Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZaop/54/2018 Dostawa i wymiana drzwiczek hydrantowych zamontowanych w szafkach hydrantowych w budynkach WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Dariusz Kielasiński 2018-04-26 11:36:58
Opublikował: Dariusz Kielasiński 2018-04-26 11:40:02

Zmienił: Dariusz Kielasiński 2018-04-26 11:36:58
Opublikował: Dariusz Kielasiński 2018-04-26 11:40:02

Ezaop/50/2018 odbiór i transport zwłok osób zmarłych w WSzZ w Kielcach do Prosektorium przy ul. Radiowej 7

Wytworzył/Wprowadził: Dariusz Kielasiński 2018-04-20 13:29:43
Opublikował: Dariusz Kielasiński 2018-04-20 13:33:33

Zmienił: Dariusz Kielasiński 2018-04-20 13:29:43
Opublikował: Dariusz Kielasiński 2018-04-20 13:33:33

EZaop/37/2018 Usługa drukowania i sukcesywnej dostawy druków medycznych

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2018-04-03 12:36:42
Opublikował: Lucyna Wysocka 2018-04-03 12:36:50

Zmienił: Lucyna Wysocka 2018-04-03 12:36:42
Opublikował: Lucyna Wysocka 2018-04-03 12:36:50

EZ/ZP/36/2018/EK Zakup i dostawa zestawów fantomów w ramach dotacji celowej na realizacje zadania pn. Poprawa standardów Szkoły Rodzenia WSzZ

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2018-03-23 12:34:30
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-03-23 12:34:37

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2018-03-23 12:34:30
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-03-23 12:34:37

EZaop/32/2018 Dostawa środków higieniczno- czystościowych

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2018-03-23 09:09:37
Opublikował: Lucyna Wysocka 2018-03-23 09:09:48

Zmienił: Lucyna Wysocka 2018-03-23 09:09:37
Opublikował: Lucyna Wysocka 2018-03-23 09:09:48

EZaop/34/2018 Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w jego obsłudze personelu w jego obsłudze w ramach projektu

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2018-03-23 08:26:05
Opublikował: Lucyna Wysocka 2018-03-23 08:26:19

Zmienił: Lucyna Wysocka 2018-03-23 08:26:05
Opublikował: Lucyna Wysocka 2018-03-23 08:26:19

EZaop/38/2018 Zakup i dostawa systemu monitoringu

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2018-03-16 10:50:55
Opublikował: Lucyna Wysocka 2018-03-16 10:51:06

Zmienił: Lucyna Wysocka 2018-03-16 10:50:55
Opublikował: Lucyna Wysocka 2018-03-16 10:51:06

EZaop/35/2018 Malowanie pomieszczeń Kliniki Dermatologii WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Dariusz Kielasiński 2018-03-13 12:38:59
Opublikował: Dariusz Kielasiński 2018-03-13 12:44:52

Zmienił: Dariusz Kielasiński 2018-03-13 12:38:59
Opublikował: Dariusz Kielasiński 2018-03-13 12:44:52

EZ/ZP/31/2018/AŁ-D Sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgicznego i Pediatrycznego WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-03-12 08:40:54
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-03-12 08:41:00

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-03-12 08:40:54
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-03-12 08:41:00

EZ/ZP/25/2018/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY LEKU MIMPARA STOSOWANEGO W PROGRAMIE LEKOWYM T. J. LECZENIE WTORNEJ NADCZYNNOŚCI TARCZYCY U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH DLA WSzZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-02-27 10:48:28
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-02-27 10:48:48

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-02-27 10:48:28
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-02-27 10:48:48

EZaop/22/2018 Zakup i dostawa prasy krajowej dla potrzeb WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2018-02-19 12:07:16
Opublikował: Lucyna Wysocka 2018-02-19 12:07:26

Zmienił: Lucyna Wysocka 2018-02-19 12:07:16
Opublikował: Lucyna Wysocka 2018-02-19 12:07:26

EZaop/19/2018 Usługa drukowania i sukcesywnej dostawy druków medycznych dla potrzeb WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2018-02-15 09:51:50
Opublikował: Lucyna Wysocka 2018-02-15 09:52:00

Zmienił: Lucyna Wysocka 2018-02-15 09:51:50
Opublikował: Lucyna Wysocka 2018-02-15 09:52:00

EZ/ZP21/2018/AŁ-D Sukcesywne dostawy leku MIMPARA stosowanego w programie lekowym t. j., leczenie wtórnej nadczynności tarczycy u pacjentów hemodializowanych dla WSzZ w Kielcach.

