Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZaop/04/2020 Usługa drukowania i sukcesywnej dostawy druków medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Lucyna Wysocka 2020-02-05 10:01:58
Wprowadził: Lucyna Wysocka 2020-02-05 10:01:58
Opublikował: Lucyna Wysocka 2020-02-05 10:01:58

Zmienił: Lucyna Wysocka 2020-02-05 10:01:58
Opublikował: Lucyna Wysocka 2020-02-05 10:01:58

EZaop/03/2020 Zakup i dostawa urządzeń higienicznych i dezynfekcyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Lucyna Wysocka 2020-02-05 09:28:32
Wprowadził: Lucyna Wysocka 2020-02-05 09:28:32
Opublikował: Lucyna Wysocka 2020-02-05 09:28:32

Zmienił: Lucyna Wysocka 2020-02-05 09:28:32
Opublikował: Lucyna Wysocka 2020-02-05 09:28:32

EZ/ZP/12/2020/KŁ - Zakup i dostawa głowicy KTG kardiotokograficznej TOCO oraz głowicy KTG ultrasonograficznej CARDIO kompatybilne z monitorem Avalon FM – 20 dla potrzeb Sali Porodowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Katarzyna Łopińska 2020-02-03 11:45:09
Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2020-02-03 11:45:09
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-02-03 12:24:58

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2020-02-03 12:24:58
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-02-03 12:24:58

EZaop/01/2020 Wykonanie specjalistycznych testów kontroli jakości parametrów fizycznych aparatów Rtg i monitorów diagnostycznych

Wytworzył: Lucyna Wysocka 2020-01-30 08:52:39
Wprowadził: Lucyna Wysocka 2020-01-30 08:52:39
Opublikował: Lucyna Wysocka 2020-01-30 08:52:39

Zmienił: Lucyna Wysocka 2020-01-30 08:52:39
Opublikował: Lucyna Wysocka 2020-01-30 08:52:39

EZ/ZP/6/2020/UG Dostawa odczynników do pomiaru parametrów krytycznych wraz z użyczeniem analizatora do ich wykonywania dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2020-01-24 14:07:23
Wprowadził: Urszula Gierada 2020-01-24 14:07:23
Opublikował: Urszula Gierada 2020-01-24 14:07:23

Zmienił: Urszula Gierada 2020-01-24 14:07:23
Opublikował: Urszula Gierada 2020-01-24 14:07:23

EZ/ZP/5/2020/KŁ - Zakup i dostawa głowicy KTG kardiotokograficznej TOCO oraz głowicy KTG ultrasonograficznej CARDIO kompatybilne z monitorem Avalon FM – 20 dla potrzeb Sali Porodowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Katarzyna Łopińska 2020-01-20 12:14:11
Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2020-01-20 12:14:11
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-01-20 12:14:11

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2020-01-20 12:14:11
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-01-20 12:14:11

EZ/ZP/3/2020 Dostawa tonometru bezkontaktowego z pachymetrią wraz ze stolikiem dla potrzeb Poradni okulistycznej ŚCP WSzZ w Kielcach.

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2020-01-14 10:41:43
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2020-01-14 10:41:43
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-01-14 10:41:43

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2020-01-14 10:41:43
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-01-14 10:41:43

EZaop/182/2019 Dostawa szaf kartotekowych oraz szafek ubraniowych BHP

Wytworzył: Lucyna Wysocka 2020-01-09 09:44:26
Wprowadził: Lucyna Wysocka 2020-01-09 09:44:26
Opublikował: Lucyna Wysocka 2020-01-09 09:44:26

Zmienił: Lucyna Wysocka 2020-01-09 09:44:26
Opublikował: Lucyna Wysocka 2020-01-09 09:44:26

EZ/ZP/192/2019/UG Dostawy testów do wykrywania patogenów odpowiedzialnych za zapalenie opon mózgowo rdzeniowych oraz dolnych dróg oddechowych wraz z użyczeniem automatycznego aparatu do ich wykonywania i testów do oznaczania MIC antybiotyków metodą mikrorozcieńczeń w bulionie dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii WSzZ w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2019-12-31 10:40:35
Wprowadził: Urszula Gierada 2019-12-31 10:40:35
Opublikował: Urszula Gierada 2019-12-31 10:40:35

Zmienił: Urszula Gierada 2019-12-31 10:43:32
Opublikował: Urszula Gierada 2019-12-31 10:43:32

EZ/ZP/191/2019/MW Sukcesywne dostawy utensylii aptecznych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2019-12-31 10:41:38
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2019-12-31 10:41:38
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-12-31 10:41:38

Zmienił: Magdalena Wójcik 2019-12-31 10:41:38
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-12-31 10:41:38

EZaop/188/2019 Wykonanie specjalistycznych testów kontroli jakości parametrów fizycznych aparatów Rtg

Wytworzył: Lucyna Wysocka 2019-12-18 10:32:11
Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-12-18 10:32:11
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-12-18 10:32:11

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-12-18 10:32:11
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-12-18 10:32:11

EZaop 189/2019 Wycinka Drzew.

