSŁYCH W WSZZ W KIELCACH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 45

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2018-06-29 13:09:37
Opublikował: Rafał Iwan 2018-06-29 13:09:51

Zmienił: Rafał 2018-06-29 13:09:37
Opublikował: Rafał Iwan 2018-06-29 13:09:51

EZ/ZP/67/2018/ES Środki ochrony indywidualnej oraz produkty do przygotowywania i podaży cytostatyków dla potrzeb Pracowni Cytostatycznej

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2018-06-28 13:56:29
Opublikował: Edyta Stefańska 2018-06-28 13:56:46

Zmienił: Edyta 2018-06-28 13:56:29
Opublikował: Edyta Stefańska 2018-06-28 13:56:46

EZ/ZP/71/2018/KŁ Zakup i dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziałów WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2018-06-28 13:50:34
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2018-06-28 13:53:23

Zmienił: Katarzyna 2018-06-28 13:50:34
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2018-06-28 13:53:23

EZ/ZP/69/2018/EK Dostawa cyfrowego aparatu rentgenowskiego typu telekomando z fluoroskopią i statywem do zdjęć odległościowych.

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2018-06-27 09:12:40
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-06-27 09:12:46

Zmienił: Edyta 2018-06-27 09:12:40
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-06-27 09:12:46

EZ/ZP/70/2018/ES Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu jedn.użytku dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii WSzZ Kielce

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2018-06-26 13:33:29
Opublikował: Edyta Stefańska 2018-06-26 13:33:40

Zmienił: Edyta 2018-06-26 13:33:29
Opublikował: Edyta Stefańska 2018-06-26 13:33:40

EZ/ZP/68/2018/RI -Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej systemu angiograficznego ALLURA XPER FD10 będącego na wyposażeniu Pracowni Elektrofizjologii ŚCK WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2018-06-26 10:48:37
Opublikował: Rafał Iwan 2018-06-26 10:48:53

Zmienił: Rafał 2018-06-26 10:48:37
Opublikował: Rafał Iwan 2018-06-26 10:48:53

EZ/ZP/64/2018/AŁ-D Sukcesywne dostawy leku stosowanego w leczeniu przewlekłego WZW typu C u dorosłych terapią bezinterferonową dla Kliniki Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-06-19 09:34:12
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-06-19 09:34:19

Zmienił: Anna 2018-06-19 09:34:12
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-06-19 09:34:19

EZ/ZP/66/2018/KŁ Zakup i dostawa akcesoriów okulistycznych, materiałów zużywalnych do zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2018-06-19 09:09:31
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2018-06-19 09:11:22

Zmienił: Katarzyna 2018-06-19 09:09:31
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2018-06-19 09:11:22

EZ/ZP/60/2018/RI -Aktualizacja i rozbudowa systemu PACS na potrzeby WSzZ w Kielcach w ramach projektu pn. „WsparcieOddziałów WSzZ w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2018-05-28 14:14:53
Opublikował: Rafał Iwan 2018-05-28 14:15:05

Zmienił: Rafał 2018-05-28 14:14:53
Opublikował: Rafał Iwan 2018-05-28 14:15:05

EZ/ZP/61/2018/EK sukcesywna dostawa zużywalnych materiałów do strzykawki automatycznej typu CT Ekspress dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-05-24 13:35:52
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-05-24 13:36:02

Zmienił: Anna 2018-05-24 13:35:52
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-05-24 13:36:02

EZ/ZP/53/2018/EK Usługi doradcze w zakresie benchmarkingu i optymalizacji pracy szpitala przez okres 12 miesięcy.

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2018-05-23 12:53:31
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-05-23 12:53:36

Zmienił: Edyta 2018-05-23 12:53:31
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-05-23 12:53:36

EZ/ZP/56/2018/ES Zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2018-05-15 13:49:11
Opublikował:  2018-05-15 13:49:11

Zmienił: Edyta Stefańska 2018-05-15 13:59:28
Opublikował: Edyta Stefańska 2018-05-15 14:00:58

EZ/ZP/58/2018/EK Dostawa zużywalnych materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Ginekologii WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2018-05-09 11:43:56
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-05-09 11:44:02

Zmienił: Edyta 2018-05-09 11:43:56
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-05-09 11:44:02

EZ/ZP/52/2018/RI-Usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego w ramach projektu zabudowa części tarasu na IV piętrze w budynku ŚCK WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyj

