Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

WSZZ OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH KONTRAKTU NA NOCNĄ I ŚWIĄTECZNĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ - nr post. K/3/2021

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2021-02-09 14:15:20
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2021-02-09 14:15:20
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-02-09 14:17:54

Zmienił: Ewa Chudzicka 2021-02-09 14:16:20
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-02-09 14:17:54

WSzZ Kielce informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr K/2/2021

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2021-01-29 14:18:08
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2021-01-29 14:18:08
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-01-29 14:25:50

Zmienił: Ewa Chudzicka 2021-01-29 14:18:08
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-01-29 14:25:50

WSzZ Kielce informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr K/1/2021

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2021-01-28 14:28:54
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2021-01-28 14:28:54
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-01-28 14:47:49

Zmienił: Ewa Chudzicka 2021-01-28 14:28:54
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-01-28 14:47:49

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin rozstrzygnięcia postępowania K/2/2021 do 29.01.2021r.

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2021-01-27 13:46:53
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2021-01-27 13:46:53
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-01-27 13:47:27

Zmienił: Ewa Chudzicka 2021-01-27 13:46:53
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-01-27 13:47:27

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin rozstrzygnięcia postępowania K/1/2021 do 28.01.2021r.

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2021-01-26 14:14:57
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2021-01-26 14:14:57
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-01-26 14:16:28

Zmienił: Ewa Chudzicka 2021-01-26 14:14:57
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-01-26 14:16:28

WSzZ Kielce ogłasz konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Nr post. K/2/2021

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2021-01-13 12:18:55
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2021-01-13 12:18:55
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-01-13 12:20:55

Zmienił: Ewa Chudzicka 2021-01-13 12:18:55
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-01-13 12:20:55

WSzZ ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Nr post. K/1/2021

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2021-01-08 13:38:22
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2021-01-08 13:38:22
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-01-08 13:45:22

Zmienił: Ewa Chudzicka 2021-01-08 13:44:59
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-01-08 13:45:22

Unieważnienie postępowania K/5/2020

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2020-12-30 13:05:33
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2020-12-30 13:05:33
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-12-30 13:13:25

Zmienił: Ewa Chudzicka 2020-12-30 13:05:33
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-12-30 13:13:25

WSzZ Kielce informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr K/4/2020

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2020-12-18 14:31:36
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2020-12-18 14:31:36
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-12-18 14:39:15

Zmienił: Ewa Chudzicka 2020-12-30 13:08:41
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-12-30 13:09:38

WSzZ Kielce ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej -Nr post. K/5/2020

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2020-12-17 14:53:22
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2020-12-17 14:53:22
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-12-17 15:01:07

Zmienił: Ewa Chudzicka 2020-12-17 14:53:22
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-12-17 15:01:07

Uzupełnienie postępowania nr K/4/2020

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2020-11-30 13:12:09
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2020-11-30 13:12:09
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-11-30 13:15:33

Zmienił: Ewa Chudzicka 2020-11-30 13:12:09
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-11-30 13:15:33

WSzZ ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w zakresie Ortopedii, Kardiochirurgii, Perfuzji - Nr post. K/4/2020

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2020-11-27 14:19:51
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2020-11-27 14:19:51
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-11-27 14:32:35

Zmienił: Ewa Chudzicka 2020-11-27 14:19:51
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-11-27 14:32:35

WSzZ informuje o rozstrzygnięciu postępowania K/3/2020

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2020-06-08 14:29:45
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2020-06-08 14:29:45
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-06-08 14:32:03

Zmienił: Ewa Chudzicka 2020-06-08 14:29:45
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-06-08 14:32:03

Sprostowanie do postępowania K/3/2020 - Zadanie nr 1 okres obowiązywania umowy od 15.06.2020 do 30.06.2022

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2020-05-27 08:07:03
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2020-05-27 08:07:03
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-05-27 08:07:50

Zmienił: Ewa Chudzicka 2020-05-27 08:07:03
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-05-27 08:07:50

WSzZ ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Q31,Q32,Q33, Trombektomii - nr post. K/3/2020

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2020-05-26 13:24:37
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2020-05-26 13:24:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-05-26 13:31:32

Zmienił: Ewa Chudzicka 2020-05-26 13:24:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-05-26 13:31:32

WSzZ Kielce informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert K/2/2020

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2020-03-27 14:36:58
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2020-03-27 14:36:58
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-03-27 14:39:55

Zmienił: Ewa Chudzicka 2020-03-27 14:36:58
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-03-27 14:39:55

Informacja dla oferentów do postępowania K/2/2020 - WSzZ przesuwa termin rozstrzygnięcia do dnia 27.03.2020r.

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2020-03-26 13:32:23
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2020-03-26 13:32:23
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-03-26 13:32:57

Zmienił: Ewa Chudzicka 2020-03-26 13:32:23
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-03-26 13:32:57

Odpowiedzi na pytania do postępowania K/2/2020

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2020-03-12 15:00:44
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2020-03-12 15:00:44
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-03-12 15:01:44

Zmienił: Ewa Chudzicka 2020-03-12 15:00:44
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-03-12 15:01:44

WSzZ ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i histopatologicznych - nr post. K/2/2020

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2020-03-06 14:19:48
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2020-03-06 14:19:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-03-06 14:28:54

Zmienił: Ewa Chudzicka 2020-03-06 14:19:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-03-06 14:28:54

Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr post. K/1/2020

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2020-02-28 14:10:32
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2020-02-28 14:10:32
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-02-28 14:11:43

Zmienił: Ewa Chudzicka 2020-02-28 14:10:32
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-02-28 14:11:43

Informacja dla oferentów do postępowania K/1/2020 - WSzZ przesuwa termin rozstrzygnięcia na dzień 28.02.2020r.

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2020-02-27 14:01:46
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2020-02-27 14:01:46
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-02-27 14:05:04

Zmienił: Ewa Chudzicka 2020-02-27 14:01:46
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-02-27 14:05:04

Uzupełnienie postępowania K/1/2020

Zamawiający doprecyzowuje zapisy SWKO pkt 2 Zadanie od 1 do 4, iz do konkursu moga przystapić lekarze którzy nie sa zatrudnieni w WSZZ na umowę o pracę.

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2020-02-19 14:19:18
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2020-02-19 14:19:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-02-19 14:21:10

Zmienił: Ewa Chudzicka 2020-02-19 14:19:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-02-19 14:21:10

WSzZ ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr post. K/1/2020

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2020-02-11 15:01:26
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2020-02-11 15:01:26
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-02-11 15:04:01

Zmienił: Ewa Chudzicka 2020-02-11 15:01:26
Opublikował: Ewa Chudzicka 2020-02-11 15:04:01

Informacja do postępowania nr K/10/2019 - Zadanie nr 4

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2019-12-31 15:34:50
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2019-12-31 15:34:50
Opublikował: Ewa Chudzicka 2019-12-31 15:39:36

Zmienił: Ewa Chudzicka 2019-12-31 15:34:50
Opublikował: Ewa Chudzicka 2019-12-31 15:39:36

Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr K/10/2019

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2019-12-23 14:36:29
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2019-12-23 14:36:29
Opublikował: Ewa Chudzicka 2019-12-23 14:38:57

Zmienił: Ewa Chudzicka 2019-12-23 14:36:29
Opublikował: Ewa Chudzicka 2019-12-23 14:38:57

Zamknij