Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Sprostowanie do specyfikacji z zakresu elektrofizjologii

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-25 14:18:51
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-25 14:18:51

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-25 14:20:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-25 14:20:29

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs uzupełniający na świadczenie usług zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-18 14:37:02
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-18 14:37:02

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-18 14:38:04
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-18 14:38:10

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Zabiegów Endowaskularnych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-18 13:57:51
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-18 13:57:51

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-18 14:03:34
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-18 14:03:38

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu Chirurgii Naczyniowej i Gastroenterologii wraz ze szkoleniem

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-18 14:00:30
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-18 14:00:30

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-18 14:00:49
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-18 14:00:55

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza konkurs na świadczenie usług zdrowotnych oraz szkolenie w Zakresie Elektrofizjologii

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-18 13:55:30
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-18 13:55:30

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-18 13:55:52
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-18 13:56:16

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Anestezjologii na poczet pacjentów Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-13 14:04:16
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-13 14:04:16

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-13 14:06:17
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-13 14:06:38

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej, w Oddziale Kardiochirurgii,Na Bloku Operacyjnym w zakresie Perfuzji

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-12 11:05:05
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-12 11:05:05

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-12 11:31:02
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-12 11:31:07

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przedłuża do 10 marca 2014 do godz. 12 termin składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii na poczet pacjentów Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-02-28 14:38:44
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-28 14:38:44

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-02-28 14:38:44
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-28 14:38:44

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Poradni Ortopedycznej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-02-28 14:28:34
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-28 14:28:34

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-02-28 14:28:34
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-28 14:28:34

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dyżury kontraktowe w Dziale Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-02-27 14:18:55
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-27 14:18:55

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-02-27 14:18:55
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-27 14:18:55

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Poradni Ortopedycznej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-02-13 13:51:34
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-13 13:51:34

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-02-13 13:51:34
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-13 13:51:34

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii na poczet pacjentów oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-02-13 13:46:45
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-13 13:46:45

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-02-13 13:46:45
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-13 13:46:45

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przedłuża do 24 lutego 2014r. termin składania ofert na dyżury kontraktowe w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-02-04 14:02:49
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-04 14:02:49

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-02-04 14:02:49
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-04 14:02:49

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs ofert na dyżury kontraktowe w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-01-23 13:37:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-01-23 13:37:37

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-01-23 13:37:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-01-23 13:37:37

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów kontraktowych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-12-30 14:21:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-12-30 14:21:37

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-12-30 14:21:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-12-30 14:21:37

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin rozstrzygnięcia konkursu ofert na dyżury kontraktowe. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 30.12.2013.

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-12-23 14:04:41
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-12-23 14:04:41

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-12-23 14:04:41
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-12-23 14:04:41

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach dokonuje zmian w załączniku nr 1 do specyfikacji

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-12-18 13:08:45
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-12-18 13:08:45

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-12-18 13:08:45
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-12-18 13:08:45

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach dokonuje zmian w załączniku nr 1 do specyfikacji oraz umowie na dyżury kontraktowe

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-12-09 14:05:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-12-09 14:05:48

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-12-09 14:05:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-12-09 14:05:48

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów kontraktowych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-12-06 12:49:44
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-12-06 12:49:44

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-12-06 12:49:44
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-12-06 12:49:44

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie specjalistycznych badań diagnostycznych zgodnie z pakietami - załącznik nr 1 i nr 2

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-11-08 14:19:42
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-11-08 14:19:42

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-11-08 14:19:42
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-11-08 14:19:42

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonywanie specjalistycznych badań diagnostycznych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-11-04 13:20:05
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-11-04 13:20:05

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-11-04 13:20:05
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-11-04 13:20:05

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach dokonuje zmian w umowie na wykonywanie specjalistycznych badań diagnostycznych. 

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-10-24 12:57:26
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-10-24 12:57:26

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-10-24 12:57:26
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-10-24 12:57:26

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH OGŁASZA KONKURS NA WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZGODNIE Z PAKIETAMI WYSZCZEGÓLNIONYMI  W ZAŁĄCZNIKACH NR 1 I NR 2 STANOWIĄCYMI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SPECYFIKACJI

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-10-15 13:21:45
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-10-15 13:21:46

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-10-15 13:21:45
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-10-15 13:21:46

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH ZATRUDNI PILNIE NA ODDZIAŁ NEUROLOGII LEKARZY SPECJALISTÓW I LEKARZY BĘDĄCYCH  W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z NEUROLOGII. INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL 41 36 71 347 W GODZ. 7.00 DO 14.35.

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-09-24 13:32:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-09-24 13:32:37

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-09-24 13:32:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-09-24 13:32:37

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ SZKOLENIA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH W ZAKRESIE ELEKTROFIZJOLOGII

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-04-05 12:12:13
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-04-05 12:12:13

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-04-05 12:12:13
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-04-05 12:12:13

Zamknij