Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Dyrekcja WSzZ Kielce ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej

K/2/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-05-05 12:26:23
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-05-05 12:29:04

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-05-09 14:23:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-05-09 14:24:21

Wojewódzki Szpital Zespolony informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zad nr 2 szkolenia personelu w zakresie wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych dróg żółciowych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-04-07 11:18:31
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-04-07 11:19:23

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-04-07 11:24:17
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-04-07 11:24:49

Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zadania nr 1: wykonywania procedur z zakresu elektrofizjologii wraz z udzielaniem świadczeń w I Klinice kardiologii i elektroterapii

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-03-30 14:48:24
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-03-30 14:49:27

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-03-30 14:48:24
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-03-30 14:49:27

WSzZ w Kielcach przedłuża składanie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zadania nr 2

DK/1/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-03-24 10:00:11
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-03-24 10:11:26

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-03-24 11:04:17
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-03-24 11:04:24

WSzZ w Kielcach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: Zad 1-Wykonywanie procedur z zakresu elektrofizjologii Zad 2-Szkolenie personelu w zakresie wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych dróg żółciowych

DK/1/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-03-16 14:07:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-03-16 14:10:41

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-03-24 10:46:25
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-03-24 10:46:33

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-01-11 12:11:52
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-01-11 12:12:50

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-01-11 12:14:58
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-01-11 12:19:49

Sprostowanie: Z uwagi na święto 06.01.2017 r. przedłuża się termin składania ofert na udzielanie świadczeń w zakresie Anestezjologii do dnia 09.01.2017r. do godz 13.00

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-01-02 12:47:43
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-01-02 12:48:07

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-01-02 12:47:43
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-01-02 12:48:07

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie anestezjologii

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-12-30 13:47:50
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-30 13:50:28

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-12-30 13:47:50
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-30 13:50:28

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia stacjonarnych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-12-30 13:35:06
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-30 13:37:45

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-12-30 13:35:06
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-30 13:37:45

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ogłasza konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyzurów stacjonarnych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-12-21 14:25:50
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-21 14:27:47

Zmienił: Admin Admin 2016-12-30 09:29:29
Opublikował: Admin Admin 2016-12-30 09:29:38

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia stacjonarnych dyżurów

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-12-16 14:05:29
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-16 14:06:36

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-12-16 14:05:29
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-16 14:06:36

Wzór umowy na udzielanie świadczeń lekarskich w ramach pełnienia stacjonarnych dyżurów w Klinikach/Oddziałach, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Pediatrycznej Izbie Przyjęć

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-12-08 08:40:38
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-08 08:42:45

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-12-08 08:43:42
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-08 08:43:55

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego uzupełnia specyfikację konkursu na udzielanie świadczeń lekarskich w ramach pełnienia stacjonarnych dyżurów

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-12-05 14:06:24
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-05 14:10:03

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-12-05 14:10:09
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-05 14:10:20

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń lekarskich w ramach pełnienia stacjonarnych dyżurów w Klinikach/Oddziałach, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie Przyjęć Pediatrycznej

Nr postępowania: 

DK/4/2016

Nazwa postępowania:

Udzielanie świadczeń lekarskich w ramach pełnienia stacjonarnych dyżurów w Klinikach/Oddziałach, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie Przyjęć Pediatrycznej.

85111000-0 - Usługi szpitalne

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-12-02 10:55:55
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-02 11:41:27

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-12-02 14:09:36
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-12-02 14:10:04

Unieważnienie postępowania konkursowego w zakresie PERFUZJI

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-11-15 14:27:54
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-11-15 14:29:11

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-11-15 14:29:20
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-11-15 14:29:37

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs uzupełniajacy na wybór trzeciego oferenta w zakresie Perfuzji

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-11-07 10:49:59
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-11-07 10:56:13

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-11-07 10:49:59
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-11-07 10:56:13

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-06-30 09:15:31
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-30 09:18:21

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-06-30 09:15:31
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-30 09:18:21

INFORMACJA w sprawie Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej w ramach kontraktu całościowego

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-06-27 14:04:01
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-27 14:04:33

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-06-27 14:04:01
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-27 14:04:33

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu konkursu uzupełniajacego na wybór ósmego oferenta na udzielanieświadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Klinice Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-06-22 13:53:51
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-22 14:00:49

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-06-22 13:53:51
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-22 14:00:49

Sprostowanie do konkursu ofert na wybór ósmego oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Klinice Ortopedyczno - Urazowej - okres obowiązywania umowy od 01.07.2016 do 30.06.2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-06-17 08:16:46
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-17 08:23:29

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-06-17 08:23:20
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-17 08:23:29

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ogłasza konkurs uzupełniający na wybór ósmego oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Klinice Ortopedyczno - Urazowej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-06-16 14:28:03
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-16 14:41:00

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-06-16 14:28:03
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-16 14:41:00

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-06-14 14:27:14
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-14 14:29:50

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-06-14 14:31:49
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-14 14:31:56

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2016-06-03 10:31:47
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-03 10:42:15

Zmienił: Ewa Chudzicka 2016-06-06 11:13:36
Opublikował: Ewa Chudzicka 2016-06-06 11:13:49

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach odwołuje w całości konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Ortopedyczno - Urazowej w ramach kontraktu całościowego na podst. pkt. VIII ust. 1 szczegółowych warunków konkursu

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-12-08 14:09:08
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-12-08 14:09:34

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-12-08 14:09:42
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-12-08 14:10:54

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-11-26 10:14:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-11-26 10:17:36

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-11-26 10:18:39
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-11-26 10:19:57

Zamknij