Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 246

Odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia cz. III K/13/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-12-13 14:00:30
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-13 14:02:04

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-12-13 14:09:43
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-13 14:09:59

Odpowiedzi na pytania dotyczace zamówienia cz. II K/13/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-12-12 12:21:54
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-12 12:24:07

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-12-12 12:24:01
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-12 12:24:07

Odpowiedzi na pytania dotyczace zamówienia K/13/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-12-08 14:49:13
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-08 14:55:52

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-12-08 14:56:07
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-08 14:57:32

WSzZ Kielce ogłasza konkurs na badania diagnostyczne laboratoryjne/diagnostyczne Nr post. K/13/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-12-01 14:21:35
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-01 14:22:48

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-12-01 14:26:43
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-01 14:27:41

WSzZ Kielce informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów Nr post. K/12/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-12-01 14:15:08
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-01 14:18:48

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-12-01 14:16:04
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-12-01 14:18:48

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń lekarskich w wybranych Klinikach/Oddziałach nr post. K/12/2017

Pełnienie dyżurów kontaktowych w zakresie Chirurgii i Ortopedii w SOR, OIT nr 2, Neonatologii

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-11-20 14:36:25
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-11-20 14:45:44

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-11-20 14:45:57
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-11-20 14:46:04

WSzZ informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki

K/11/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-10-30 14:22:41
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-10-30 14:26:47

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-10-30 14:35:04
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-10-30 14:35:10

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i światecznej opieki

Nr postępowania K/11/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-10-19 13:41:07
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-10-19 13:42:30

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-10-19 13:41:07
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-10-19 13:42:30

WSzZ informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych nr postępowania K/10/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-08-31 15:28:17
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-31 15:28:56

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-08-31 15:28:50
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-31 15:28:56

Informacja dla oferentów do postępowania Nr K/10/2017 - WSzZ przesuwa termin rozstrzygnięcia ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych do 31.08.2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-08-30 14:49:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-30 14:49:29

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-08-30 14:49:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-30 14:49:29

WSzZ informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych Nr postępowania K/9/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-08-29 13:57:16
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-29 14:07:20

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-08-29 14:07:26
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-29 14:07:36

INFORMACJA DLA OFERENTÓW DO POSTĘPOWANIA NR K/9/2017 - DYREKCJA WSZZ PRZESUWA TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA DZIEŃ 29.08.2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-08-28 13:15:27
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-28 13:15:44

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-08-28 13:15:27
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-28 13:15:44

Informacja dla oferentów do postępowania Nr K/10/2017 - WSzZ przedłuża termin składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnychdo 28.08.2017 godz. 12.00

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-08-24 12:59:14
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-24 13:03:44

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-08-24 12:59:46
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-24 13:03:44

Informacja dla oferentów do postępowania Nr K/9/2017 - WSzZ przedłuża termin składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych do 21.08.2017 godz. 12.00

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-08-18 10:26:26
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-18 10:30:49

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-08-18 10:30:30
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-18 10:30:49

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ogłasza konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnychnr postępowania K/10/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-08-09 14:19:11
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-09 14:21:27

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-08-09 14:19:11
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-09 14:21:27

Dyrekcja WSzZ w Kielcach ogłasza konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych nr postępowania K/9/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-07-31 15:18:27
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-07-31 15:20:46

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-07-31 15:20:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-07-31 15:20:46

WSzZ w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach stacjonarnych dyżurów - nr postępowania K/8/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-07-28 14:56:38
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-07-28 14:57:28

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-07-28 14:57:18
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-07-28 14:57:28

WSzZ Kielce informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr postępowania K/7/2017

K/7/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-07-28 13:59:40
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-07-28 14:01:11

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-07-28 13:59:40
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-07-28 14:01:11

WSzZ Kielce ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń lekarskich w ramach stacjonarnych dyżurów w wybranych Klinikach/Oddziałach Szpitala

K/8/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-07-19 14:18:05
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-07-19 14:22:45

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-07-19 14:20:11
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-07-19 14:22:45

WSzZ Kielce ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neonatologii, okulistyki, chorób zakaźnych

K/7/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-07-18 14:23:57
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-07-18 14:31:47

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-07-18 14:36:09
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-07-18 14:36:20

WSzZ informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia stacjonarnych dyżurów. Nr postępowania K/6/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-06-23 13:45:05
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-23 13:54:09

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-06-23 13:46:23
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-23 13:54:09

Informacja dla oferentów do postępowania NR K/6/2017: Komisja konkursowa informuje, iz brakujace dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 22.06.2017 pod rygorem odrzucenia oferty. Oferenci zostana poinformowani o brakach indywidualnie

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-06-20 15:22:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-20 15:23:01

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-06-20 15:34:55
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-20 15:35:09

WSzZ przedłuża termin składania ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w ramach dyżurów stacjonarnych do 20.06.2017 do godz. 13.00, rozstrzygnięcie nastąpi 23.06.2017.

K/6/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-06-13 13:57:15
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-13 14:00:12

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-06-13 14:00:19
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-13 14:00:29

DYREKCJA WSZZ KIELCE OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W RAMACH PEŁNIENIA STACJONARNYCH DYŻURÓW

K/6/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-06-06 14:43:24
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-06 14:51:48

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-06-06 14:58:32
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-06 14:58:53

WSZZ INFORMUJE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W FORMIE KONTRAKTÓW CAŁOŚCIOWYCH W KLINICE KARDIOCHIRURGII

K/4/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-06-01 14:15:40
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-01 14:16:29

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-06-01 14:17:35
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-01 14:17:52

Ilość artykułów: 246

Zamknij