Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia stacjonarnych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-12-30 13:35:06
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-30 13:37:45

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-12-30 13:35:06
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-30 13:37:45

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ogłasza konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyzurów stacjonarnych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-12-21 14:25:50
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-21 14:27:47

Zmienił: Admin Admin 2016-12-30 09:29:29
Opublikował: Admin Admin 2016-12-30 09:29:38

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia stacjonarnych dyżurów

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-12-16 14:05:29
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-16 14:06:36

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-12-16 14:05:29
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-16 14:06:36

Wzór umowy na udzielanie świadczeń lekarskich w ramach pełnienia stacjonarnych dyżurów w Klinikach/Oddziałach, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Pediatrycznej Izbie Przyjęć

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-12-08 08:40:38
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-08 08:42:45

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-12-08 08:43:42
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-08 08:43:55

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego uzupełnia specyfikację konkursu na udzielanie świadczeń lekarskich w ramach pełnienia stacjonarnych dyżurów

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-12-05 14:06:24
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-05 14:10:03

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-12-05 14:10:09
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-05 14:10:20

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń lekarskich w ramach pełnienia stacjonarnych dyżurów w Klinikach/Oddziałach, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie Przyjęć Pediatrycznej

Nr postępowania: 

DK/4/2016

Nazwa postępowania:

Udzielanie świadczeń lekarskich w ramach pełnienia stacjonarnych dyżurów w Klinikach/Oddziałach, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie Przyjęć Pediatrycznej.

85111000-0 - Usługi szpitalne

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-12-02 10:55:55
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-02 11:41:27

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-12-02 14:09:36
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-02 14:10:04

Unieważnienie postępowania konkursowego w zakresie PERFUZJI

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-11-15 14:27:54
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-11-15 14:29:11

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-11-15 14:29:20
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-11-15 14:29:37

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs uzupełniajacy na wybór trzeciego oferenta w zakresie Perfuzji

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-11-07 10:49:59
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-11-07 10:56:13

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-11-07 10:49:59
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-11-07 10:56:13

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-06-30 09:15:31
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-30 09:18:21

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-06-30 09:15:31
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-30 09:18:21

INFORMACJA w sprawie Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej w ramach kontraktu całościowego

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-06-27 14:04:01
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-27 14:04:33

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-06-27 14:04:01
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-27 14:04:33

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu konkursu uzupełniajacego na wybór ósmego oferenta na udzielanieświadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Klinice Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-06-22 13:53:51
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-22 14:00:49

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-06-22 13:53:51
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-22 14:00:49

Sprostowanie do konkursu ofert na wybór ósmego oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Klinice Ortopedyczno - Urazowej - okres obowiązywania umowy od 01.07.2016 do 30.06.2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-06-17 08:16:46
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-17 08:23:29

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-06-17 08:23:20
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-17 08:23:29

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ogłasza konkurs uzupełniający na wybór ósmego oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Klinice Ortopedyczno - Urazowej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-06-16 14:28:03
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-16 14:41:00

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-06-16 14:28:03
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-16 14:41:00

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-06-14 14:27:14
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-14 14:29:50

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-06-14 14:31:49
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-14 14:31:56

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-06-03 10:31:47
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-03 10:42:15

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-06-06 11:13:36
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-06 11:13:49

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach odwołuje w całości konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Ortopedyczno - Urazowej w ramach kontraktu całościowego na podst. pkt. VIII ust. 1 szczegółowych warunków konkursu

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-12-08 14:09:08
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-12-08 14:09:34

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-12-08 14:09:42
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-12-08 14:10:54

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-11-26 10:14:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-11-26 10:17:36

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-11-26 10:18:39
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-11-26 10:19:57

Wojewódzki Szpital zespolony w Kielcah informuje o rozstrzygnięciu konkursu na Kierownika Kliniki Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-11-10 14:19:45
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-11-10 14:28:32

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-11-10 14:22:21
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-11-10 14:28:32

DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH OGŁASZA KONKURS NA KIEROWNIKA KLINIKI ORTOPEDYCZNO-URAZOWEJ W RAMACH KONTRAKTU CAŁOŚCIOWEGO

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-11-03 11:18:28
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-11-03 11:21:05

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-11-03 11:18:28
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-11-03 11:21:05

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu uzupełniającego na wykonywanie zabiegów witroretinalnych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-10-19 12:23:55
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-10-19 12:26:50

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-10-19 12:27:47
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-10-19 12:28:08

Unieważnienie postępowania konkursowego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Klinice Chirurgii Ortopedyczno Urazowej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-10-16 13:35:30
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-10-16 13:39:57

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-10-16 13:35:30
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-10-16 13:39:57

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach unieważnia postępowanie konkursowe na wykonywanie zabiegów elektrofizjologicznych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-10-14 11:51:16
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-10-14 11:54:44

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-10-14 11:53:59
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-10-14 11:54:44

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ogłasza konkurs na wykonywanie zabiegów elektrofizjologicznych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-10-13 14:34:50
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-10-13 15:02:26

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-10-13 15:02:17
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-10-13 15:02:26

DYREKCJA WSZZ W KIELCACH UL.GRUNWALDZKA 45 OGŁASZA KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH KONTRAKTU CAŁOŚCIOWEGO W KLINICE CHIRURGII ORTOPEDYCZNO-URAZOWEJ

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-10-07 14:39:20
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-10-07 14:44:35

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-10-07 14:58:21
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-10-07 14:58:38

DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH UL.GRUNWALDZKA 45 Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności Leczniczej (Dz.U.z 2013 r.poz.217) OGŁASZA KONKURS NA WYKONYWANIE ZABIEGÓW WITRORETINALNYCH

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-10-05 15:39:22
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-10-05 16:03:58

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-10-05 16:05:21
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-10-05 16:05:34

Zamknij