Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/114/2010 Remont lądowiska dla helikopterów przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach mający na celu dostosowanie do obowiązujących przepisów

2010-08-11 12:25
zał. nr 11 - wzór umowy
117 KB
2010-08-11 12:38
zał. nr 2 - opis techniczny - instalacje elektryczne
6049 KB
2010-08-11 12:39
zał. nr 3 - opis techniczny - roboty drogowe
3619 KB
2010-08-11 12:50
zał. nr 4 - opis techniczny - instalacje kanalizacyjne
1695 KB
2010-08-11 12:51
zał. nr 5 - opis techniczny - kształtowanie terenów zielonych
4613 KB
2010-08-11 12:52
zał. nr 6 - opinia geotechniczna
4460 KB
2010-08-11 14:28
Załącznik nr 7 - część 1
9278 KB
2010-08-11 14:29
Załącznik nr 7 - część 2
9278 KB
2010-08-11 14:34
Zał. nr 7 - część 3
9278 KB
2010-08-11 14:35
Zał. nr 7 - część 4
7698 KB
2010-08-11 15:52
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
137 KB
2010-08-11 15:53
OGŁOSZENIE
119 KB
2010-08-12 10:42
zał. nr 8 - oświadczenie z art. 22 i 24
62 KB
2010-08-12 10:43
zał. nr 9 - wykaz wykonanych robót
90 KB
2010-08-13 12:10
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA
109 KB
2010-08-17 12:48
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - nr 1
111 KB
2010-08-18 11:58
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - nr 2
110 KB
2010-08-25 08:01
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
110 KB
2010-09-07 10:06
Informacja o wyborze oferty.
86 KB
2010-09-10 08:51
Ogłoszenie o zawarciu umowy
114 KB
2010-08-11 12:08
zał. nr 1 - Formularz ofertowy
94 KB
2010-08-11 12:24
zał. nr 10 - wykaz osób
58 KB

Wytworzył/Wprowadził: Mariusz Klimczak 2010-08-11 12:06:45
Opublikował: Mariusz Klimczak 2010-08-11 12:06:45

Zmienił: Mariusz Klimczak 2010-08-11 15:53:19
Opublikował: Mariusz Klimczak 2010-08-11 15:53:29

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

EZ/ZP/114/2010 Remont lądowiska dla helikopterów przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach mający na celu dostosowanie do obowiązujących przepisów

Wytworzył/Wprowadził: Mariusz Klimczak 2010-08-11 12:06:45
Opublikował: Mariusz Klimczak 2010-08-11 12:06:45

Zmienił: Mariusz Klimczak 2010-08-11 12:06:45
Opublikował: Mariusz Klimczak 2010-08-11 12:06:45

Zamknij