Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Do post. K/4/2018-Zamawiajacy informuje że pkt 7 ust 2d specyfikacji otrzymuje brzmienie-kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-03-09 11:23:35
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-09 11:24:20

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-03-09 11:24:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-09 11:25:59

Informacja do postepowania K/4/2018 - Oferent przedkłada dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-03-07 08:10:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-07 08:10:32

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-03-07 08:10:40
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-07 08:10:46

WSzZ Kielce ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia stacjonarnych dyżurów w dziecięcej Izbie Przyjęć oraz OIT Dziecięcej nr post. K/4/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-03-05 14:31:06
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-05 14:51:31

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-03-05 14:51:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-05 14:51:43

WSzZ Kielce informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr post. K/3/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-02-27 15:13:05
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-27 15:27:34

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-02-27 15:27:40
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-27 15:27:45

Informacja dla oferentów do postępowania K/3/2018 - WSzZ przesuwa termin rozstrzygnięcia ofert na dzien 27.02.2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-02-26 12:29:32
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-26 12:29:50

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-02-26 12:31:27
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-26 12:31:35

WSzZ Kielce informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń lekarskich w ramach dyżurów stacjonarnych K/2/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-02-16 14:33:00
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-16 14:36:54

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-02-16 14:37:01
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-16 14:38:39

WSzZ Kielce odwołuje konkurs na podstawie pkt VII ust 1 SIWZ na udzielanie świadczeń lekarskich w ramach stacjonarnych dyżurów w zakresie zadania nr 2 - Nr post. K/2/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-02-14 14:35:01
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-14 14:36:43

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-02-14 14:36:27
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-14 14:36:43

WSzZ Kielce informuje o rozstrzygnięciu konkursu K/1/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-02-12 15:22:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-12 15:24:40

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-02-12 15:24:34
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-12 15:24:40

WSzZ Kielce informuje iż przedłuża termin składania ofert do dn. 14.02.2018 - dot. post. Nr K/2/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-02-08 10:31:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-08 10:33:02

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-02-08 10:32:11
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-08 10:33:02

WSzZ Kielce ogłasza konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych nr post. K/3/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-02-08 09:47:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-08 10:25:50

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-02-08 10:25:19
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-08 10:25:50

WSzZ Kielce ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń lekarskich w ramach stacjonarnych dyżurów w SOR, Dziecięcej Izbie Przyjęć, OIT Dziecięcej

K/2/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-02-05 14:13:26
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-05 14:23:11

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-02-05 14:28:12
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-02-05 14:28:17

WSzZ KIelce ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ortopedyczno-urazowej - wybór ósmego asystenta

Nr postępowania K/1/2018

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-01-30 14:16:21
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-01-30 14:19:24

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-01-30 14:18:39
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-01-30 14:19:24

WSzZ Kielce informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na badania-Nr post. K/13/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-12-21 14:31:44
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-21 14:59:57

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-12-21 15:06:41
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-21 15:06:48

Informacja dla oferentów do postępowania K/13/2017 - WSzZ przesuwa termin rozstrzygnięcia ofert do 21.12.2017r.

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-12-20 14:22:20
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-20 14:22:41

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-12-20 14:22:33
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-20 14:22:41

Odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia cz. III K/13/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-12-13 14:00:30
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-13 14:02:04

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-12-13 14:09:43
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-13 14:09:59

Odpowiedzi na pytania dotyczace zamówienia cz. II K/13/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-12-12 12:21:54
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-12 12:24:07

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-12-12 12:24:01
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-12 12:24:07

Odpowiedzi na pytania dotyczace zamówienia K/13/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-12-08 14:49:13
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-08 14:55:52

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-12-08 14:56:07
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-08 14:57:32

WSzZ Kielce ogłasza konkurs na badania diagnostyczne laboratoryjne/diagnostyczne Nr post. K/13/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-12-01 14:21:35
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-01 14:22:48

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-12-01 14:26:43
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-01 14:27:41

WSzZ Kielce informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów Nr post. K/12/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-12-01 14:15:08
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-01 14:18:48

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-12-01 14:16:04
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-01 14:18:48

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń lekarskich w wybranych Klinikach/Oddziałach nr post. K/12/2017

Pełnienie dyżurów kontaktowych w zakresie Chirurgii i Ortopedii w SOR, OIT nr 2, Neonatologii

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-11-20 14:36:25
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-11-20 14:45:44

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-11-20 14:45:57
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-11-20 14:46:04

WSzZ informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki

K/11/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-10-30 14:22:41
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-10-30 14:26:47

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-10-30 14:35:04
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-10-30 14:35:10

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i światecznej opieki

Nr postępowania K/11/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-10-19 13:41:07
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-10-19 13:42:30

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-10-19 13:41:07
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-10-19 13:42:30

WSzZ informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych nr postępowania K/10/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-08-31 15:28:17
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-31 15:28:56

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-08-31 15:28:50
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-31 15:28:56

Informacja dla oferentów do postępowania Nr K/10/2017 - WSzZ przesuwa termin rozstrzygnięcia ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych do 31.08.2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-08-30 14:49:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-30 14:49:29

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-08-30 14:49:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-30 14:49:29

WSzZ informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych Nr postępowania K/9/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-08-29 13:57:16
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-29 14:07:20

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-08-29 14:07:26
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-29 14:07:36

Zamknij