Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

WSzZ ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki nr post. K/1/2019

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2019-01-11 14:34:15
Opublikował: Ewa Chudzicka 2019-01-11 14:36:07

Zmienił: Ewa Chudzicka 2019-01-11 14:36:22
Opublikował: Ewa Chudzicka 2019-01-11 14:36:52

WSzZ Kielce informuje o rozstrzygnięciu postępowania K/9/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-12-31 12:53:34
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-12-31 12:54:41

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-12-31 12:54:34
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-12-31 12:54:41

Informacja dla oferentów do postępowania K/9/2018 - WSzZ przesuwa termin rozstrzygnięcia do dn. 31.12.2018.

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-12-28 14:19:41
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-12-28 14:19:48

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-12-28 15:06:55
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-12-28 15:07:03

WSzZ Kielce informuje o rozstrzygnięciu postępowania K/8/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-12-21 14:11:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-12-21 14:16:35

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-12-21 14:16:30
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-12-21 14:16:35

Informacja dla oferentów do postępowania K/8/2018-WSzZ przesuwa termin rozstrzygnięcia do dn. 21.12.2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-12-20 14:13:40
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-12-20 14:14:27

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-12-20 14:14:16
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-12-20 14:14:27

WSzZ Kielce ogłasza konkurs ofert na świadczenia w zakresie radiologii zabiegowej nr post. K/9/2018

 

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-12-13 14:24:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-12-13 14:26:17

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-12-13 14:26:23
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-12-13 14:26:30

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza konkurs - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Nr post K/8/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-12-06 07:49:25
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-12-06 07:51:16

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-12-06 07:54:32
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-12-06 07:55:59

Wojewódzki Szpital Zespolony informuje o rozstrzygnięciu postępowania K/7/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-10-12 14:05:14
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-10-12 14:33:15

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-10-12 14:33:26
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-10-12 14:33:33

Uzupełnienie postępowania K/7/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-10-09 08:57:53
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-10-09 08:58:32

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-10-09 08:58:45
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-10-09 08:59:17

WSzZ Kielce ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń lekarskich w Klinice Gin-Poł oraz OIT Dziecięcej Nr post. K/7/2018

 

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-10-05 14:31:24
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-10-05 14:34:05

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-10-05 14:37:16
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-10-05 14:37:21

WSzZ Kielce informuje o rozstrzygnięciu postępowania K/6/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-09-28 14:21:47
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-09-28 14:25:41

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-09-28 14:25:36
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-09-28 14:25:41

Uzupełnienie postępowania K/6/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-09-25 10:28:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-09-25 10:40:53

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-09-25 10:40:47
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-09-25 10:40:53

WSzZ KIelce ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń lekarskich w ramach pełnienia stacjonarnych dyżurów: Zad 1, 2, 3, 4 Nr post: K/6/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-09-19 11:53:54
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-09-19 12:06:57

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-09-19 12:06:35
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-09-19 12:06:57

WSzZ Kielce informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń lekarskich nr post. K/5/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-07-31 13:17:07
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-07-31 13:39:39

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-07-31 13:17:07
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-07-31 13:39:39

WSzZ Kielce uzupełnia postępowanie nr K/5/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-07-20 13:52:08
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-07-20 13:55:59

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-07-20 13:56:09
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-07-20 13:58:03

WSzZ Kielce ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w ramach kontraktu całościowego

Nr post. K/5/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-07-19 13:55:42
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-07-19 13:57:38

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-07-19 13:57:31
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-07-19 13:57:38

WSZZ INFORMUJE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W RAMACH PEŁNIENIA DYŻURÓW - NR POST. K/4/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-03-15 12:41:25
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-15 12:43:21

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-03-15 12:43:12
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-15 12:43:21

Informacja dla oferentów do postępowania K/4/2018-WSzZ przesuwa termin rozstrzygnięcia do dn. 15.03.2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-03-14 14:39:26
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-14 14:39:45

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-03-14 14:39:35
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-14 14:39:45

Informacja dla oferentów do postepowania K/4/2018 - WSzZ przesuwa termin składania ofert na dzień 13.03.2018 godz. 12.00

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-03-12 10:15:11
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-12 10:15:34

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-03-12 10:15:28
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-12 10:15:34

Do post. K/4/2018-Zamawiajacy informuje że pkt 7 ust 2d specyfikacji otrzymuje brzmienie-kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-03-09 11:23:35
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-09 11:24:20

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-03-09 11:24:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-09 11:25:59

Informacja do postepowania K/4/2018 - Oferent przedkłada dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-03-07 08:10:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-07 08:10:32

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-03-07 08:10:40
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-07 08:10:46

WSzZ Kielce ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia stacjonarnych dyżurów w dziecięcej Izbie Przyjęć oraz OIT Dziecięcej nr post. K/4/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-03-05 14:31:06
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-05 14:51:31

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-03-05 14:51:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-05 14:51:43

WSzZ Kielce informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr post. K/3/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-02-27 15:13:05
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-27 15:27:34

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-02-27 15:27:40
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-27 15:27:45

Informacja dla oferentów do postępowania K/3/2018 - WSzZ przesuwa termin rozstrzygnięcia ofert na dzien 27.02.2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-02-26 12:29:32
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-26 12:29:50

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-02-26 12:31:27
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-26 12:31:35

WSzZ Kielce informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń lekarskich w ramach dyżurów stacjonarnych K/2/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-02-16 14:33:00
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-16 14:36:54

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-02-16 14:37:01
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-16 14:38:39

Zamknij