Wytworzył: Dariusz Kielasiński 2019-12-17 12:59:50
Wprowadził: Dariusz Kielasiński 2019-12-17 12:59:50
Opublikował: Dariusz Kielasiński 2019-12-17 13:23:08

Zmienił: Dariusz Kielasiński 2019-12-17 12:59:50
Opublikował: Dariusz Kielasiński 2019-12-17 13:23:08

EZaop/180/2018 Dostawa środków higieniczno- czystościowych dla potrzeb Komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Lucyna Wysocka 2019-12-03 09:48:35
Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-12-03 09:48:35
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-12-03 09:48:35

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-12-03 09:48:35
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-12-03 09:48:35

EZ/ZP/178/2019/EK Zaproszenie do składania ofert na dostawę elektrycznych ssaków medycznych w ilości 3 szt.

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2019-11-20 09:12:17
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2019-11-20 09:12:17
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-11-20 09:12:17

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2019-11-20 09:14:25
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-11-20 09:14:25

EZ/ZP/153/2019/ESŁ - Dzierżawa analizatora markerów kardiologicznych oraz analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i niezbędnych materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2019-11-20 08:52:52
Wprowadził: Edyta Słowińska 2019-11-20 08:52:52
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-11-20 08:52:52

Zmienił: Edyta Słowińska 2019-11-20 08:52:52
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-11-20 08:52:52

EZaop/172/2019 Zakup i dostawa wyposażenia dla Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia WSzZ w Kielcach

Wytworzył: Lucyna Wysocka 2019-11-08 08:00:18
Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-11-08 08:00:18
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-11-08 08:00:18

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-11-08 08:00:18
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-11-08 08:00:18

EZaop/171/2019 Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.„Modernizacja i doposażenie Kliniki i oddziałów rehabilitacyjnych WSzZ w Kielcach".

Wytworzył: Lucyna Wysocka 2019-11-07 13:13:35
Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-11-07 13:13:35
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-11-07 13:13:35

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-11-07 13:13:35
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-11-07 13:13:35

EZaop/165/2019 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania klimatyzacji i wentylacji w salach i pomieszczeniach Kliniki Ginekologii i Położnictwa

Wytworzył: Lucyna Wysocka 2019-10-23 10:47:11
Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-10-23 10:47:11
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-10-23 10:47:11

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-10-23 10:47:11
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-10-23 10:47:11

EZaop/161/2019 - telewizja dozorowa

Wytworzył: Krzysztof Krajewski 2019-10-18 10:04:14
Wprowadził: Krzysztof Krajewski 2019-10-18 10:04:14
Opublikował: Krzysztof Krajewski 2019-10-18 10:27:58

Zmienił: Krzysztof Krajewski 2019-10-18 10:04:14
Opublikował: Krzysztof Krajewski 2019-10-18 10:27:58

EZaop/151/2019 Zakup i dostawa chirurgicznych strzygarek wraz z ładowarkami i ostrzami dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Lucyna Wysocka 2019-10-17 09:14:30
Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-10-17 09:14:30
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-10-17 09:14:30

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-10-17 09:14:30
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-10-17 09:14:30

EZaop/149/2019 Badanie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach za rok obrotowy 2019 i 2020

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-10-01 13:39:02
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-10-01 13:39:19

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-10-01 13:39:02
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-10-01 13:39:19

EZ/ZP/142/2019/ESŁ - Zakup i dostawa pompy infuzyjnej objętościowej do podaży wszystkich leków dla potrzeb Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2019-09-24 11:16:24
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-09-24 11:19:26

Zmienił: Edyta Słowińska 2019-09-24 11:16:24
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-09-24 11:19:26

EZ/ZP/146/2019/UG, Dostawy leku Erythropoetinum alfa dla Kliniki Nefrologii z Ośrodkiem Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-09-24 09:35:34
Opublikował: Urszula Gierada 2019-09-24 09:37:11

Zmienił: Urszula Gierada 2019-09-24 09:35:34
Opublikował: Urszula Gierada 2019-09-24 09:37:11

EZ/ZP/135/2019/AŁ-D Usługa walidacji i dostępu do systemu ciągłego monitorowania temperatury i wilgotności w Pracowni Leku Cytostatycznego i magazynach Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-09-13 09:28:33
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-09-13 09:28:40

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-09-13 09:28:33
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-09-13 09:28:40

EZaop/131/2019 Zakup oraz wdrożenie oprogramowania do zarządzania aparaturą medyczną

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-09-09 13:41:48
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-09-09 13:41:56

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-09-09 13:41:48
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-09-09 13:41:56

Zamknij