Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZaop/130/2019 Usługa konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu gaśniczego

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-09-09 12:04:39
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-09-09 12:04:48

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-09-09 12:04:39
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-09-09 12:04:48

EZ/ZP/116/2019KŁ - Zorganizowanie imprezy firmowej, plenerowej dla Pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2019-08-13 11:13:08
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-08-13 11:16:17

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2019-08-13 11:13:08
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-08-13 11:16:17

EZ/ZP/113/2019/KŁ - Wykonanie robót remontowo – budowlanych w obrębie bloku porodowego Kliniki Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2019-08-01 09:57:54
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-08-01 10:09:21

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2019-08-01 09:57:54
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-08-01 10:09:21

EZaop/111/2019 Zakup licencji oraz wdrożenie systemu zarządzania aparaturą medyczną będącą na wyposażeniu Oddziałów/Klinik WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-07-31 12:47:25
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-07-31 12:51:33

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-07-31 12:47:25
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-07-31 12:51:33

EZ/ZP/114/2019/UG Dostawy testów do wykrywania patogenów odpowiedzialnych za zapalenie opon mózgowo rdzeniowych wraz z użyczeniem automatycznego aparatu do ich wykonywania dla potrzeb zakładu Mikrobiologii WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-07-31 09:40:10
Opublikował: Urszula Gierada 2019-07-31 09:41:30

Zmienił: Urszula Gierada 2019-07-31 09:48:15
Opublikował: Urszula Gierada 2019-07-31 09:48:21

EZaop/108/2019 Zakup i dostawa lodówek, foteli, taboretów, szaf, stolików, telefonów dla potrzeb WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Dariusz Kielasiński 2019-07-25 11:37:49
Opublikował: Dariusz Kielasiński 2019-07-25 11:40:19

Zmienił: Dariusz Kielasiński 2019-07-25 11:37:49
Opublikował: Dariusz Kielasiński 2019-07-25 11:40:19

EZaop/102/2019 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania budynku łącznika pomiędzy Kliniką Neurologii a budynkiem SOR-u WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-07-24 08:45:46
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-07-24 08:45:56

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-07-24 08:45:46
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-07-24 08:45:56

EZ/ZP/ 109/2019/UG Dostawy testów do wykrywania patogenów odpowiedzialnych za zapalenie opon mózgowo rdzeniowych wraz z użyczeniem automatycznego aparatu do ich wykonywania dla potrzeb zakładu Mikrobiologii WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-07-23 13:31:41
Opublikował: Urszula Gierada 2019-07-23 13:33:02

Zmienił: Urszula Gierada 2019-07-23 13:31:41
Opublikował: Urszula Gierada 2019-07-23 13:33:02

EZ/ZP/103/2019/RI -Wykonanie robót remontowo–budowlanych w obrębie bloku porodowego Kliniki Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-07-18 12:35:06
Opublikował: Rafał Iwan 2019-07-18 12:35:14

Zmienił: Rafał Iwan 2019-07-18 12:35:06
Opublikował: Rafał Iwan 2019-07-18 12:35:14

EZaop/101/2019 Usługa doradcza „Benchmarking i Optymalizacja Pracy Szpitala”

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-07-12 11:24:05
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-07-12 11:24:23

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-07-12 11:24:05
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-07-12 11:24:23

EZaop/98/2019 Zakup i dostawa urządzeń higienicznych i dezynfekcyjnych

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-07-09 10:17:18
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-07-09 10:17:26

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-07-09 10:17:18
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-07-09 10:17:26

EZ/ZP/56/2019/UG Zakup i sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych do aparatu Dialog + EVO II HDF ONLINE typ 7102072 do hemodializy dla potrzeb Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-04-12 12:34:24
Opublikował: Urszula Gierada 2019-04-12 12:35:49

Zmienił: Urszula Gierada 2019-07-05 11:53:30
Opublikował: Urszula Gierada 2019-07-05 11:55:38

EZaop/97/2019 Zakup i dostawa termohigrometrów ze świadectwem wzorcowania

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-07-03 10:07:31
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-07-03 10:07:51

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-07-03 10:07:31
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-07-03 10:07:51

EZaop/53/2019 - Dostawa wraz z motażem kamer

Wytworzył/Wprowadził: Krzysztof Krajewski 2019-06-26 09:46:28
Opublikował: Krzysztof Krajewski 2019-06-26 09:46:42

Zmienił: Krzysztof Krajewski 2019-06-26 09:46:28
Opublikował: Krzysztof Krajewski 2019-06-26 09:46:42

EZaop/92/2019 Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Doposażenie Kliniki Neonatologii WSzZ w Kielcach”.

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-06-24 13:38:02
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-06-24 13:38:19

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-06-24 13:38:02
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-06-24 13:38:19

EZ/ZP/84/2019/EK Dostawa zestawu do laminectomii, pozycjonera kolana+klamra montażowa oraz podkowy z poduszkami do systemu Mayfield dla potrzeb Bloku Operacyjnego WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2019-06-13 09:41:15
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-06-13 09:41:22

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2019-06-13 09:41:15
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-06-13 09:41:22

EZ/ZP/88/2019/ESŁ - Zakup i dostawa specjalistycznej sondy dla noworodków dla potrzeb Kliniki Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2019-06-12 12:54:26
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-06-12 12:56:44

Zmienił: Edyta Słowińska 2019-06-12 12:54:26
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-06-12 12:56:44

Ezaop/81/2019 Usługa doradcza "Benchmarking i Optymalizacja pracy Szpitala

Wytworzył/Wprowadził: Krzysztof Krajewski 2019-06-10 10:44:03
Opublikował: Krzysztof Krajewski 2019-06-10 10:44:19

Zmienił: Krzysztof Krajewski 2019-06-10 10:44:03
Opublikował: Krzysztof Krajewski 2019-06-10 10:44:19

EZaop/83/2019 zakup, dostawa wraz z montażem znaków drogowych poziomych, pionowych, oraz urzadzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Dariusz Kielasiński 2019-06-05 11:58:59
Opublikował: Dariusz Kielasiński 2019-06-05 12:01:46

Zmienił: Dariusz Kielasiński 2019-06-05 11:58:59
Opublikował: Dariusz Kielasiński 2019-06-05 12:01:46

EZaop/82/2019 Wykonanie remontu - naprawy w celu przywrócenia do pełnej sprawności agregatu chłodniczego TWA 362 B/SSL.

Wytworzył/Wprowadził: Dariusz Kielasiński 2019-06-05 11:42:20
Opublikował: Dariusz Kielasiński 2019-06-05 11:45:56

Zmienił: Dariusz Kielasiński 2019-06-05 11:42:20
Opublikował: Dariusz Kielasiński 2019-06-05 11:45:56

EZaop/79/2019 Usługa wykonania przeglądu technicznego systemu Carto 3

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-05-30 08:52:39
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-05-30 08:52:48

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-05-30 08:52:39
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-05-30 08:52:48

EZ/ZP/80/2019/UG Dostawy systemu protekcji proksymalnej oraz stentów do zapobiegania zatorom w tętnicy szyjnej dla potrzeb Kliniki Chirurgii Naczyniowej WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-05-29 11:27:13
Opublikował: Urszula Gierada 2019-05-29 11:29:31

Zmienił: Urszula Gierada 2019-05-29 11:27:13
Opublikował: Urszula Gierada 2019-05-29 11:29:31

EZ/ZP/74/2019/ESŁ - Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb II Kliniki Pediatrii Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2019-05-27 13:22:41
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-05-27 13:24:32

Zmienił: Edyta Słowińska 2019-05-27 13:22:41
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-05-27 13:24:32

EZaop/72/2019 Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-05-22 08:25:39
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-05-22 08:25:53

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-05-22 08:25:39
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-05-22 08:25:53

EZaop/67/2019 Wykonywanie planowych przeglądów technicznych agregatów chłodniczych przez okres 3 lat.

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-05-21 13:18:36
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-05-21 13:18:51

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-05-21 13:18:36
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-05-21 13:18:51

Zamknij