Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

WSzZ informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych nr postępowania K/10/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-08-31 15:28:17
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-31 15:28:56

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-08-31 15:28:50
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-31 15:28:56

Informacja dla oferentów do postępowania Nr K/10/2017 - WSzZ przesuwa termin rozstrzygnięcia ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych do 31.08.2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-08-30 14:49:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-30 14:49:29

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-08-30 14:49:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-30 14:49:29

WSzZ informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych Nr postępowania K/9/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-08-29 13:57:16
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-29 14:07:20

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-08-29 14:07:26
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-29 14:07:36

INFORMACJA DLA OFERENTÓW DO POSTĘPOWANIA NR K/9/2017 - DYREKCJA WSZZ PRZESUWA TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA DZIEŃ 29.08.2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-08-28 13:15:27
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-28 13:15:44

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-08-28 13:15:27
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-28 13:15:44

Informacja dla oferentów do postępowania Nr K/10/2017 - WSzZ przedłuża termin składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnychdo 28.08.2017 godz. 12.00

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-08-24 12:59:14
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-24 13:03:44

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-08-24 12:59:46
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-24 13:03:44

Informacja dla oferentów do postępowania Nr K/9/2017 - WSzZ przedłuża termin składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych do 21.08.2017 godz. 12.00

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-08-18 10:26:26
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-18 10:30:49

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-08-18 10:30:30
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-18 10:30:49

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ogłasza konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnychnr postępowania K/10/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-08-09 14:19:11
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-09 14:21:27

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-08-09 14:19:11
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-09 14:21:27

Dyrekcja WSzZ w Kielcach ogłasza konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych nr postępowania K/9/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-07-31 15:18:27
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-07-31 15:20:46

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-07-31 15:20:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-07-31 15:20:46

WSzZ w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach stacjonarnych dyżurów - nr postępowania K/8/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-07-28 14:56:38
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-07-28 14:57:28

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-07-28 14:57:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-07-28 14:57:28

WSzZ Kielce informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr postępowania K/7/2017

K/7/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-07-28 13:59:40
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-07-28 14:01:11

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-07-28 13:59:40
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-07-28 14:01:11

WSzZ Kielce ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń lekarskich w ramach stacjonarnych dyżurów w wybranych Klinikach/Oddziałach Szpitala

K/8/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-07-19 14:18:05
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-07-19 14:22:45

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-07-19 14:20:11
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-07-19 14:22:45

WSzZ Kielce ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neonatologii, okulistyki, chorób zakaźnych

K/7/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-07-18 14:23:57
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-07-18 14:31:47

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-07-18 14:36:09
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-07-18 14:36:20

WSzZ informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia stacjonarnych dyżurów. Nr postępowania K/6/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-06-23 13:45:05
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-23 13:54:09

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-06-23 13:46:23
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-23 13:54:09

Informacja dla oferentów do postępowania NR K/6/2017: Komisja konkursowa informuje, iz brakujace dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 22.06.2017 pod rygorem odrzucenia oferty. Oferenci zostana poinformowani o brakach indywidualnie

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-06-20 15:22:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-20 15:23:01

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-06-20 15:34:55
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-20 15:35:09

WSzZ przedłuża termin składania ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w ramach dyżurów stacjonarnych do 20.06.2017 do godz. 13.00, rozstrzygnięcie nastąpi 23.06.2017.

K/6/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-06-13 13:57:15
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-13 14:00:12

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-06-13 14:00:19
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-13 14:00:29

DYREKCJA WSZZ KIELCE OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W RAMACH PEŁNIENIA STACJONARNYCH DYŻURÓW

K/6/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-06-06 14:43:24
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-06 14:51:48

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-06-06 14:58:32
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-06 14:58:53

WSZZ INFORMUJE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W FORMIE KONTRAKTÓW CAŁOŚCIOWYCH W KLINICE KARDIOCHIRURGII

K/4/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-06-01 14:15:40
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-01 14:16:29

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-06-01 14:17:35
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-01 14:17:52

WSzZ informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie kontraktów całościowych dot. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Ogólnej dla dzieci

K/5/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-05-31 14:30:58
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-05-31 14:31:45

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-05-31 14:31:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-05-31 14:31:45

Dyrekcja WSzZ informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie kontraktów całościowych w zakresie Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej (świadczenia dla dorosłych)

K/3/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-05-26 13:57:29
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-05-26 13:58:14

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-05-26 14:00:13
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-05-26 14:00:21

DYREKCJA WSzZ W KIELCACH ZAPRASZA W DN. 30.05.2017 OD GODZ. 10.00 DO 12.00 NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM K/4/2017 NA STANOWISKO KIEROWNIKA

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-05-25 14:34:22
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-05-25 14:34:36

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-05-25 14:34:22
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-05-25 14:34:36

WSzZ ogłasza konkurs: ZAD NR 1: Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii pediatrycznej -wybór kierownika kliniki ZAD. NR 2: Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrycznej chirurgii urazowo-ortopedycznej

K/5/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-05-23 14:07:21
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-05-23 14:26:03

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-05-23 14:25:51
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-05-23 14:26:03

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii kardiochirurgicznej w ramach kontraktu całościowego

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-05-23 13:56:08
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-05-23 13:57:50

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-05-23 13:57:41
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-05-23 13:57:50

DYREKCJA WSzZ W KIELCACH ZAPRASZA W DN. 23.05.2017 OD GODZ. 10.00 DO 13.00 NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM K/3/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-05-19 14:20:52
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-05-19 14:22:13

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-05-19 14:22:02
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-05-19 14:22:13

SPROSTOWANIE DO KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KARDIOCHIRURGII

K/4/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-05-19 13:16:42
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-05-19 13:17:38

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-05-19 13:17:59
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-05-19 13:18:34

Dyrekcja WSzZ Kielce ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Zad 1 - Wybór kierownika Kliniki, Zad 2 - Wybór asystentów, Zad 3 - Wybór perfuzjonistów

K/4/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-05-12 13:29:30
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-05-12 13:31:38

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-05-12 13:33:31
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-05-12 13:34:14

Zamknij