Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów kontraktowych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-12-06 12:49:44
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-12-06 12:49:44

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-12-06 12:49:44
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-12-06 12:49:44

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie specjalistycznych badań diagnostycznych zgodnie z pakietami - załącznik nr 1 i nr 2

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-11-08 14:19:42
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-11-08 14:19:42

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-11-08 14:19:42
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-11-08 14:19:42

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonywanie specjalistycznych badań diagnostycznych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-11-04 13:20:05
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-11-04 13:20:05

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-11-04 13:20:05
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-11-04 13:20:05

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach dokonuje zmian w umowie na wykonywanie specjalistycznych badań diagnostycznych. 

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-10-24 12:57:26
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-10-24 12:57:26

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-10-24 12:57:26
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-10-24 12:57:26

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH OGŁASZA KONKURS NA WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZGODNIE Z PAKIETAMI WYSZCZEGÓLNIONYMI  W ZAŁĄCZNIKACH NR 1 I NR 2 STANOWIĄCYMI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SPECYFIKACJI

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-10-15 13:21:45
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-10-15 13:21:46

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-10-15 13:21:45
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-10-15 13:21:46

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH ZATRUDNI PILNIE NA ODDZIAŁ NEUROLOGII LEKARZY SPECJALISTÓW I LEKARZY BĘDĄCYCH  W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z NEUROLOGII. INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL 41 36 71 347 W GODZ. 7.00 DO 14.35.

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-09-24 13:32:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-09-24 13:32:37

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-09-24 13:32:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-09-24 13:32:37

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ SZKOLENIA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH W ZAKRESIE ELEKTROFIZJOLOGII

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-04-05 12:12:13
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-04-05 12:12:13

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-04-05 12:12:13
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-04-05 12:12:13

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY INFORMUJE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ZABIEGÓW ENDOWASKULARNYCH W CHOROBACH NACZYŃ MÓZGOWYCH ORAZ ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-03-29 10:52:33
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-03-29 10:52:33

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-03-29 10:52:33
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-03-29 10:52:33

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH OGŁASZA KONKURS NA ZABEZPIECZENIE NEUROLOGICZNE W ODDZIALE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ ŚCN W WYMIARZE 19H TYGODNIOWO ORAZ ZABEZPIECZENIE DYŻUROWE W ODDZIALE NEUROLOGII

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-03-29 10:28:09
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-03-29 10:28:09

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-03-29 10:28:09
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-03-29 10:28:09

Ogłoszenie o Rozstrzygnięciu konkursy ofert na wykonywanie usług zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-03-26 14:29:24
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-03-26 14:29:24

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-03-26 14:29:24
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-03-26 14:29:24

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH PRZESUWA TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA OFERT NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII KARDIOCHIRURGICZNEJ DO 26.03.2013R.

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-03-25 14:32:50
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-03-25 14:32:50

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-03-25 14:32:50
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-03-25 14:32:50

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ SZKOLENIA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH W ZAKRESIE ELEKTROFIZJOLOGII

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-03-25 14:25:28
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-03-25 14:25:28

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-03-25 14:25:28
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-03-25 14:25:28

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ZABIEGÓW ENDOWASKULARNYCH W CHOROBACH NACZYŃ MÓZGOWYCH ORAZ ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-03-15 12:36:47
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-03-15 12:36:47

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-03-15 12:36:47
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-03-15 12:36:47

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH OGŁASZA PRZETARG NA SZKOLENIE PRACOWNIKÓW I WYKONYWANIE ZABIEGÓW Z ZAKRESU ELEKTROFIZJOLOGII

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-03-11 14:13:09
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-03-11 14:13:09

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-03-11 14:13:09
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-03-11 14:13:09

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH OGŁASZA PRZETARG NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII KARDIOCHIRURGICZNEJ

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-03-11 12:59:32
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-03-11 12:59:32

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-03-11 12:59:32
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-03-11 12:59:32

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH KONTRAKTÓW CAŁOŚCIOWYCH

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-01-29 14:41:41
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-01-29 14:41:41

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-01-29 14:41:41
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-01-29 14:41:41

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY OGŁASZA KONKURS NA UDZIELANIE CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH KONTRAKTÓW CAŁOŚCIOWYCH W ODDZIALE KARDIOCHIRURGII, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII KARDIOCHIRURGICZNEJ

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-01-16 11:38:42
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-01-16 11:38:42

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-01-16 11:38:42
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-01-16 11:38:42

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DYŻURÓW KONTRAKTOWYCH

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2013-01-11 14:26:03
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-01-11 14:26:03

Zmienił: Ewa Chudzicka 2013-01-11 14:26:03
Opublikował: Ewa Chudzicka 2013-01-11 14:26:03

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH DYŻURÓW KONTRAKTOWYCH NA RZECZ PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2012-12-31 11:25:19
Opublikował: Ewa Chudzicka 2012-12-31 11:25:19

Zmienił: Ewa Chudzicka 2012-12-31 11:25:19
Opublikował: Ewa Chudzicka 2012-12-31 11:25:19

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ZABEZPIECZENIE ODDZIAŁU UDAROWEGO

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2012-12-31 11:09:06
Opublikował: Ewa Chudzicka 2012-12-31 11:09:06

Zmienił: Ewa Chudzicka 2012-12-31 11:09:06
Opublikował: Ewa Chudzicka 2012-12-31 11:09:06

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów kontraktowych

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2012-12-28 12:25:24
Opublikował: Ewa Chudzicka 2012-12-28 12:25:24

Zmienił: Ewa Chudzicka 2012-12-28 12:25:24
Opublikował: Ewa Chudzicka 2012-12-28 12:25:24

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH OGŁASZA KONKURS NA ZABEZPIECZENIE ODDZIAŁU UDAROWEGO

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2012-12-12 14:27:57
Opublikował: Ewa Chudzicka 2012-12-12 14:27:57

Zmienił: Ewa Chudzicka 2012-12-12 14:27:57
Opublikował: Ewa Chudzicka 2012-12-12 14:27:57

DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH DYŻURÓW KONTRAKTOWYCH NA RZECZ PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2012-12-07 14:21:09
Opublikował: Ewa Chudzicka 2012-12-07 14:21:09

Zmienił: Ewa Chudzicka 2012-12-11 07:41:05
Opublikował: Ewa Chudzicka 2012-12-11 07:41:15

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DYŻURÓW KONTRAKTOWYCH W ODDZIAŁACH ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ NEUROCHIRURGII

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2012-09-19 14:22:40
Opublikował: Ewa Chudzicka 2012-09-19 14:22:40

Zmienił: Ewa Chudzicka 2012-09-19 14:22:40
Opublikował: Ewa Chudzicka 2012-09-19 14:22:40

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W FORMIE DYŻURÓW POD TELEFONEM NA RZECZ PACJENTÓW W ODDZIALE OKULISTYKI

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2012-09-14 14:45:43
Opublikował: Ewa Chudzicka 2012-09-14 14:45:43

Zmienił: Ewa Chudzicka 2012-09-14 14:45:43
Opublikował: Ewa Chudzicka 2012-09-14 14:45:43

Zamknij