Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na świadczenie usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników WSzZ w zakresie elektrofizjiologii

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-04-17 13:35:16
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-04-17 13:35:16

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-04-17 13:47:04
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-04-17 13:47:30

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej, Kardiochirurgii oraz Perfuzji

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-04-16 10:13:28
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-04-16 10:13:28

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-04-16 10:15:23
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-04-16 10:15:41

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu zabiegów endowaskularnych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-31 14:43:05
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-31 14:43:05

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-31 14:43:30
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-31 14:43:40

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu chirurgii naczyniowej i gastroenterologii

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-31 14:22:19
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-31 14:22:19

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-31 14:22:44
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-31 14:22:50

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-31 13:59:25
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-31 13:59:25

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-31 13:59:49
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-31 13:59:56

Unieważnienie postępowania konkursowego w zakresie elektrofizjologii

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-31 13:16:45
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-31 13:16:45

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-31 13:17:21
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-31 13:17:27

Unieważnienie postępowania konkursowego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-27 14:05:23
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-27 14:05:23

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-27 14:06:10
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-27 14:06:18

Sprostowanie do specyfikacji z zakresu elektrofizjologii

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-25 14:18:51
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-25 14:18:51

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-25 14:20:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-25 14:20:29

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs uzupełniający na świadczenie usług zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-18 14:37:02
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-18 14:37:02

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-18 14:38:04
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-18 14:38:10

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Zabiegów Endowaskularnych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-18 13:57:51
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-18 13:57:51

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-18 14:03:34
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-18 14:03:38

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu Chirurgii Naczyniowej i Gastroenterologii wraz ze szkoleniem

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-18 14:00:30
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-18 14:00:30

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-18 14:00:49
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-18 14:00:55

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza konkurs na świadczenie usług zdrowotnych oraz szkolenie w Zakresie Elektrofizjologii

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-18 13:55:30
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-18 13:55:30

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-18 13:55:52
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-18 13:56:16

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Anestezjologii na poczet pacjentów Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-13 14:04:16
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-13 14:04:16

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-13 14:06:17
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-13 14:06:38

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej, w Oddziale Kardiochirurgii,Na Bloku Operacyjnym w zakresie Perfuzji

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-03-12 11:05:05
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-12 11:05:05

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-03-12 11:31:02
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-03-12 11:31:07

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przedłuża do 10 marca 2014 do godz. 12 termin składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii na poczet pacjentów Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-02-28 14:38:44
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-28 14:38:44

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-02-28 14:38:44
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-28 14:38:44

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Poradni Ortopedycznej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-02-28 14:28:34
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-28 14:28:34

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-02-28 14:28:34
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-28 14:28:34

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dyżury kontraktowe w Dziale Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-02-27 14:18:55
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-27 14:18:55

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-02-27 14:18:55
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-27 14:18:55

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Poradni Ortopedycznej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-02-13 13:51:34
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-13 13:51:34

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-02-13 13:51:34
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-13 13:51:34

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii na poczet pacjentów oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-02-13 13:46:45
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-13 13:46:45

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-02-13 13:46:45
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-13 13:46:45

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przedłuża do 24 lutego 2014r. termin składania ofert na dyżury kontraktowe w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-02-04 14:02:49
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-04 14:02:49

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-02-04 14:02:49
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-02-04 14:02:49

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs ofert na dyżury kontraktowe w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2014-01-23 13:37:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-01-23 13:37:37

Zmienił: Ewa Chudzicka 2014-01-23 13:37:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2014-01-23 13:37:37

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów kontraktowych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-12-30 14:21:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-12-30 14:21:37

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-12-30 14:21:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-12-30 14:21:37

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin rozstrzygnięcia konkursu ofert na dyżury kontraktowe. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 30.12.2013.

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-12-23 14:04:41
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-12-23 14:04:41

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-12-23 14:04:41
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-12-23 14:04:41

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach dokonuje zmian w załączniku nr 1 do specyfikacji

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-12-18 13:08:45
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-12-18 13:08:45

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-12-18 13:08:45
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-12-18 13:08:45

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach dokonuje zmian w załączniku nr 1 do specyfikacji oraz umowie na dyżury kontraktowe

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-12-09 14:05:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-12-09 14:05:48

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-12-09 14:05:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-12-09 14:05:48

Zamknij