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2018-05-08 13:50:26
Opublikował: Rafał Iwan 2018-05-08 13:50:39

Zmienił: Rafał 2018-05-08 13:50:26
Opublikował: Rafał Iwan 2018-05-08 13:50:39

EZ/ZP/51/2018/AŁ-D Transport sanitarny osób dializowanych do - i ze Stacji Dializ oraz dostarczanie krwi i preparatów krwiopochodnych ze Stacji Krwiodawstwa w Kielcach, ul Jagiellońska 66 do – i z Pracowni Serologii Transfuzjologicznej Wojewódzkieg

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-04-27 12:48:39
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-04-27 12:48:46

Zmienił: Anna 2018-04-27 12:48:39
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-04-27 12:48:46

EZ/ZP/49/2018/UG DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO WSZZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2018-04-21 10:13:41
Opublikował: Urszula Gierada 2018-04-21 10:17:25

Zmienił: Urszula 2018-04-21 10:13:41
Opublikował: Urszula Gierada 2018-04-21 10:17:25

EZ/ZP/48/2018/RI -WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO–BUDOWLANYCH – BUDOWA CENTRUM URAZOWEGO DLA DOROSŁYCH W WSZZ W KIELCACH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 45

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2018-04-17 13:15:29
Opublikował: Rafał Iwan 2018-04-17 13:15:38

Zmienił: Rafał 2018-04-17 13:15:29
Opublikował: Rafał Iwan 2018-04-17 13:15:38

EZ/ZP/44/2018/AŁ-D Sukcesywne dostawy zestawów do dializy otrzewnowej (ADO, CADO) i koncentratów do dializy pozaustrojowej dla WSzZ w Kiecach.

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-04-17 10:43:54
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-04-17 10:44:01

Zmienił: Anna 2018-04-17 10:43:54
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-04-17 10:44:01

EZ/ZP/47/2018/ES Dostawa oprogramowania specjalistycznego do Pracowni Cytostatyków wraz z urządzeniami i sprzętem komputerowym na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2018-04-13 11:57:32
Opublikował: Edyta Stefańska 2018-04-13 12:00:51

Zmienił: Edyta 2018-04-13 11:57:32
Opublikował: Edyta Stefańska 2018-04-13 12:00:51

EZ/ZP/45/2018/RI -Dostawa urządzeń medycznych w ramach projektu "Wsparcie Oddziałów WSzZ w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci a także współpracujących pracowni diagnostycznych "

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2018-04-11 12:59:13
Opublikował: Rafał Iwan 2018-04-11 12:59:31

Zmienił: Rafał 2018-04-11 12:59:13
Opublikował: Rafał Iwan 2018-04-11 12:59:31

EZ/ZP/46/2018/EK Dostawa cyyfrowego angiografu wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach".

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2018-04-10 12:50:59
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-04-10 12:51:05

Zmienił: Edyta 2018-04-10 12:50:59
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-04-10 12:51:05

EZ/ZP/41/2018/EK Dostawa urządzeń medycznych w ramach projektu "Wsparcie Oddziałów WSzZ w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci a także współpracujących pracowni diagnostycznych "

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2018-04-06 13:48:46
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-04-06 13:48:51

Zmienił: Edyta 2018-04-06 13:48:46
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-04-06 13:48:51

EZ/ZP/30/2018 Doposażenie I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii w specjalistyczne łóżka kardiologiczne oraz echokardiograf z wyposażeniem

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2018-04-03 11:29:12
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-04-03 11:29:20

Zmienił: Edyta 2018-04-03 11:29:12
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-04-03 11:29:20

EZ/ZP/42/2018/RI na Dostawa rezonansu magnetycznego oraz tomografu komputerowego w ramach projektu „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2018-03-30 12:33:08
Opublikował: Rafał Iwan 2018-03-30 12:34:09

Zmienił: Rafał 2018-03-30 12:33:08
Opublikował: Rafał Iwan 2018-03-30 12:34:09

EZ/ZP/43/2018/RI -WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO–BUDOWLANYCH – BUDOWA CENTRUM URAZOWEGO DLA DOROSŁYCH W WSZZ W KIELCACH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 45

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2018-03-29 09:42:53
Opublikował: Rafał Iwan 2018-03-29 09:43:05

Zmienił: Rafał 2018-03-29 09:42:53
Opublikował: Rafał Iwan 2018-03-29 09:43:05

Zamknij