Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/108/2018/RI -ŚWIADCZENIE POGWARANCYJNEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ REZONANSU MAGNETYCZNEGO MAGNETOM AVANTO WRAZ ZE STACJĄ ROBOCZĄ MM WORKPLACE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ WSzZ w Kielcach

2018-09-27 14:19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
106 KB
2018-09-27 14:19
SIWZ
198 KB
2018-09-27 14:19
Zalacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
58 KB
2018-09-27 14:20
Zalacznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (zakres czynności serwisowych)
55 KB
2018-09-27 14:21
Zalacznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy
106 KB
2018-09-27 14:22
Zalacznik nr 4a do SIWZ - Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu w postępowaniu
22 KB
2018-09-27 14:22
Zalacznik nr 4b do SIWZ - Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
24 KB
2018-10-04 09:05
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
154 KB
2018-11-12 13:58
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
111 KB
2018-10-05 13:54
ODPOWIEDZI NA PYTANIA II (Sprostowanie)
101 KB
2018-10-10 10:06
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
85 KB

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2018-09-27 14:17:58
Opublikował: Rafał Iwan 2018-09-27 14:18:17

Zmienił: Rafał Iwan 2018-09-27 14:17:58
Opublikował: Rafał Iwan 2018-09-27 14:18:17

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij