Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/102/2009 - usługa całodobowego monitorowania i strzeżenia mienia i obiektów WSzZ w Kielcach.

2009-12-15 14:12
Ogłoszenie o zamówieniu.
40 KB
2009-12-15 14:12
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
101 KB
2009-12-15 14:13
Formularz ofertowy.
45 KB
2009-12-15 14:13
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
45 KB
2009-12-15 14:14
Oświadczenie z art. 22 ustawy PZP.
35 KB
2009-12-15 14:15
Oświadczenie o podwykonawcach.
33 KB
2009-12-15 14:15
Wykaz osób.
40 KB
2009-12-15 14:15
Wykaz realizacji.
33 KB
2009-12-15 14:16
Oświadczenie wykonawcy.
31 KB
2009-12-15 14:16
Wzór umowy.
58 KB
2009-12-17 13:36
Odpowiedzi na pytania.
86 KB
2009-12-17 13:38
Informacja o wniesionym proteście.
83 KB
2009-12-17 13:39
Protest str.1
366 KB
2009-12-17 13:40
Protest str.2.
684 KB
2009-12-17 13:40
Protest str.3.
233 KB
2009-12-21 10:54
Informacja o rozstrzygnięciu protestu.
87 KB
2009-12-21 14:17
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert.
83 KB
2009-12-28 12:20
Zawiadomienie o wyborze oferty.
83 KB

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Konarski 2009-12-15 14:11:18
Opublikował: Marcin Konarski 2009-12-15 14:11:19

Zmienił: Marcin Konarski 2009-12-15 14:11:18
Opublikował: Marcin Konarski 2009-12-15 14:11:19

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij