Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/51/2019/ESŁ - Dostawy materiałów medycznych do zabiegów elektrofizjologii dla potrzeb Bloku Operacyjnego z Pracownią Hemodynamiki Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2019-04-12 09:56:19
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-04-12 10:00:31

Zmienił: Edyta 2019-04-12 09:56:19
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-04-12 10:00:31

EZ/ZP/44/2019/UG Dostawa endoprotez stawu kolanowego i ramiennego dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Bloku Operacyjnego WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-04-09 10:33:26
Opublikował: Urszula Gierada 2019-04-09 10:33:39

Zmienił: Urszula 2019-04-09 10:33:26
Opublikował: Urszula Gierada 2019-04-09 10:33:39

EZ/ZP/50/2019/ES Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla oddziałów WSzZ oraz Ś.C.P. w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2019-04-05 12:58:54
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-04-05 13:07:06

Zmienił: Edyta 2019-04-05 12:58:54
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-04-05 13:07:06

EZ/ZP/38/2019/MW-Zakup i Sukcesywna dostawa leczniczych i technicznych środków koniecznych do wykonania zabiegówdiagnostycznych i leczniczych koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki WSzZ w Kielcach

  

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Wójcik 2019-04-03 10:44:19
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-04-03 10:49:25

Zmienił: Magdalena 2019-04-03 10:44:19
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-04-03 10:49:25

EZ/ZP/28/2019/MW „ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA LECZNICZYCH I TECHNICZNYCH ŚRODKÓW KONIECZNYCH DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW DIAGNOSTYCZNYCH I LECZNICZYCH KORONAROGRAFII I KORONAROPLASTYKI W PRACOWNI HEMODYNAMIKI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCAC

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Wójcik 2019-03-27 08:38:40
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-03-27 08:42:14

Zmienił: Magdalena 2019-03-27 08:38:40
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-03-27 08:42:14

EZ/ZP/41/2019/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY ZESTAWÓW DO CIĄGŁEJ AMBULATORYJNEJ DIALIZY OTRZEWNOWEJ (CADO) I AUTOMATYCZNEJ DIALIZY OTRZEWNOWEJ (ADO) DLA KLINIKI NEFROLOGII Z OŚRODKIEM DIALIZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-03-25 11:26:40
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-03-25 11:26:46

Zmienił: Anna 2019-03-25 11:26:40
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-03-25 11:26:46

EZ/ZP/40/2019/UG Dostawa materiałów zużywalnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-03-22 11:47:13
Opublikował: Urszula Gierada 2019-03-22 11:53:14

Zmienił: Urszula 2019-03-22 11:47:13
Opublikował: Urszula Gierada 2019-03-22 11:53:14

EZ/ZP/17/2019/EK Zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego na potrzeby sali bybrydowej WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2019-03-21 09:46:45
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-03-21 09:46:56

Zmienił: Edyta 2019-03-21 09:46:45
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-03-21 09:46:56

EZ/ZP/36/2019/ESŁ - Dostawy materiałów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego z Pracownią Hemodynamiki-ElektrofizjologiiŚwiętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2019-03-20 11:38:38
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-03-20 11:42:38

Zmienił: Edyta 2019-03-20 11:38:38
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-03-20 11:42:38

EZ/ZP/37/2019/UG Dostawa implantów do zespoleń dla potrzeb Bloku Operacyjnego WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-03-12 13:42:46
Opublikował: Urszula Gierada 2019-03-12 13:42:55

Zmienił: Urszula 2019-03-12 13:42:46
Opublikował: Urszula Gierada 2019-03-12 13:42:55

EZ/ZP/32/2019/AŁ-D Sukcesywne dostawy leków ogólnego zastosowania, immunoglobulin oraz dinoprostonum - terapeutycznego systemu dopochwowego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-02-27 12:17:49
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-02-27 12:17:55

Zmienił: Anna 2019-02-27 12:17:49
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-02-27 12:17:55

EZ/ZP/27/2019/AŁ-D Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i operacyjnych, opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-02-27 09:49:47
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-02-27 09:49:56

