Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/144/2019/RI -ŚWIADCZENIE USŁUG POGWARANCYJNEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI APARATURY MEDYCZNEJ: APARATÓW DO ZNIECZULANIA ORAZ RESPIRATORÓW NA POTRZEBY WSzZ W KIELCACH

2019-10-15 13:43
ODPOWIEDZI NA PYTANIA II
157 KB
2019-10-18 13:25
469 KB
2019-10-02 14:29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
158 KB
2019-10-02 14:29
SIWZ
225 KB
2019-10-02 14:30
Zalacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
89 KB
2019-10-02 14:30
Zalacznik nr 1a do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (Wykaz urządzeń).
127 KB
2019-10-02 14:31
Zalacznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietów od nr 1 do nr 6
59 KB
2019-10-02 14:31
Zalacznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy
107 KB
2019-10-02 14:31
Zalacznik nr 4a do SIWZ - Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe
22 KB
2019-10-02 14:32
Zalacznik nr 4b do SIWZ - Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
24 KB
2019-10-10 13:54
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - MODYFIKACJA SIWZ
428 KB
2019-10-10 13:57
Załacznik nr 1 do Modyfikacji (Odpowiedzi) - ZMODYFIKOWANY Formularz asortymentowo-cenowy (Wykaz urządzeń)
127 KB

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-10-02 14:28:41
Opublikował: Rafał Iwan 2019-10-02 14:28:58

Zmienił: Rafał Iwan 2019-10-02 14:28:41
Opublikował: Rafał Iwan 2019-10-02 14:28:58

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij