Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Wzory umów do postępowania K/6/2022

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2022-06-27 11:28:32
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2022-06-27 11:28:32
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-06-27 11:29:20

Zmienił: Ewa Chudzicka 2022-06-27 11:28:32
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-06-27 11:29:20

Sprostowanie do postępowania K/6/2022

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2022-06-22 13:03:37
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2022-06-22 13:03:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-06-22 13:04:15

Zmienił: Ewa Chudzicka 2022-06-22 13:03:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-06-22 13:04:15

WSzZ w Kielcach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - nr post K/6/2022

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2022-06-21 14:31:22
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2022-06-21 14:31:22
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-06-21 14:38:51

Zmienił: Ewa Chudzicka 2022-06-21 14:31:22
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-06-21 14:38:51

WSzZ w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr K/5/2022

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2022-05-30 14:28:38
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2022-05-30 14:28:38
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-05-30 14:34:46

Zmienił: Ewa Chudzicka 2022-05-30 14:28:38
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-05-30 14:34:46

WSzZ w Kielcach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - nr post K/5/2022

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2022-05-19 13:37:28
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2022-05-19 13:37:28
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-05-19 13:39:45

Zmienił: Ewa Chudzicka 2022-05-19 13:37:28
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-05-19 13:39:45

WSzZ w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr K/4/2022

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2022-04-28 14:18:55
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2022-04-28 14:18:55
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-04-28 14:20:31

Zmienił: Ewa Chudzicka 2022-04-28 14:18:55
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-04-28 14:20:31

WSzZ w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr K/3/2022

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2022-04-26 13:15:42
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2022-04-26 13:15:42
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-04-26 13:18:27

Zmienił: Ewa Chudzicka 2022-04-26 13:15:42
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-04-26 13:18:27

WSZZ koryguje oczywistą omyłkę pisarką w SWKO co do trwania umowy do 30.04.2024r. - Nr post. K/4/2022

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2022-04-14 08:12:50
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2022-04-14 08:12:50
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-04-14 08:13:24

Zmienił: Ewa Chudzicka 2022-04-14 08:12:50
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-04-14 08:13:24

WSzZ w Kielcach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - nr post K/4/2022

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2022-04-12 14:38:40
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2022-04-12 14:38:40
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-04-12 14:39:22

Zmienił: Ewa Chudzicka 2022-04-12 14:38:40
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-04-12 14:39:22

WSzZ w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki - nr post K/3/2022

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2022-04-08 13:07:52
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2022-04-08 13:07:52
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-04-08 14:19:14

Zmienił: Ewa Chudzicka 2022-04-08 14:21:39
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-04-08 14:21:39

Informacja do postępowania nr K/1/2022 dla oferentów – zadanie nr 1 o liczbie zdobytych punktów za poszczególne kryteria

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2022-03-29 12:47:23
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2022-03-29 12:47:23
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-03-29 14:15:53

Zmienił: Ewa Chudzicka 2022-03-29 12:47:23
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-03-29 14:15:53

WSzZ unieważnia postępowanie - zadanie nr 2 gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Pkt. VII ust. 2 SWKO. Nr post. K/1/2022

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2022-03-25 08:42:00
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2022-03-25 08:42:00
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-03-25 08:42:30

Zmienił: Ewa Chudzicka 2022-03-25 08:42:00
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-03-25 08:42:30

WSzZ w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr K/2/2022

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2022-03-24 14:23:47
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2022-03-24 14:23:47
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-03-24 14:32:39

Zmienił: Ewa Chudzicka 2022-03-24 14:23:47
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-03-24 14:32:39

WSzZ w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr K/1/2022

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2022-03-24 13:50:45
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2022-03-24 13:50:45
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-03-24 13:57:42

Zmienił: Ewa Chudzicka 2022-03-24 13:50:45
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-03-24 13:57:42

Informacja dla oferentów do postępowania K/1/2022 - WSzZ przesuwa termin rozstrzygnięcia do dnia 24.03.2022r.

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2022-03-23 12:49:47
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2022-03-23 12:49:47
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-03-23 12:50:09

Zmienił: Ewa Chudzicka 2022-03-23 12:49:47
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-03-23 12:50:09

Załącznik nr 5 do postępowania K/2/2022

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2022-03-17 10:45:28
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2022-03-17 10:45:28
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-03-17 10:46:07

Zmienił: Ewa Chudzicka 2022-03-17 10:45:28
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-03-17 10:46:07

WZORY UMÓW DO POSTĘPOWANIA K/2/2022

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2022-03-11 14:06:12
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2022-03-11 14:06:12
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-03-11 14:07:36

Zmienił: Ewa Chudzicka 2022-03-11 14:06:12
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-03-11 14:07:36

WSzZ w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie OIT, CHIR, Neuro, TAVI - Nr post. K/2/2022

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2022-03-09 14:33:19
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2022-03-09 14:33:19
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-03-09 14:34:05

Zmienił: Ewa Chudzicka 2022-03-09 14:33:19
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-03-09 14:34:05

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT NR K/1/2022

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2022-03-04 13:15:49
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2022-03-04 13:15:49
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-03-04 13:25:31

Zmienił: Ewa Chudzicka 2022-03-04 13:15:49
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-03-04 13:25:31

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne (bad. laboratoryjne, histopatologiczne) - Nr post. K/1/2022

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2022-02-25 13:53:31
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2022-02-25 13:53:31
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-02-25 14:14:03

Zmienił: Ewa Chudzicka 2022-02-25 13:53:31
Opublikował: Ewa Chudzicka 2022-02-25 14:14:03

WSzZ w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr K/14/2021

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2021-12-30 14:39:41
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2021-12-30 14:39:41
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-12-30 14:43:17

Zmienił: Ewa Chudzicka 2021-12-30 14:39:41
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-12-30 14:43:17

WSzZ przedłuża termin rozstrzygnięcia postępowania nr K/14/2021 do 30.12.2021

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2021-12-27 15:15:13
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2021-12-27 15:15:13
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-12-27 15:15:35

Zmienił: Ewa Chudzicka 2021-12-27 15:15:13
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-12-27 15:15:35

WSzZ w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr K/13/2021

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2021-12-27 15:05:05
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2021-12-27 15:05:05
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-12-27 15:08:04

Zmienił: Ewa Chudzicka 2021-12-27 15:05:05
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-12-27 15:08:04

WSzZ przedłuża termin rozstrzygnięcia w części dotyczącej zadania nr 3 do 7 do 27.12.2021 godz. 12.00 - post. nr K/13/2021

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2021-12-23 13:01:51
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2021-12-23 13:01:51
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-12-23 13:02:15

Zmienił: Ewa Chudzicka 2021-12-23 13:01:51
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-12-23 13:02:15

WSzZ przedłuża termin rozstrzygnięcia w części dotyczącej zadania nr 1, 2 do 27.12.2021 godz. 12.00 - post. nr K/13/2021

Wytworzył: Ewa Chudzicka 2021-12-21 13:46:07
Wprowadził: Ewa Chudzicka 2021-12-21 13:46:07
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-12-21 13:46:28

Zmienił: Ewa Chudzicka 2021-12-21 13:46:07
Opublikował: Ewa Chudzicka 2021-12-21 13:46:28

Zamknij