Zmienił: Anna 2019-02-27 09:49:47
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-02-27 09:49:56

EZ/ZP/23/2019/ESŁ - Dostawy sprzętu medycznego do zabiegów neuroradiologicznych dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2019-02-22 09:41:42
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-02-22 09:51:42

Zmienił: Edyta 2019-02-22 09:41:42
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-02-22 09:51:42

EZ/ZP/26/2019/EK Zakup i dostawa laparoskopu i histeroskopu dla potrzeb Kliniki Połoznictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2019-02-22 09:31:33
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-02-22 09:31:38

Zmienił: Edyta 2019-02-22 09:31:33
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-02-22 09:31:38

EZ/ZP/25/2019/KŁ Zakup i dostawa probówko - strzykawek oraz zestawów do gazometrii

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2019-02-19 08:24:10
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-02-19 08:32:19

Zmienił: Katarzyna 2019-02-19 08:24:10
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-02-19 08:32:19

EZ/ZP/24/2019/RI -Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych w ramach projekt pn.„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-02-15 11:50:58
Opublikował: Rafał Iwan 2019-02-15 11:51:07

Zmienił: Rafał 2019-02-15 11:50:58
Opublikował: Rafał Iwan 2019-02-15 11:51:07

EZ/ZP/20/2019/ES Dostawa pomp insulinowych dla III Oddziału Chorób Dziecięcych Endokrynologiczno - Diabetologicznego Ś.C.P. WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2019-02-15 10:09:30
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-02-15 10:09:40

Zmienił: Edyta 2019-02-15 10:09:30
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-02-15 10:09:40

EZ/ZP/14/2019/UG Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora ABL 825 FLEX, TCM 5 FLEX, AVL 9180 oraz aparatu do hemodializy dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-02-13 11:26:15
Opublikował: Urszula Gierada 2019-02-13 11:28:14

Zmienił: Urszula 2019-02-13 11:26:15
Opublikował: Urszula Gierada 2019-02-13 11:28:14

EZ/ZP/22/2019/ESŁ-DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO ZABIEGÓW NEURORADIOLOGICZNYCH DLA POTRZEB KLINIKI NEUROCHIRURGII I CHIRURGII KRĘGOSŁUPA WSZZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2019-02-11 11:46:22
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-02-11 11:51:17

Zmienił: Edyta 2019-02-11 11:46:22
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-02-11 11:51:17

EZ/ZP/15/2019/EK Dostawa różnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2019-02-11 11:43:38
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-02-11 11:43:43

Zmienił: Edyta 2019-02-11 11:43:38
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-02-11 11:43:43

EZ/ZP/19/2019/EK Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2019-02-11 10:36:21
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-02-11 10:36:28

Zmienił: Edyta 2019-02-11 10:36:21
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-02-11 10:36:28

EZ/ZP/12/2019/ES Dostawa kaniul bezpiecznych oraz innego sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2019-01-31 11:52:40
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-01-31 11:57:22

Zmienił: Edyta 2019-01-31 11:52:40
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-01-31 11:57:22

EZ/ZP/11/2019/EK Zakup i sukcesywna dostawa różnych materiałów medycznych dla potrzeb WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2019-01-30 13:59:06
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-01-30 13:59:16

Zmienił: Edyta 2019-01-30 13:59:06
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-01-30 13:59:16

EZ/ZP/13/2019/RI - ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO NA RZECZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH UL. GRUNWALDZKA 45

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-01-29 12:25:58
Opublikował: Rafał Iwan 2019-01-29 12:26:08

Zmienił: Rafał 2019-01-29 12:25:58
Opublikował: Rafał Iwan 2019-01-29 12:26:08

EZ/ZP/9/2019/EK Dostawa róznych urządzeń medycznych w ramach projektu pn. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Odziału Ratunkowego w WSzZ

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2019-01-16 13:58:26
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-01-16 13:58:37

Zmienił: Edyta 2019-01-16 13:58:26
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-01-16 13:58:37

Zamknij