Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu konkursu uzupełniającego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-05-28 14:18:51
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-05-28 14:18:51

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-05-28 14:21:01
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-05-28 14:21:09

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach unieważnia konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego na Kardiochirurgii, OIT Kardiochir., Perfuzji

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-05-25 13:51:28
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-05-25 13:51:28

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-05-25 13:59:46
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-05-25 13:59:51

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów endowaskularnych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-05-19 14:20:00
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-05-19 14:20:00

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-05-19 14:20:38
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-05-19 14:20:47

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs uzupełniający na wybór ósmego oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Klinice Ortopedii

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-05-19 13:35:30
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-05-19 13:35:30

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-05-19 14:09:55
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-05-19 14:10:08

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w zakresie: Kardiochirurgii, OIT Kardiochirurgicznej, Perfuzji

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-05-12 14:30:31
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-05-12 14:30:31

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-05-12 14:30:31
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-05-12 14:30:31

Wojewódzki Szpital zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów endowaskularnych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-05-06 13:23:49
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-05-06 13:29:16

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-05-06 13:23:49
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-05-06 13:29:16

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-04-30 14:25:14
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-04-30 14:25:14

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-04-30 14:25:59
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-04-30 14:26:06

Wojewódzki Szpital zespolony w Kielcach ogłasza konkurs ofert na dyżury kontraktowe w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla lekarzy chorób wewnętrznych, anestezjologii oraz medycyny ratunkowej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-03-31 13:50:17
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-03-31 13:50:17

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-03-31 13:51:34
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-03-31 13:51:42

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów endowaskularnych i endoskopowych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-03-30 14:19:32
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-03-30 14:19:32

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-03-30 14:30:04
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-03-30 14:30:16

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH OGŁASZA KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ZABIEGÓW ENDOWASKULARNYCH I ENDOSKOPOWYCH

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-03-17 14:09:00
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-03-17 14:09:00

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-03-17 14:12:02
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-03-17 14:12:16

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH INFORMUJE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA DYŻURY POD TELEFONEM

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-03-06 14:25:13
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-03-06 14:25:13

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-03-06 14:39:00
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-03-06 14:39:07

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów pod telefonem w Klinikach Chirurgii Naczyniowej oraz Otorynolaryngologii

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-02-23 13:23:14
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-02-23 13:23:14

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-02-23 13:25:46
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-02-23 13:25:50

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach unieważnia postępowanie konkursowe o udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów pod telefonem w klinikach chirurgii naczyniowej oraz otorynolaryngologii

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-02-23 13:13:03
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-02-23 13:13:03

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-02-23 13:13:21
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-02-23 13:13:31

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH OGŁASZA KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W FORMIE DYŻURÓW POD TELEFONEM W KLINIKACH: CHIRURGII NACZYNIOWEJ ORAZ OTORYNOLARYNGOLOGII

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-02-20 14:41:57
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-02-20 14:41:58

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-02-20 14:41:57
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-02-20 14:41:58

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-02-18 14:39:39
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-02-18 14:39:39

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-02-18 14:40:46
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-02-18 14:40:52

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH OGŁASZA KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-01-29 13:40:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-01-29 13:40:48

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-01-29 13:40:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-01-29 13:40:48

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na dyżury kontraktowe dot. SOR, Nefrologia

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-01-09 14:47:24
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-01-09 14:47:24

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-01-09 15:00:58
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-01-09 15:01:02

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów kontraktowych dot. Nefrologii, SOR

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-01-05 14:41:23
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-01-05 14:41:23

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-01-05 14:46:41
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-01-05 14:46:45

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-12-23 14:45:34
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-23 14:45:34

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-12-23 14:52:57
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-23 14:53:06

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów kontraktowych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-12-23 14:23:35
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-23 14:23:35

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-12-23 14:28:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-23 14:28:25

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin rozstrzygnięcia konkursu ofert na dyżury kontraktowe

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-12-22 14:28:50
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-22 14:28:50

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-12-22 14:30:17
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-22 14:30:22

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje że ulega zmianie wzór umowy (subkontrakt całościowy) w zakresie chirurgii ortopedyczno-urazowej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-12-16 14:24:27
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-16 14:24:27

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-12-16 14:26:32
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-16 14:26:36

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej w ramach kontraktu całościowego

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-12-12 13:46:19
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-12 13:46:19

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-12-12 13:48:17
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-12 13:48:29

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów kontraktowych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-12-05 14:04:28
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-05 14:04:28

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-12-05 14:36:42
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-05 14:37:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej oraz Perfuzji

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-05-28 14:12:32
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-05-28 14:12:32

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-05-28 14:15:21
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-05-28 14:15:27

Zamknij