Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/04/2012  Zakupi dostawa materiałów szewnych i opatrunkowych

2012-04-05 13:42
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
240 KB
2012-05-10 12:51
Unieważnienie postępowania
86 KB
2012-03-05 08:00
ogłoszenie
298 KB
2012-03-05 08:01
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
180 KB
2012-03-05 08:03
Formularz ofertowy
55 KB
2012-03-05 08:03
Oświadczenie z mocy art.22 ust.1 ustawy Pzp
17 KB
2012-03-05 08:04
Oświadczenie z mocy art.24 ust.1 ustawy Pzp
16 KB
2012-03-05 08:04
Wykaz dostaw
16 KB
2012-03-05 08:05
Wzór umowy
26 KB
2012-03-05 14:06
Formularze cenowo-asortymentowe
255 KB

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2012-03-05 07:59:51
Opublikował: Lucyna Wysocka 2012-03-05 07:59:51

Zmienił: Lucyna Wysocka 2012-03-05 07:59:51
Opublikował: Lucyna Wysocka 2012-03-05 07:59:51

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij