Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/59/2010 - dostawa i montaż lampy do aparatu Allura 12 C

2010-05-11 10:01
Ogłoszenie o zamówieniu.
44 KB
2010-05-11 10:01
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
119 KB
2010-05-11 10:03
Formularz ofertowy.
47 KB
2010-05-11 10:04
Oświadczenie o spełanianiu warunków udziału w postępowaniu.
29 KB
2010-05-11 10:04
Oświadczenie o barku podstaw do wykluczenia.
32 KB
2010-05-11 10:04
Wykaz dostaw.
31 KB
2010-05-11 10:04
Wzór umowy.
46 KB
2010-06-22 09:04
unieważnienie
87 KB

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Konarski 2010-05-11 09:59:07
Opublikował: Marcin Konarski 2010-05-11 09:59:07

Zmienił: Marcin Konarski 2010-05-11 09:59:07
Opublikował: Marcin Konarski 2010-05-11 09:59:07

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij