Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/109/2011 Usługi w zakresie odpadów medycznych

2011-11-28 10:16
Ogłoszenie
38 KB
2011-11-28 10:17
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
154 KB
2011-11-28 10:18
Formularz ofertowy
20 KB
2011-11-28 10:19
Oświadczenie z mocy art.22 ust.1 ustawy Pzp
17 KB
2011-11-28 10:19
Oświadczenie z mocy art.24 ust.1 ustawy Pzp
16 KB
2011-11-28 10:20
Wykaz narzędzi i urządzeń
12 KB
2011-11-28 10:20
Wykaz usług
15 KB
2011-11-28 10:20
Wykaz osób
14 KB
2011-11-28 10:21
Projekt umowy
35 KB
2012-01-13 10:27
Powtórne badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
78 KB
2011-12-05 14:00
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
83 KB
2011-12-19 10:46
Wybór najkorzystniejszej oferty
77 KB

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2011-11-28 10:10:58
Opublikował: Lucyna Wysocka 2011-11-28 10:10:58

Zmienił: Lucyna Wysocka 2011-11-28 10:10:58
Opublikował: Lucyna Wysocka 2011-11-28 10:10:58

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij