Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH INFORMUJE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA DYŻURY POD TELEFONEM

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-03-06 14:25:13
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-03-06 14:25:13

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-03-06 14:39:00
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-03-06 14:39:07

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów pod telefonem w Klinikach Chirurgii Naczyniowej oraz Otorynolaryngologii

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-02-23 13:23:14
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-02-23 13:23:14

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-02-23 13:25:46
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-02-23 13:25:50

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach unieważnia postępowanie konkursowe o udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów pod telefonem w klinikach chirurgii naczyniowej oraz otorynolaryngologii

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-02-23 13:13:03
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-02-23 13:13:03

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-02-23 13:13:21
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-02-23 13:13:31

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH OGŁASZA KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W FORMIE DYŻURÓW POD TELEFONEM W KLINIKACH: CHIRURGII NACZYNIOWEJ ORAZ OTORYNOLARYNGOLOGII

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-02-20 14:41:57
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-02-20 14:41:58

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-02-20 14:41:57
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-02-20 14:41:58

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-02-18 14:39:39
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-02-18 14:39:39

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-02-18 14:40:46
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-02-18 14:40:52

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH OGŁASZA KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-01-29 13:40:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-01-29 13:40:48

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-01-29 13:40:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-01-29 13:40:48

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na dyżury kontraktowe dot. SOR, Nefrologia

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-01-09 14:47:24
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-01-09 14:47:24

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-01-09 15:00:58
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-01-09 15:01:02

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów kontraktowych dot. Nefrologii, SOR

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2015-01-05 14:41:23
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-01-05 14:41:23

Zmienił: Ewa Chudzicka 2015-01-05 14:46:41
Opublikował: Ewa Chudzicka 2015-01-05 14:46:45

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-12-23 14:45:34
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-23 14:45:34

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-12-23 14:52:57
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-23 14:53:06

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów kontraktowych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-12-23 14:23:35
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-23 14:23:35

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-12-23 14:28:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-23 14:28:25

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin rozstrzygnięcia konkursu ofert na dyżury kontraktowe

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-12-22 14:28:50
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-22 14:28:50

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-12-22 14:30:17
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-22 14:30:22

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje że ulega zmianie wzór umowy (subkontrakt całościowy) w zakresie chirurgii ortopedyczno-urazowej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-12-16 14:24:27
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-16 14:24:27

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-12-16 14:26:32
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-16 14:26:36

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej w ramach kontraktu całościowego

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-12-12 13:46:19
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-12 13:46:19

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-12-12 13:48:17
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-12 13:48:29

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów kontraktowych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-12-05 14:04:28
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-05 14:04:28

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-12-05 14:36:42
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-12-05 14:37:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej oraz Perfuzji

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-05-28 14:12:32
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-05-28 14:12:32

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-05-28 14:15:21
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-05-28 14:15:27

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs uzupełniający na udzielanie świadczeń w ramach kontraktu całościowego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej oraz Perfuzji

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-05-20 13:58:19
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-05-20 13:58:19

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-05-20 13:59:55
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-05-20 14:00:04

Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej, Oddziale Kardiochirurgii oraz Perfuzji

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-05-16 13:56:47
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-05-16 13:56:47

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-05-16 13:59:15
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-05-16 13:59:23

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie Elektrofizjologii

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-05-07 14:24:22
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-05-07 14:24:22

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-05-07 14:36:58
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-05-07 14:37:03

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przedłuża do 14 maja 2014 r. termin składania ofert na udzielanie świadczeń w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej, Kardiochirurgii, w zakresie Perfuzji

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-05-07 13:28:27
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-05-07 13:28:27

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-05-07 13:29:54
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-05-07 13:30:03

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach dokonuje zmian w umowie na świadczenie usług medycznych w zakresie Kardiochirurgii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-04-28 14:45:27
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-04-28 14:45:27

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-04-28 14:48:12
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-04-28 14:48:20

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na świadczenie usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników WSzZ w zakresie elektrofizjiologii

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-04-17 13:35:16
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-04-17 13:35:16

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-04-17 13:47:04
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-04-17 13:47:30

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej, Kardiochirurgii oraz Perfuzji

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-04-16 10:13:28
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-04-16 10:13:28

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-04-16 10:15:23
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-04-16 10:15:41

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu zabiegów endowaskularnych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-31 14:43:05
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-31 14:43:05

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-31 14:43:30
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-31 14:43:40

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu chirurgii naczyniowej i gastroenterologii

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-31 14:22:19
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-31 14:22:19

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-31 14:22:44
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-31 14:22:50

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-31 13:59:25
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-31 13:59:25

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-31 13:59:49
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-31 13:59:56

Zamknij