Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/11/2012  Zakupi dostawa odzieży ochronnej i obuwia

2012-03-12 12:19
Informacja o wyborze oferty
92 KB
2012-02-21 11:16
Ogłoszenie
33 KB
2012-02-21 11:17
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
126 KB
2012-02-21 11:18
Formularz ofertowy
21 KB
2012-02-21 11:19
Wymagane parametry dla odzieży ochronnej
18 KB
2012-02-21 11:21
Wymagane parametry dla obuwia
16 KB
2012-02-21 11:21
Oświadczenie z mocy art. 22 ust.1 ustawy Pzp
17 KB
2012-02-21 11:23
Oświadczenie z mocy art. 24 ust.1 ustawy Pzp
16 KB
2012-02-21 11:23
Wykaz dostaw
16 KB
2012-02-21 11:23
Projekt umowy
27 KB
2012-02-28 13:11
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
74 KB

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2012-02-21 11:13:37
Opublikował: Lucyna Wysocka 2012-02-21 11:13:37

Zmienił: Lucyna Wysocka 2012-02-21 11:13:37
Opublikował: Lucyna Wysocka 2012-02-21 11:13:37

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij