Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/103/2017/AŁ-D Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla potrzeb oddziałów WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-12-15 09:20:42
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-12-15 09:20:49

Zmienił: Anna 2017-12-15 09:20:42
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-12-15 09:20:49

EZ/ZP/102/2017/ES Dostawa materiałów medycznych jednorazowego uzytku dla oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2017-12-06 11:59:04
Opublikował:  2017-12-06 11:59:04

Zmienił: Edyta Stefańska 2017-12-06 12:09:11
Opublikował: Edyta Stefańska 2017-12-06 12:14:17

EZ/ZP/100/2017/EK Dostawa różnego sprzętu medycznego dla potrzeb WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2017-11-24 14:23:16
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2017-11-24 14:23:24

Zmienił: Katarzyna 2017-11-24 14:23:16
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2017-11-24 14:23:24

EZ/ZP/99/2017/RI - Dostawa respiratorów dla potrzeb Kliniki Neonatologii WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2017-11-16 14:19:12
Opublikował: Rafał Iwan 2017-11-16 14:19:23

Zmienił: Rafał 2017-11-16 14:19:12
Opublikował: Rafał Iwan 2017-11-16 14:19:23

EZ/ZP/96/2017/EK Dostawa urządzeń medycznych w ramach "Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w zakresie interwencji: Utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności, dotyczącego wyboru i doposażenia nowych re

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2017-11-09 13:19:25
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2017-11-09 13:19:34

Zmienił: Edyta 2017-11-09 13:19:25
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2017-11-09 13:19:34

EZ/ZP/93/2017/KŁ DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA POTRZEB PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2017-11-02 09:20:06
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2017-11-02 09:23:55

Zmienił: Katarzyna 2017-11-02 09:20:06
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2017-11-02 09:23:55

EZ/ZP/92/2017/RI - Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Kliniki Neonatologii WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2017-10-31 13:37:57
Opublikował: Rafał Iwan 2017-10-31 13:38:08

Zmienił: Rafał 2017-10-31 13:37:57
Opublikował: Rafał Iwan 2017-10-31 13:38:08

EZ/ZP/86/2017/AŁ-D Sukcesywne dostawy leków stosowanych w programach lekowych tj., leczenie stwardnienia rozsianego i leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobacg neurologicznych dla WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-10-27 13:00:17
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-10-27 13:00:26

Zmienił: Anna 2017-10-27 13:00:17
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-10-27 13:00:26

EZ/ZP/75/2017/AŁ-D Sukcesywne dostawy materiałów szewnych dla potrzeb WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-10-24 12:27:43
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-10-24 12:27:52

Zmienił: Anna 2017-10-24 12:27:43
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-10-24 12:27:52

EZ/ZP/90/2017/EK Dostawa urządzeń medycznych w ramach projektu pn. "Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2017-10-17 11:35:10
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2017-10-17 11:35:21

Zmienił: Edyta 2017-10-17 11:35:10
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2017-10-17 11:35:21

EZ/ZP/84/2017/AŁ-D Sukcesywne dostawy hemostatyków, opatrunków i kleju tkankowego dla potrzeb WSzZ w Kielcach.

 

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-10-16 12:05:59
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-10-16 12:06:07

Zmienił: Anna 2017-10-16 12:05:59
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-10-16 12:06:07

EZ/ZP/88/2017/RI -Dostawa mobilnego aparatu RTG z ramieniem C wysokiej klasy, Echokardiografu średniej klasy oraz Głowicy Ultrasonografii Epiaortalnej do badania echokardiograficznego aorty dla potrzeb oddziałów WSzZ

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2017-10-13 10:30:12
Opublikował: Rafał Iwan 2017-10-13 10:30:25

Zmienił: Rafał 2017-10-13 10:30:12
Opublikował: Rafał Iwan 2017-10-13 10:30:25

EZ/ZP/85/2017/AŁ-D Sukcesywna dostawa miesznin do żywienia pozajelitowego dla Kliniki Neonatologii WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-10-12 11:42:13
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-10-12 11:42:39

Zmienił: Anna 2017-10-12 11:42:13
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-10-12 11:42:39

EZ/ZP/87/2017/KŁ „Przebudowa pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia dla potrzeb utworzenia ośrodka leczenia niepłodności w WSzZ w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45”.

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2017-10-10 13:50:15
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2017-10-10 13:52:03

Zmienił: Katarzyna 2017-10-10 13:50:15
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2017-10-10 13:52:03

EZ/ZP/78/2017/ES Dostawa materiałów medycznych wykorzystywanych w zabiegach perfuzji dla potrzeb oddz. Kardiochirurgii WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2017-10-10 10:09:19
Opublikował: Edyta Stefańska 2017-10-10 10:09:29

Zmienił: Edyta 2017-10-10 10:09:19
Opublikował: Edyta Stefańska 2017-10-10 10:09:29

EZ/ZP/83/2017/UG Dostawa spacerów, endoprotez, zestawów do cholecystektomii, materiałów zespalających oraz substytutu kości, membrany i grawitacyjnego systemu separacji płytek dla potrzeb Bloku Operacyjnego WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2017-10-03 12:28:08
Opublikował: Urszula Gierada 2017-10-03 12:38:46

Zmienił: Urszula 2017-10-03 12:28:08
Opublikował: Urszula Gierada 2017-10-03 12:38:46

EZ/ZP/72/2017/RI -Dostawa leczniczych środków technicznych–kardiowerterów oraz stymulatorów serca i stentów samorozprężalnych do naczyń wieńcowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego ŚCK

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2017-10-02 09:40:22
Opublikował: Rafał Iwan 2017-10-02 10:02:37

Zmienił: Rafał 2017-10-02 09:40:22
Opublikował: Rafał Iwan 2017-10-02 10:02:37

EZ/ZP/82/2017/EK Zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego w ramach „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w zakresie interwencji: Utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności” dla potrzeb Kliniki Gin

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2017-09-26 14:10:08
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2017-09-26 14:10:20

Zmienił: Edyta 2017-09-26 14:10:08
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2017-09-26 14:10:20

EZ/ZP/77/2017/UG Dostawa odczynników i asortymentu niezbędnego dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii, Laboratorium Diagnostycznego i Pracowni Serologii Transfuzjologicznej WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2017-09-22 09:53:14
Opublikował: Urszula Gierada 2017-09-22 10:01:07

Zmienił: Urszula 2017-09-22 09:53:14
Opublikował: Urszula Gierada 2017-09-22 10:01:07

EZ/ZP/80/2017/RI - USŁUGA ŚWIADCZENIA SERWISU URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA POTRZEBY WSzZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2017-09-19 10:11:29
Opublikował: Rafał Iwan 2017-09-19 10:11:49

Zmienił: Rafał 2017-09-19 10:11:29
Opublikował: Rafał Iwan 2017-09-19 10:11:49

EZ/ZP/73/2017/ES Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2017-09-14 10:23:41
Opublikował: Edyta Stefańska 2017-09-14 10:29:17

Zmienił: Edyta 2017-09-14 10:23:41
Opublikował: Edyta Stefańska 2017-09-14 10:29:17

EZ/ZP/67/2017/EK Zespolenia neurochirurgiczne

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2017-08-28 09:10:23
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2017-08-28 09:10:32

Zmienił: Edyta 2017-08-28 09:10:23
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2017-08-28 09:10:32

EZ/ZP/70/2017/KŁ - Wykonywanie konserwacji oraz usuwanie awarii i dokonywanie drobnych napraw urządzeń dźwigowych usytuowanych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2017-08-22 12:02:01
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2017-08-22 12:03:50

Zmienił: Katarzyna 2017-08-22 12:02:01
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2017-08-22 12:03:50

EZ/ZP/69/2017/KŁ - WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO - BUDOWLANYCH W ZAKRESIE SIECI C.O. NA TERENIE WSZZ W KIELCACH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 45

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2017-08-10 13:38:42
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2017-08-10 14:06:50

Zmienił: Katarzyna 2017-08-10 13:38:42
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2017-08-10 14:06:50

EZ/ZP/68/2017/AŁ-D Sukcesywne dostawy mieszanin do żywienia pozajelitowego - Klinika Neonatologii oraz leków ogólnego zastosowania dla WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-08-08 13:23:59
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-08-08 13:24:10

Zmienił: Anna 2017-08-08 13:23:59
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-08-08 13:24:10

Zamknij