 

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-02-09 12:45:00
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-02-09 12:45:09

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-02-09 12:45:00
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-02-09 12:45:09

EZaop/13/2018 Zakup i dostawa chirurgicznych strzygarek wraz z akcesoriami

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2018-02-09 08:37:27
Opublikował: Lucyna Wysocka 2018-02-09 08:37:42

Zmienił: Lucyna Wysocka 2018-02-09 08:37:27
Opublikował: Lucyna Wysocka 2018-02-09 08:37:42

Ezaop/07/2018 Wycinka drzew i krzewów na terenie WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Dariusz Kielasiński 2018-01-15 14:07:47
Opublikował: Dariusz Kielasiński 2018-01-15 14:12:23

Zmienił: Dariusz Kielasiński 2018-01-15 14:07:47
Opublikował: Dariusz Kielasiński 2018-01-15 14:12:23

EZaop/05/2018 Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Remont i doposażenie Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej WSzZ w Kielcach”.

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2018-01-05 12:58:40
Opublikował: Lucyna Wysocka 2018-01-05 12:58:58

Zmienił: Lucyna Wysocka 2018-01-05 12:58:40
Opublikował: Lucyna Wysocka 2018-01-05 12:58:58

EZaop/02/2018 Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla następujących zadań: Pakiet nr I - zadanie pn. „Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego”; Pakiet nr II - zad

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2018-01-05 12:36:21
Opublikował: Lucyna Wysocka 2018-01-05 12:36:32

Zmienił: Lucyna Wysocka 2018-01-05 12:36:21
Opublikował: Lucyna Wysocka 2018-01-05 12:36:32

EZ/ZP/1/2018/AŁ-D Sukcesywne dostawy immunoglobulin anty D w ramach profilaktyki konfliktu matczyno - płodowego dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-01-05 12:22:37
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-01-05 12:22:43

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-01-05 12:22:37
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-01-05 12:22:43

EZ/ZP/106/2017/UG Zakup i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb utworzenia ośrodka leczenia niepłodności dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2017-12-08 13:23:17
Opublikował: Urszula Gierada 2017-12-08 13:27:20

Zmienił: Urszula Gierada 2017-12-08 13:23:17
Opublikował: Urszula Gierada 2017-12-08 13:27:20

EZ/ZP/105/2017/KŁ - Zakup i dostawa wyposażenia dla potrzeb utworzenia ośrodka leczenia niepłodności dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2017-12-06 10:30:01
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2017-12-06 10:31:58

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2017-12-06 10:30:01
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2017-12-06 10:31:58

EZ/ZP/101/2017/KŁ - Zakup i dostawa wyposażenia dla potrzeb utworzenia ośrodka leczenia niepłodności dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2017-11-28 11:48:47
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2017-11-28 11:50:59

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2017-11-28 11:48:47
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2017-11-28 11:50:59

EZaop/98/2017 "Zakup subskrypcji dla dwóch urządzeń UTM FG-200B oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie ESET".

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2017-11-17 13:27:15
Opublikował: Lucyna Wysocka 2017-11-17 13:27:31

Zmienił: Lucyna Wysocka 2017-11-17 13:27:15
Opublikował: Lucyna Wysocka 2017-11-17 13:27:31

EZaop/94/2017 Świadczenie usług serwisowych LSI CENTRUM

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2017-11-15 12:46:46
Opublikował: Lucyna Wysocka 2017-11-15 12:47:01

Zmienił: Lucyna Wysocka 2017-11-15 12:46:46
Opublikował: Lucyna Wysocka 2017-11-15 12:47:01

EZ/ZP/95/2017/KŁ Zakup i dostawa głowicy ultrasonografii epiaortalnej do badania echokardiograficznego aorty do Oddziału kardiologiiWSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2017-11-08 10:29:14
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2017-11-08 10:33:04

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2017-11-08 10:29:14
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2017-11-08 10:33:04

EZ/ZP/91/2017/KŁ Dostawa odczynników do oznaczania genotypu / wykrywania lekooporności wirusa HBV oraz do diagnostyki wirusa grypy medotą PCR dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2017-10-20 13:56:27
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2017-10-20 13:57:18

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2017-10-20 13:56:27
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2017-10-20 13:57:18

Zamknij