Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

ARCHIWUM ZAKŁADOWE


Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest jednym z twórców Narodowego Zasobu Archiwalnego. Zasób Archiwum Zakładowego WSZ w Kielcach jest kontrolowany przez Archiwum Państwowe w Kielcach. Archiwum Zakładowe wykonuje całość prac związanych z kształtowaniem narastającego zasobu, przyjmowaniem, ewidencjonowaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej przekazywanej do Archiwum przez jednostki i komórki organizacyjne WSZ w Kielcach.


Do Archiwum przyjmowane są akta związane z działalnością WSZ w Kielcach, jako instytucji oraz akta związane z prowadzoną działalnością statutową. Dokumentacja związana z prowadzoną działalnością statutową przekazywana jest przez jednostki i komórki działalności podstawowej WSZ w Kielcach; jest to zarówno dokumentacja medyczna indywidualna jak i zbiorcza wewnętrzna. Po przekazaniu jej do archiwum, sprawdzana jest pod względem kompletności oraz układana zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Magazyny archiwalne znajdują się następujących lokalizacjach:


  1. ul. Grunwaldzka 43, 25-736 Kielce
  2. ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
  3. ul. Radiowa 7, 25-317 Kielce
  4. ul. Artwińskiego 3 budynek G, 25-734 Kielce


 
Wytworzył: Izabela Łapka 2020-04-09 12:37:43
Wprowadził: Izabela Łapka 2020-04-09 12:37:43
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-09 12:37:43

Zmienił: Izabela Łapka 2020-04-09 12:37:43
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-09 12:37:43

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij