Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 290

EZaop/172/2019 Zakup i dostawa wyposażenia dla Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia WSzZ w Kielcach

Wytworzył: Lucyna Wysocka 2019-11-08 08:00:18
Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-11-08 08:00:18
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-11-08 08:00:18

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-11-08 08:00:18
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-11-08 08:00:18

EZaop/171/2019 Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.„Modernizacja i doposażenie Kliniki i oddziałów rehabilitacyjnych WSzZ w Kielcach".

Wytworzył: Lucyna Wysocka 2019-11-07 13:13:35
Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-11-07 13:13:35
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-11-07 13:13:35

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-11-07 13:13:35
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-11-07 13:13:35

EZaop/165/2019 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania klimatyzacji i wentylacji w salach i pomieszczeniach Kliniki Ginekologii i Położnictwa

Wytworzył: Lucyna Wysocka 2019-10-23 10:47:11
Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-10-23 10:47:11
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-10-23 10:47:11

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-10-23 10:47:11
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-10-23 10:47:11

EZaop/161/2019 - telewizja dozorowa

Wytworzył: Krzysztof Krajewski 2019-10-18 10:04:14
Wprowadził: Krzysztof Krajewski 2019-10-18 10:04:14
Opublikował: Krzysztof Krajewski 2019-10-18 10:27:58

Zmienił: Krzysztof Krajewski 2019-10-18 10:04:14
Opublikował: Krzysztof Krajewski 2019-10-18 10:27:58

EZaop/151/2019 Zakup i dostawa chirurgicznych strzygarek wraz z ładowarkami i ostrzami dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Lucyna Wysocka 2019-10-17 09:14:30
Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-10-17 09:14:30
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-10-17 09:14:30

Zmienił: Lucyna Wysocka 2019-10-17 09:14:30
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-10-17 09:14:30

EZaop/149/2019 Badanie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach za rok obrotowy 2019 i 2020

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-10-01 13:39:02
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-10-01 13:39:19

Zmienił: Lucyna 2019-10-01 13:39:02
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-10-01 13:39:19

EZ/ZP/142/2019/ESŁ - Zakup i dostawa pompy infuzyjnej objętościowej do podaży wszystkich leków dla potrzeb Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2019-09-24 11:16:24
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-09-24 11:19:26

Zmienił: Edyta 2019-09-24 11:16:24
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-09-24 11:19:26

EZ/ZP/146/2019/UG, Dostawy leku Erythropoetinum alfa dla Kliniki Nefrologii z Ośrodkiem Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-09-24 09:35:34
Opublikował: Urszula Gierada 2019-09-24 09:37:11

Zmienił: Urszula 2019-09-24 09:35:34
Opublikował: Urszula Gierada 2019-09-24 09:37:11

EZ/ZP/135/2019/AŁ-D Usługa walidacji i dostępu do systemu ciągłego monitorowania temperatury i wilgotności w Pracowni Leku Cytostatycznego i magazynach Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-09-13 09:28:33
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-09-13 09:28:40

Zmienił: Anna 2019-09-13 09:28:33
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-09-13 09:28:40

EZaop/131/2019 Zakup oraz wdrożenie oprogramowania do zarządzania aparaturą medyczną

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-09-09 13:41:48
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-09-09 13:41:56

Zmienił: Lucyna 2019-09-09 13:41:48
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-09-09 13:41:56

EZaop/130/2019 Usługa konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu gaśniczego

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-09-09 12:04:39
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-09-09 12:04:48

Zmienił: Lucyna 2019-09-09 12:04:39
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-09-09 12:04:48

EZ/ZP/116/2019KŁ - Zorganizowanie imprezy firmowej, plenerowej dla Pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2019-08-13 11:13:08
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-08-13 11:16:17

Zmienił: Katarzyna 2019-08-13 11:13:08
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-08-13 11:16:17

EZ/ZP/113/2019/KŁ - Wykonanie robót remontowo – budowlanych w obrębie bloku porodowego Kliniki Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2019-08-01 09:57:54
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-08-01 10:09:21

Zmienił: Katarzyna 2019-08-01 09:57:54
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-08-01 10:09:21

EZaop/111/2019 Zakup licencji oraz wdrożenie systemu zarządzania aparaturą medyczną będącą na wyposażeniu Oddziałów/Klinik WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-07-31 12:47:25
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-07-31 12:51:33

Zmienił: Lucyna 2019-07-31 12:47:25
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-07-31 12:51:33

EZ/ZP/114/2019/UG Dostawy testów do wykrywania patogenów odpowiedzialnych za zapalenie opon mózgowo rdzeniowych wraz z użyczeniem automatycznego aparatu do ich wykonywania dla potrzeb zakładu Mikrobiologii WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-07-31 09:40:10
Opublikował: Urszula Gierada 2019-07-31 09:41:30

Zmienił: Urszula Gierada 2019-07-31 09:48:15
Opublikował: Urszula Gierada 2019-07-31 09:48:21

EZaop/108/2019 Zakup i dostawa lodówek, foteli, taboretów, szaf, stolików, telefonów dla potrzeb WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Dariusz Kielasiński 2019-07-25 11:37:49
Opublikował: Dariusz Kielasiński 2019-07-25 11:40:19

Zmienił: Dariusz 2019-07-25 11:37:49
Opublikował: Dariusz Kielasiński 2019-07-25 11:40:19

EZaop/102/2019 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania budynku łącznika pomiędzy Kliniką Neurologii a budynkiem SOR-u WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-07-24 08:45:46
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-07-24 08:45:56

Zmienił: Lucyna 2019-07-24 08:45:46
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-07-24 08:45:56

EZ/ZP/ 109/2019/UG Dostawy testów do wykrywania patogenów odpowiedzialnych za zapalenie opon mózgowo rdzeniowych wraz z użyczeniem automatycznego aparatu do ich wykonywania dla potrzeb zakładu Mikrobiologii WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-07-23 13:31:41
Opublikował: Urszula Gierada 2019-07-23 13:33:02

Zmienił: Urszula 2019-07-23 13:31:41
Opublikował: Urszula Gierada 2019-07-23 13:33:02

EZ/ZP/103/2019/RI -Wykonanie robót remontowo–budowlanych w obrębie bloku porodowego Kliniki Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-07-18 12:35:06
Opublikował: Rafał Iwan 2019-07-18 12:35:14

Zmienił: Rafał 2019-07-18 12:35:06
Opublikował: Rafał Iwan 2019-07-18 12:35:14

EZaop/101/2019 Usługa doradcza „Benchmarking i Optymalizacja Pracy Szpitala”

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-07-12 11:24:05
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-07-12 11:24:23

Zmienił: Lucyna 2019-07-12 11:24:05
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-07-12 11:24:23

EZaop/98/2019 Zakup i dostawa urządzeń higienicznych i dezynfekcyjnych

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-07-09 10:17:18
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-07-09 10:17:26

Zmienił: Lucyna 2019-07-09 10:17:18
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-07-09 10:17:26

EZ/ZP/56/2019/UG Zakup i sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych do aparatu Dialog + EVO II HDF ONLINE typ 7102072 do hemodializy dla potrzeb Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-04-12 12:34:24
Opublikował: Urszula Gierada 2019-04-12 12:35:49

Zmienił: Urszula Gierada 2019-07-05 11:53:30
Opublikował: Urszula Gierada 2019-07-05 11:55:38

EZaop/97/2019 Zakup i dostawa termohigrometrów ze świadectwem wzorcowania

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-07-03 10:07:31
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-07-03 10:07:51

Zmienił: Lucyna 2019-07-03 10:07:31
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-07-03 10:07:51

EZaop/53/2019 - Dostawa wraz z motażem kamer

Wytworzył/Wprowadził: Krzysztof Krajewski 2019-06-26 09:46:28
Opublikował: Krzysztof Krajewski 2019-06-26 09:46:42

Zmienił: Krzysztof 2019-06-26 09:46:28
Opublikował: Krzysztof Krajewski 2019-06-26 09:46:42

EZaop/92/2019 Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Doposażenie Kliniki Neonatologii WSzZ w Kielcach”.

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2019-06-24 13:38:02
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-06-24 13:38:19

Zmienił: Lucyna 2019-06-24 13:38:02
Opublikował: Lucyna Wysocka 2019-06-24 13:38:19

Ilość artykułów: 290

Zamknij